Zaef Hadees Aur Naam Nihaad Ahle Hadees

Zaeef Ahadees Ka Mutlaqan Inkar Karna Inkaar E Hadees Ka Darwaza Kholna Hai

Ghair Muqallideen Hazraat Ka Qiblah O Ka’bah Zamana Waqat Aur Halaat Ke Pesh Nazar Badalta Hai, Aur Kabhi Kabhi Kisi Shakhsiyat Ka Ghalbah Aur Tasallut Un Par Itna Hojata Hai Keh Us Ke Samne Aglon Ki Saari Tehqeeqaat Kal’ad Qarar Pati Hain, Aur Is Bare Me Un Ke Ghuloo Ka Yeh Aalam Hota Hai Keh Muhaddiseen O Ahle Ilm Ke Aam Faislon Ko Bhi Wo Banazar Hiqarat Dekhte Hain.

Aj Kal Salafi Ghair Muqallideen Par Albani Naam K Eek Shaami Ghair Muqallid Ka Isi Qism Ka Tasallut Hai, Albani Ko Ghair Muqallideen Bhot Bada Muhaqqiq Bhot Bada Muhaddis Aur Fann E Hadees O Rijaal Ka Imam Azam Samajhte Hain , Haalanke Albani Ka Sab Se Bada Wasf Ye Hai Keh Us Ne Hadees E Rasool Aur Sunnat E Rasool Se Logon Ko Bargashta Karne Ka Ek Jaal Bichaya Hai, Ye Arab Dunya Me Hindustan Ka Waheed Uddin Khan Hai , Waheed Uddin Khan Aur Albani Ka Mushtarikah Wasf Ye Hai Ke Ye Dono Ta’alla Aur Khud Raai Ke Aakhri Maqaam Par Hain , Anaa Parasti Ke Dono Mareez Hain , Aglon Ki Tehqeeqaat Dono Ke Nazdeek Haich Hain Aur Unke Ilmi Kaarnamo Kin A Waq’at Waheed Uddin Khan Ke Dil Me Hai Aur Na Albani Ke Dil Me, Dono Ka Maidan Alag Alag Hai, Magar Ana Parasti O Khud Parasti Aur Apni Tehqeeq O Waye Par Israr O Jamood Aur Apne Samne Badon Badon Par Ghurrana Aur Aankhne Dikhlana Aur Us Ko Munh Chirdana, Hamah Daani Ka Dawa Karna Ye Baaten Dono Me Badi Ifraat Se Paayi Jati Hain.

Albani Sahab Jin Ka Poora Naam “Muhammad Nasir Uddin Albani” Hai Apne Zzauq Mutaali’aa Ki Bunyaad Par Allama Aur Muhaddis Hogaye The, Aur Jab Aadmi Bilaa Kisi Murshid Ki Rehnumai Ke Ilm Ke Maidan Me Qadm Rakhta Hai To Ghair Muqallidiyat Us Ke Isteqbaal Ke Liye Tayyar Rehti Hai Aur Who Ghair Muqallid Hojata Hai, Aam Taur Par Yahi Dekha Gaya Hai , Illa Yeh Keh Allah Ta’ala Kisi Ki Dastageeri Farmaye.

Albani Sahab Bhi Ghair Muqallid Hogaye Aur Phir Aslaaf Unki Nigaah Me Baune Qarar Paaye Aur Chaunkeh Albani Sahab Ne Hades Hi Ko Apna Ilmi Maidan Banaya Tha Is Liye Un Ka Sab Se Ziyada Waar Muhaddiseen Par Hi Hua Aur Ahadees E Rasool Sallallahu Alaihi Wasallam Ko Unho Ne Apna Nishana E Mashq E Sitam Banaya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawood, Imam Nasai, Imam Tirmizi Aur Ibne Majah Sab Par Unho Ne Teer Chalaya Aur Sab Ko Zakhmi Kiya, Insha Allah Iski Tafseel Kisi Alag Mustaqil Mazmoon Me Ki Jayegi.

Continue reading

Advertisements

Kya Faristey Namaz Me Rafayadain Karte Hain ? (Reply To IRDC Booklet : Rafayain Farz Hai.!!)

​Naam Nihaad Ahle Hadees Hazrat Yun Toh Sahih Hadees… Sahih Hadees.. Ka Nara Lagatey Hain Magar Inka Pura Firqa Manfi Feham Aur Zaef Hadeeso Se Mustanbit Hai.
Namaz Me Seene Pe Haath Bandhna Ho, Qurbani Ke 4 Din Ho, Ek Majlis Ki Teen Talaq Ko Ek Qarar Dena Ho Ya Phir Jurabon Par Masah Ho Sab Ke Sab Masley Zaeef Hadeeson Se Saabit Hain.. Yaani Saabit Toh Hain Magar “Zaeef Hadeeson Se”
Thik Issi Tarah Ek Naam Nihaad Ahle Hadees Centre/ Idara IRDC Ne Fariston Ki Namaz Ko Rafulyadain Waali Namaz Saabit Karne Ke Liye Ek Zaeef Bulkey Mauzoo Riwayat Se Istedlaal Kiya Hai Jiski Tafseel Ham Pesh Kareinge Insha Allah..
Is Centre/Idara Ne Ek Risaala/ Kitaabcha HINDI Me Chapi Hai Jiska Naam Hai “Rafulyadain Farz Hai” Jiske Maulif Khurshid Abdur Rasheed Muhammadi Sahab Hain Unhone Kis Tarah Apne Firqe Ke Gair Muatabar Mauqif Ko Saabit Karne Ke Liye Ek Zaeef Bulkey Jhooti Riwayat Ka Sahara Liya Hai Jiski Tafseel Pesh-e-Khidmat Hai…
Khurshid Sahab Ne Apne Kitaabcha Ke Safah 22, 23 Me Ek Hadees Laaye Hain Jispar Baab Bandha Hai Ke: “Farishte Bhi Namaz Me Rafulyadain Kartey Hain” Aur Phir Ek Hadees Laayi Hai Aur Hawala Tafseer Ibn Abi Hatim Raazi, Sunan Kubra Lil Imam Bayhaqi Aur Mustadarak Haakim Ka Diya Hai Ke..
Hazrat Ali (Rdh.) Se Riwayat Hai Ki Jab Surah Kawsar Utri To Rasoolullah (S.A.W) Ne Hazrat Jibrael (A.S) Se Pucha Ki Yeh Nahar Kya Cheez, Jiske Huqm Mere Parwardigar Ne Mujhe Diya Hai.? Hazrat Jibrael (A.S) Ne Kaha, Isse Sirf Qurbani Hi Muraad Nahi Hai Bulkey Isme Apko Allah Ta’alla Ne Huqm Diya Hai Ki Jab Aap Takbeer-E-Tehreema (Pehli Bar Allahu Akbar) Kahe Toh Aap Dono Haath Uthayein Aur Jab Ruku Me Jayein Aur Jab Ruku Se Sarr Uthaye Tab Bhi, Yeh Hamari Namaz Hai Aur Saatho Aasman Par Fariston Ki Bhi Namaz Hai.
[Rafayadain Farz Hai, Safah: 22, 23]
[Sunan Kubra Lil Bayhaqi, Jild: 2, Safah: 110, Kitaab Al-Salaat, Hadees Raqam: 2527]
[Muatadarak Haakim, Kitaab Al-Tafseer, Jild: 2, Safah: 586, 587, Hadees Raqam: 3981]

SCAN PAGE : IRDC Risalah: Rafayadain Farz Hai

SCAN PAGE : Sunan Kubra Bayhaqi

SCAN PAGE : Mustadarak Haakim

Khurshid Sahab Ka Ek Dhoka Wa Fareeb Ka Khulasa : 

Khurshid Sahab Ne Awwamun Naas Ko Yahan Ek Dhoka Bhi Diya Hai, Hawala Toh Tafseer Ibn Abi Haatim Raazi Ka De Diya Magar Is Kitaab Se Adhi Adhoori Hadees Naqal Ki Jo Unke Firqe Ke Taiyyed Me Thi Baaki Ki Riwayat Ko Hazaf Kardiya Aur Agar Muqammal Riwayat Ko Naqal Kar Detey Toh Unka Pura Firqa Ki Bunyad He Hil Jaati. Kyunki Puri Hadees Me “Sajdo Aur Har Takbeer Ke Saath Rafayadain Karne Ko Namaz Ka Zeenat Kaha Gaya Hai.”
[Tafseer Ibn Abi Haatim, Jild: 1, Safah: 3470, Hadees Raqam: 19508]
SCAN PAGE : 

JAWAAB NO : 1
Yeh Riwayat Shakht Zaef Bulkey Mauzoo (Manghadat, Banawati) Hai Chunanche..
1. Imam Ibn Hibban (Rh.) Ne Is Hadees Ko Mauzoo Wa Baatil Hadeeson Mese Kaha Hai.”

[Al-Majrooheen Lil Ibn Hibban, Jild: 1, Safah: 177,178]
SCAN PAGE: 

2. Imaam Ibn Jauzi (Rh.) Ne Is Hadees Ko Apni Kitaab “Al-Mawzooaat” Me Zikr Karke Farmaya Ke Yeh Hadees Mawzoo Hai.
[Al-Mawzuaat Lil Ibn Jauzi, Jild: 2, Safah: 98, 99]
SCAN PAGE : 

3. Imaam Jalalluddin Suyuti (Rh.) Ne Bhi Apni Kitaab “Silsilah Al-Mauzuat’ Me Mauzu Hadees Qarar Diya Hai.
[Al-Liali Al-Masnua fi’l-Ahadees Al-Mawdua Lil Suyuti, Jild: 2, Safah: 20]
SCAN PAGE : 

4. Imaam Zehbi (Rh.) Is Hadees Ke Muttaliq Likhtey Hain: Main Kehta Hun Isme Ismail Bin Haatim Hai Aur Woh Bohot Ajayiib Wala Admi Hai Aur Uspar Aitemaad Nahi Kiya Ja Sakta Aur Isme Asbagh Bin Nubata Hai Aur Yeh Shia Tha Aur Imam Nasai (Rh.) Ke Nazdeek Matrook Hai.
[Talkhees Mustadarak Haakim Lil Imaam Zehbi, Safah: 989, Hadees Raqam: 407]
SCAN PAGE : 

5. Imaam Ibn Kaseer (Rh.) Is Hadees Ko Nihayat Munkar Aur Sakht Gareeb Kaha Hai.
[Tafseer Ibn Kaseer, Tafseer Surah Al-Kawsar, Jild: 8, Safah: 503]
SCAN PAGE : 

6. Ghair Muqallidon Ke Allama Naseeruddin Albani Sahab Ne Is Hadees Ko Mawzu Wa Batil Hadees Tak Kaha Hai.
[Al-Silsilatul Ahadees Al-Zaeefa Wal Mawdua, Jild: 13, Safah: 22, Hadees Raqam: 6008]
SCAN PAGE : 

7. Ghair Muqallidon Ke Imaam Ul-Asr Maulana Muhammad Joonagardhi Sahab Ne Hadees Ko Zaeef Qarar Diya Hai.
[Haasiya Tafseer Ibn Kaseer, Tehqeeq Mohammad Joonagardhi, Safah: 703]
SCAN PAGE : 

8. Shaykh Abdullah Bin Hamd Al-Haydan Aur
9. Shaykh Saad Bin Abdullah Bin Abdul Azeez Al-Hameed Dono Ne Is Hadees Ke Muttaliq Likhtey Hain Ke Is Hadees Ki Sanad Zaeef Jidda (Nihayat Zaeef) Hai.
[Haasiya Talkhees Mustadarak Haakim Lil Zehbi, Tehqeeq: Shaykh Abdullah Bin Hamd Al-Haydan, Jild: 1, Safah: 991, Hadees Raqam: 407]
SCAN PAGE : 

10. Ghair Muqallid Hafiz Zubair Ali Zai Sahab Is Hadees Ki Sanad Ko Sakht Zaeef Likha Hai.
[Tafseer Ibn Kaseer, Jild: 5, Safah: 640, Maktaba Islaamiya, Tehqeeq Wa Nazre Saani Hafiz Zubair Ali Zai]
SCAN PAGE : 

11. Ghair Muqallid Aalim Shaykh Abdur Razzaq Mahdi Sahab Is Hadees Ki Sanad Ko Sakht Zaeef Kaha Hai.
12. Ghair Muqallid Hafiz Imran Ayub Lahori Sahab Is Riwayat Ke Muttalik Likhtey Hain: Isnaad Zaeef Jidda Wa Matan Baatil, Yaani “Is Hadees Ki Sanad Sakht Zaeef Hai Aur Matan Baatil (Mardood) Hai.”
[Tafseer Ibn Kaseer, Tafseer Surah Al-Kawsar, Fiqhul Hadess Publication, Haasiya Wa Tehqeeq: Hafiz Imran Ayub Lahori]
SCAN PAGE : 

JAWAAB NO : 2

Is Hadees Ki Sanad Ke 2 Raawi Hain Jo Sakht Zaeef Wa Matrook Hain, Jiski Tafseel Darje Zail Hai..
☆ Pehle Raawi Jinpar Kalaam Hai:
(A.) Israel Bin Haatim Al-Marwazi, Abu Abdullah: 
1. Imaam Ibn Hibban (Rh.) Farmatey Hain: “Isne Maqatil Naami Raawi Ke Hawale Se Mawzoo (Fabricated/Mangadak) Ghair Mansoos Aur Tabahkun Riwayat Naqal Ki Hain…..”
[Al-Majrooheen Lil Ibn Hibban, Jild: 1, Safah: 177, 178]
[Meezan ul-Aitedaal, Jild: 1, Safah: 208, Raqam: 817]
SCAN PAGE : Al-Majrooheen

SCAN PAGE : Meezan ul-Aitedaal

2. Imaam Azdi (Rh.) Farmatey Hain: “Iski Hadees Ki Sanad Khadi Nahi Rehti….”
[Leesan ul-Meezan Lil Ibn Hajr Asqalani, Jild: 2, Safah: 93, 94]
SCAN PAGE :

3. Imaam Zehbi (Rh.) Ne Isko Apni Zaeef Raawiyon Ki Majmua Waali Kitaab Me Zikr Kar, Isko Zaeef Qarar Diya Hai.”
[Al-Mughni Fi Zuafa Lil Zehbi, Jild: 1, Safah: 126, Raqam: 611]

SCAN PAGE : 

☆ Dusre Raawi Jinpar Kalam Hai :
(B.) Asbagh Bin Nubata Al-Taimi Al-Hanzali Al-Koofi, Abul Qaasim:

1. Jarir (Rh.) Kehtey Hain Ke Imaam Shoba (Rh.) Iski Hadees Ko Koi Haisiyat He Nahi Diya Karte The.
2. Abu Bakr Bin Ayaash (Rh.) Farmatey Hain: “Asbagh Bin Nubata Aur Misam Kazzabo Mese Hain.”
3. Imaam Yahya Bin Maeen (Rh.) Farmatey Hain: “Iske Hadees Kisi Cheez Ke Barabar Bhi Nahi.” Yeh Bhi Farmaya Ke: “Woh Siqaah Nahi Hai.” Aur Kabhi Kaha Ke: “Iski Hadees Sirre Se Koi Cheez He Nahi.”
4. Imaam Nasaai (Rh.) Ne Kaha: “Matrook Al-Hadees Hai.” Aur Kabhi Farmaya: “Siqaah Nahi Hai.”
5. Imaam Ibn Abi Haatim Ar-Raazi (Rh.) Kehtey Hain: “Layyinul Hadees.”
6. Imaam Uqayli (Rh.) Kehte Hain: “Woh Raja’at Ke Aqeeda Ka Qail Tha.”
7. Imaam Ibn Hibban (Rh.) Kehtey Hain: “Hazrat Ali (Rdh.) Ki Mohabbat Me Magtoon Hogaye Toh Bohot Badi Balayein Musibatein Le Ayi Aur Matrook Hojane Ka Mustahiq Thayre.”
8. Imaam DarQutni (Rh.) Kehte Hain: Munkarul Hadees Hai.
9. Imaam Ibn Adi (Rh.) Kehte Hain: “Umuman Hazrat Ali (Rdh.) Se Jo Riwayatein Bayan Kartey Hain In Mese Inki Mutaabiyat Koi Nahi Karta Aur Iska Zaeef Hona Wazeh Hai.”
10. Imaam Ibn Saad (Rh.) Kehtey Hain: “Woh Shia Tha Riwayat Me Zaeef Qarar Diya Jaata…”
11. Abu Ahmad Al-Haakim (Rh.) Kehte Hain: Woh Inke Yahan Qaawi Nahi Hai.
12. Imaam Zakariya As-Saaji (Rh.) Kehtey Hain: “Munkarul Hadees Hai.”
13. Ajuri (Rh.) Kehte Hain Ke Imaam Abu Dawud (Rh.) Se Kaha Gaya Ke Kya Asbagh Bin Nubata Siqaah Nahi Hai ? Toh Farmaya: “Mujhe Yehi (Khabar) Pahunchi Hai.”
14. Imaam Faswi (Rh.) Ne Is Raawi Ka Zikr Unme Kiya Hai Jinki Riwayat Me Aiterazz Kiya Jaata Hai.
15. Imaam Muhammad Bin Amaar (Rh.) Kehte Hain: “Zaeef Hai.”
16. Imaam Juzjaani (Rh.) Kehte Hain: “Gumrah Hai.”
17. Hafiz Bazzar (Rh.) Kehte Hain: “Hazrat Ali (Rdh.) Se Inki Aksar Ahadees Aisi Hain Jo Kisi Aur Ne Riwayat Nahi Kiya.”
18. Amr Bin Ali (Rh.) Kehte Hain: “Maine Abdur Rahman Aur Yahya Se Inse Koi Hadees Bayaan Kartey Nahi Suna.”
19. Younus Bin Ishaaq (Rh.) Kehtey Hain Ke Mere Walid (Imaam Ibn Ishaaq Rh.) Inka Koi Zikr Nahi Kartey The.
[Tehzeeb ut-Tehzeeb, Jild: 1, Safah: 183, 184, Tibaa: Moausattur Risalah]
[Meezan ul-Aitedaal, Jild: 1, Safah: 271, Raqam: 1014]

SCAN PAGE : Tehzeeb ut-Tehzeeb

SCAN PAGE : Meezan ul-Aitedaal

20. Imaam Ibn Jawzi (Rh.) Ne Zaef Wa Matrook Raawiyon Ke Majmua Kitaab Me Zikr Karke Matrook Aur Zaeef Qarar Diya Hai.
[Kitaab Al-Zuafa Wal Matrookeen Lil Ibn Jawzi, Jild: 1, Safah: , Raqam: 445]
SCAN PAGE : Zuafa Wal Matrookeen Lil Ibn Jawzi

21. Imaam Ibn Shaheen (Rh.) Ne Apni Kitaab Me Jisme Unhone Sirf Zaaef Aur Kazzab Raawiyo Ka Zikr Kiya Hai, Issi Kitaab Me Asbagh Bin Nubata Ka Bhi Zikr Kiya Hai.
[Tareekh Asmaa Al-Zuafa Wal Kazzabain Lil Ibn Shaheen, Safah: , Raqam: 53]
SCAN PAGE : Tareekh Asmaa Al-Zuafa Wal Kazzabain

22. Imaam Zehbi (Rh.) Likhtey Hain Ke Isko Tark (Chordh Diya) Kardiya Gaya Hai.
[Al-Kaashif Lil Zehbi, Jild: 1, Safah: 254, Raqam: 453]
SCAN PAGE : Al-Kaashif

23. Haafiz Ibn Hajr Asqalani (Rh.) Farmatey Hain: “Matrook Hai Aur Ispar Rafziyat Ka Tann Kiya Gaya Hai.”
[Taqreeb Ut-Tehzeeb Lil Ibn Hajr Asqalani, Safah: 151, Raqam: 541]
SCAN PAGE : Taqreeb Ut-Tehzeeb

Khulasah Tehqeeq :

Fariston Ki Rafayadain Waali Riwayat Sakht Zaaef Bulkey Mawzoo Mangadhat Saabit Hui, IRDC Ke Is Chotey Se Risaaleh Me Bhi Zaaef Wa Mawzoo Riwayatein Hain Lekin Inlogo Ka Jhootha Dawah Hota Hai Ke Yeh Sahih ul-Isnaad Hadeeson Par Amal Kartey Hain !!!

Janwar Se Badfaili (Sex) Karne Pe Hadd Nahi Bulke Ta’zeer Hai

​Ghair Muqallideen Naam Nihad Ahle Hadees Apne Apko Salafi Kehne Waalo Ka FIQAH HANFI Se Dushmani Nahi, Bulke QURAN Wa SAHIH HADEESON Se Dushmani Hai..!!
Ghair Muqallideen Ka Dawa Hai Ke FIQAH HANAFI Ka Ek Maslah “Janwar Se Badfaili Karnepe Koi Hadd Nahi” Yeh Maslah Hadees Ke Khilaff Hai..
Chunanche Naam Nihaad Ahle Hadees Ke Mashoor Fitna Parwar Aalim Maulana Muhammad Yusuf Jaypuri Sahab Apni Kitaab (Jisme Unhone Fiqh Hanfi Ke Un Maslon Ko Bayan Kiya He Jo Unke Nazdeeq Quran wa Hadees Ke Khilaf Hain) Me Likhtey Hain Ke : “Janwar Se Jimma (Sex) Karne Par Koi Hadd Nahi Aati. (Aur Durre Mukhtar Ka Hawala Diya)”

[Haqeeqatul Fiqh, Safah: 291]
SCAN PAGE : 

Ghair Muqallideen Naam Nihaad Ahle Hadeeson Ka Khokla Dawa Hai Ke Sahih Hadees Se Saabit Hai Ke Janwar Se Badfaili Karne Pe HADD Hai, Aur Ahnaf Ka Mauqif HADEES Ke Khilaf Hai.. 
Lekin Afsos Ki Baat Yeh Hai Ke Is Masle Me Bhi Ahle Hadeeson Ke Pass Zaeef Riwayaton Ke Alawa Aur Kuch Bhi Nahi…
● GAIR MUQALLIDEEN NAAM NIHAD AHLE HADEESON KE DALAIL KA TEHQEEQI JAIZA:
Dalil No : 1
SANAD : 
Imam Ibn Majah –>> Abdur Rahman Bin Ibraheem Damishq –>> Ibn Abi Fudayk –>> Ibrahim Bin Ismail –>> Dawud Bin Hussain –>> Ikramah –>> Abdullah Bin Abbas (Rdh.)

MATAN : 

Hazrat Abdullah Bin Abbas (Rdh.) Se Riwayat Hai Rasoolullah S.A.W Ne Farmaya-“Jo Shakhs Mahram Aurat Se Badkaari Kare Toh Isse Qatal Kardo Aur Jo Shakhs Kisi Janwar Se Badfaili Kare Toh Isse Bhi Qatal Kardo Aur Uss Janwar Ko Bhi Halaq Kardo.

[Sunan Ibn Majah, Kitaab Al-Hudud, Hadees No: 2564]
SCAN PAGE : 

Al-Jawab No: 1
Yeh Riwayat Sanad Ke Aitebaar Se Zaeef Hai, Kyunki Iski Sanad Me Ek Raawi “IBRAHIM BIN ISMAIL BIN ABI HABIB AL-MADNI AL-ANSARI” Hai Jo Zaeef Hai.
1. Imam Yahya Bin Maeen (Rh.) Farmatey Hain: Yeh Kuch Nahi Hai.
2. Imam Bukhari (Rh.) Farmatey Hain: Munkarul Hadees.
3. Imam Abu Haatim Ar-Raazi (Rh.) Farmatey Hain: Munkarul Hadees Iski Hadeesein Likhi Jayein Lekin Hujjat Na Pakdi Jaaye.
4. Imam Nasai (Rh.) Ne Farmaya: Zaeef.
5. Imam DarQutni (Rh.) Farmatey Hain: Matrook.

[Tehzeeb ut-Tehzeeb, Jild: 1, Safah: 104,105, Raqam: 180]
SCAN PAGE : 

6. Hafiz Ibn Hajr Asqalani (Rh.) Ibrahim Bin Ismail Bin Abi Habib Ke Muttaliq Likhtey Hain- “Zaeef Hai”

[Taqreeb ut-Tehzeeb, Safah: 104, Raqam: 147]
SCAN PAGE : 

Al-Jawab No: 2
1. Ghair Muqallid Allama Muhammad Shamshul Haq Azeemabadi Sahab Ne Bhi Hadees Ke Sehat Par Aur Iske Raawi Ibrahim Bin Ismail Par Kalaam Kiya Hai.

[Awnul Ma’bood Sharah Sunan Abu Dawud, Jild: 12, Safah: 159]
SCAN PAGE : 

3. Ghair Muqallidon Ke Allama Wa Shaykh Naseeruddin Albani Sahab Ne Hadees Pe ZAEEF Hone Ka Huqm Lagaya Hai.

[Zaeef Sunan Ibn Majah, Safah: 204, Hadees No: 2612]
SCAN PAGE : 

Dalil No : 2
SANAD : 
Imam Abu Eesa Tirmizi –>> Muhammad Bin Amr Al Sawaq –>> Abdul Azeez Bin Muhammad –>> Amr Bin Abi Amr –>> Ikramah –>> Abdullah Bin Abbas (Rdh.)
MATAN : 
Hazrat Ibn Abbas Rdh. Se Marwi Hai Ke Rasoolullah (S.A.W) Ne Farmaya Agar Tum Aisa Shakhs Dekho Jisne Janwar Ke Saath Badkaari Ki Hai Toh Isse Qatal Kardo Aur Saath He Janwar Ko Bhi…

[Sunan Tirmizi, Jild: 3, Safah: 123, Kitaabul Hudood, Hadees Raqam: 1455]
[Sunan Abi Dawud, Jild: 4, Safah: 406, Hadees Raqam: 4464]
SCAN PAGE : Jamee Tirmizi

SCAN PAGE : Sunan Abi Dawud

AL-Jawaab No : 1
Is Hadees Ko Qai Muhaddiseen/ Hafizul Hadees Aur Qayi Ghair Muqallid Aalimo Ne Kalam Kiya Hai Jaise..
1. Imam Abu Eesa Tirmizi (Rh.) Farmatey Hain : “Hadd Nahi Hai Waali Hadees Zyada Qaawi Hai Qatal Waali Hadees Se. Ahle Ilm Ka Ispar Amal Tha Aur Ahmad Aur Ishaq (Rh.) Ka Yeh Qaul Hai.”

[Jamee Tirmizi Ba Tehqeeq Albani, Safah: 345, Hadees Raqam: 1456]
SCAN PAGE : 

2. Imam Abu Dawud (Rh.) Farmatey Hain: “Yeh Riwayat Qaawi Nahi Hai”

[Sunan Abi Dawud, Jild: 4, Safah: 406, Hadees Raqam: 4464]
SCAN PAGE : 

3. Hafiz Ibn Hajar Asqalani (Rh.) Farmatey Hain: “Iski Sanad Me Kalaam Hai.”
[Talkhees Ul-Habeer, Jild: 4, Safah: 103, 104, Hadees Raqam: 2033]
SCAN PAGE : 

4. Shaikh Shoaib Arnaut (Rh.) Ne Is Riwayat Ko “Zaeef” Kaha Hai.

[Al Jamee Ul-Kabeer Sunan Tirmizi, Tehqeeq Shoaib Arnaut, Jild: 3, Safah: 282]
SCAN PAGE : 

5. Ghair Muqallidon Mashoor Aalim Abdur Rahman Mubarakpuri Sahab Ne Bhi Hadees Par Kalam Kiya Hai Aur Hadd Nahi Hai Riwayat Ko Zyada Sahih Kaha Hai.
[Tohfatul Ahwazi, Jild: 5, Safah: 19, 20]
SCAN PAGE : 


6. Ghair Muqallid Aalim Shamshul Haqq Azeemabadi Sahab Is Hadees Ke  Muttaliq Likhtey Hain: “Is Hadees Ki Sanad Me Kalaam Hai”

[Awnul Mabood Sharah Sunan Abu Dawud, Jild: 12, Safah: 158]
SCAN PAGE : 

AL-Jawaab No : 2
Yeh Hadees Par Zauf Ka Huqm Lagane Ki Wajah / Dalil Yeh Hai Ke Iski Sanad Me Ek Raawi “AMR BIN ABI AMR AL-MADANI” Hai Jispar Wahm Wali Jarah Maujood Hai …
Chunanche Ham Aimma Muhaddiseen Se Is Raawi Ke Wahmi Hone Ki Dalil Pesh Kartey Hain.
1. Imam Yahya Bin Zakariya As-Saaji (Rh.) Farmatey Hain: “Saccha Tha Magar WAHM Hojata Tha.”

[Tehzeeb Ut-Tehzeeb, Jild: 7, Safah: 83, Raqam: 122]
SCAN PAGE : 

2. Imam Ibn Hibban (Rh.) Farmatey Hain : “Siqaah Hai Magar KHATA Karta Tha.”

[Siqaat Ibn Hibban, Jild: 5, Safah: 185]
SCAN PAGE :

3. Imam Ibn Hajr Asqalani (Rh.) Iske Bareme Likhtey Hain : “Siqaah Hai Magar WAHM Hojata Tha.”
[Taqreeb Ut-Tehzeeb, Safah: 742, Raqam: 5118]

SCAN PAGE : 

4. Shaykh Muhaqiq Abdul Muti Amin Qalaji Likhtey Hain : Amr Bin Abi Amr Al-Madani Siqaah Hain, Magar Wahm Hota Tha.

[Haasiya Kitaabul Zuafa Lil Uqaili, Jild: 3, Safah: 288]
SCAN PAGE : 

● Chunanche Jis Raawi Par Wahm Waali Jarah Ho Us Raawi Ki Hadees ZAEEF Hoti Hai Aur Yeh Usool Ghair Muqallideen Hazrat Ko Ba-Khoobi Pata Hai…
● AHLE SUNNAH WAL JAMMAT KA MAUQIF AUR MAZBOOT DALAIL KA TAZKIRAH : 
Jamhoor Ahle Ilm Ka Yeh Mauqif Hai Ke Janwar Se Badfaili Karnese Koi Hadd Nahi Hai Aur Ispar Ek Zabardast Dalil Maujood Hai..
SANAD : 
Imaam Abu Dawud –>> Ahmad Bin Yunus –>> Shareek –>> Ahwash & Abu Bakr Bin Ayyash –>> Aasim –>>  Abi Razain –>> Ibn Abbas (Rdh.)
MATAN : 
Abu Razain (Rh.) Sayyedana Ibn Abbas (Rdh.) Se Riwayat Kartey Hain Ke Jo Shakhs Chaupaye Se Badfaili Kare Ispar Hadd Nahi Hai.

[Sunan Abu Dawud, Jild: 4, Safah: 406, 407, Hadees Raqam: 4465]

[Sunan Kubra Bayhaqi, Jild: 8, Safah: 407, Hadees Raqam: 17,038]
SCAN PAGE : Sunan Abu Dawud

SCAN PAGE : Sunan Kubra Bayhaqi

HADEES KI TASHEEH : 
1. Imam Abu Dawud (Rh.) Farmatey Hain: “Asim Ki Hadees (Jisme Koi Hadd Nahi Hai Wali) Amr Bin Abi Amr Ki Riwayat Ko Zaeef Karti Hai.”

[Sunan Abu Dawud, Jild: 4, Safah: 407, Hadees Raqam: 4465]
SCAN PAGE : 

2. Imam Tirmizi (Rh.) Farmate Hain : “Hadd Nahi Hai Waali Hadees Zyada Qaawi Hai Qatal Waali Hadees Se. Ahle Ilm Ka Ispar Amal Tha Aur Ahmad Aur Ishaq (Rh.) Ka Yeh Qaul Hai.”

[Jamee Tirmizi Ba Tehqeeq Albani, Safah: 345, Hadees Raqam: 1456]
SCAN PAGE : 

3. Shaikh Naseeruddin Albani Sahab Ne Bhi Hadees Ko HASAN Kaha Hai Aur Apni Sahih Abu Dawud Me Darj Kiya Hai.

[Sahih Abu Dawud, Jild: 3, Safah: 74, Hadees Raqam: 4465]
SCAN PAGE : 

4. Ghair Muqallidon Ke Allama Zubair Ali Zai Sahab Ne Bhi Hadees Par HASAN Ka Huqm Lagaya Hai.

[Haasiya Sunan Abu Dawud, Jild: 4, Safah: 406, Hadees Raqam: 4465]
SCAN PAGE : 

5. Ghair Muqallid Haafiz Imran Ayyub Lahori Sahab Ne Hadees Ko “HASAN SAHIH” Kaha Hai.

[Fiqhul Hadees, Jild: 2, Safah: 617]
SCAN PAGE : 

Lehaza Saabit Hogaya Ke Marfu Hadees Qaawi Nahi Hai Han Hamari Mauquf Hadees SAHIH Hai Lehaza Hamara Maslah Sahih Hadees Se Saabit Hai..
● AHEM NUKTAH :
Ghair Muqallid Aalim Yusuf Jaipoori Sahab Ne Durre Mukhtar Ki Aadhi Ibarat Naqal Kiya, Sirf Hadd Nahi Hai Likh Ke Sahih Hadees Ka Mazak Udaya Aur Zaeef Hadees Se Apna Mazhab Aghe Badhaya.
Lekin Sahibe Durre Mukhtar Ne Mazeed Tazeer Ki Baat Kahi Hai Ta’ake Log Aisa Behudda Kaam Na Karein..
Chunanche Sahibe Durre Mukhtar Likhtey Hain Ke Jo Shakhs Chaupaye Se Badfaili Kare Uspar Koi Hadd Nahi Lekin Uspar Sakht Se Sakht Saza Dijayegi Ta’ake Aisa Na Kare..
[Durre Mukhtar, Safah: 310, Kitabal Hudud]
SCAN PAGE : 

SALAF-O-SUWALIHEEN AUR GHAIR MUQALLIDON KE BUZURGO KE MAUQIF :
1. Hazrat Ata Bin Abi Rabah (Rh.)

2. Hazrat Ibrahim Naqai (Rh.)

3. Imam -E-Azam Abu Hanifah (Rh.)

4. Imam Malik Bin Anas Madani (Rh.)

5. Imam Sufyan Sauri (Rh.) Aur

6. Imam Shafi (Rh.) Ke (Ek Qaul Ke Muttabiq) Bhi Sirf Ta’zeer Hai.
[Tohfatul Ahwazi, Jild: 5, Safah: 20]
[Bulughul Maraam Urdu By Allama Shafiurrehman Mubarakpuri, Jild: 2, Safah: 797]
SCAN PAGE : Tohfatul Ahwazi

SCAN PAGE : Urdu Bulugh Ul-Maraam

7. Imam Ahmad Bin Hanbal (Rh.) Aur 

8. Imam Ishaq Bin Rahwaye (Rh.) Se Manqool Hai Ke Janwar Se Bafaili Par Koi Hadd Nahi Hai.

[Jamee Tirmizi Ba Tehqeeq Albani, Safah: 345, Hadees Raqam: 1456]
SCAN PAGE : 

9. Ghair Muqallid Nawab Siddique Hasan Khan Bhopali Sahab Farmatey Hain: “Jis Hadees Me Qatl Ka Huqm Hai Woh Qabile Hujjat Nahi Hai Isliye Zahir Ta’zeer He Hai.”

[Bahawala Fiqhul Hadees, Jild: 2, Safah: 617]
SCAN PAGE : 

10. Ghair Muqallid Haafiz Imran Ayyub Lahori Sahab Likhtey Hain : “Rajeh Yeh Hai Ke Isse Sirf Ta’zeer He Lagaya Jayega.”

[Fiqhul Hadees, Jild: 2, Safah: 617]
SCAN PAGE : 

Wallahu Alam…

Chaaron Mazahib Ahle Sunnat, Ahle Haq Aur Ahle Hadees Hain !

DAWAH : Mazahibe Arba Ke Pairokar (Hanafi, Maliki, Shawafe Aur Hanabela) Sab Ke Sab ASAL AHLE HADEES, AHLE SUNNAH WAL JAMMAT Aur AHLE HAQ Wale Hain..!

Ab Ham Insha Allah Hasbe Dastur Aslaafe Ummat Se Chand Aqwal Pesh Karenge Jisse Wazeh Hojayega Ke Aimma Arba Ke Muqallideen AHLE ISLAM, AHLE HADEES Aur AHLE SUNNAH WAL JAMMAT Wa AHLE HAQ Wale Hain..

1. Ghair Muqallido Ke (SHAYKHUL ISLAAM) Allama Ibn Taymiyyah Rh. (Al Muttawaffa 728 Hijri) Apni Kitaab “Minhaj Us-Sunnah” Me Farmatey Hain :

“Aimma Arbaa Ke Ittebba (Pairokar) Karne Wale AHLE HADEES, Ahle Tafseer, Ahle Tasawuff Aur Ahle Fiqh Hain..”

[Minhaj Us-Sunnah, Jild: 2, Safah: 105]

SCAN PAGE :

2. Allama Ibn Khuldun Rh. (Al-Muttawaffa 808 Hirji) Farmatey Hain: “Is Zamane Me Jo Bhi Dawa E Ijtehaad Karega Uska Dawa Na Qabile Qubool Hoga Aur Na Hi Uski Taqleed Ki Jayegi Kyunki Ab AHLE ISLAAM Sirf AIMMA ARBA Ki TAQLEED Karte Hain.”

[Tareekh Ibn Khuldun, Jild: 1, Safah: 566]

SCAN PAGE :

3. Allama Ibrahim Yamani (Rh.) Likhte Hain: “Ahle Hadees Un Logon Ka Naam Hai Jinho Ne Ilm E Hadees Ki Taraf Poori Tawajjoh Ki, Isko Hasil Karne Ke Liye Dunya Se Yaksoo Hogaye… Yehi Log Ahle Hadees Hain Chahe Wo Kisi Bhi Maslak Ke Hoon..”

[Ar Rauzul Baasim: Jild: 1, Safah: 122]

Continue reading

Kya Rasool ullah Sallallahu Alaihi Wassallam Ka Saaya Nahi Tha ?

Baaz Hazrat Ka Dawa Hai Ke Aap Sallallahu Alaihi Wassallam Ka Saaya Mubarak Nahi Tha Kyunki Aap Sallallahu Alaihi Wassallam NOOR The (Nauzubillah Min Zalik)…

Bulke Yeh Sara Sarr Galat Hai Kyunki Aap Sallallahu Alaihi Wassallam Allah Ke NABI Aur BASHAR (INSANO Me Sabse Afzal Insan) The.

Allah Ne Apko Silsila-E-Insaniyat Se Hi Paida Kiya Tha Aur Insan Hone Ke Aitebar Se Yeh Baat Waazeh Hai Ki Insan Ka Saya Hota Hai.

Baaz Log Apne Dawe Pe Ek HADEES Pesh Karte Hain Jiski Tehqeeq Hamne Ki Toh Woh Hadees Sakht ZAEEF Niqli.

Imaam Jallaluddin Suyooti Rh. Ne Apni Khitaab “خصائص الکبری” Me Ek Riwayat Naqal Kiya Hai,

Hazrat Zakwaan Farmate Hain Ke Nabi Sallallahu Alaihi Wassallam Ka Saaya Na Dhupp Ki Roshni Me Banta Tha Na Chand Ki Chandni (Shamma) Me Banta Tha…

[Khasais Al-Kubra Lil Suyooti, Jild: 1, Safah: 169 (Arabic)]

SCAN PAGE: Arabic Khasais Al-Kubra

SCAN PAGE : Urdu Khasais Al-Kubra

WUJUHAAT-E-ZAUF :

Is Hadees Ki Sanad Me 2 Raawiyon Ki Tehqeeq Yun Hai..

(A) Abdur Rahman Bin Qays Al-Zafarani Rh. :

Jo Kazzab, Zaeef Aur Matrookul Hadees Hain Jinki Tafseel Maujood Hai..

Continue reading

Abdullah Bin Mubarak Rh. Ke Nazr Me Imame Azam Abu Hanifa Rh. Ka Maqam

Ameerool Momineen Fil Hadees Abdullah Bin Mubarak (Rah.) Imam-e-Azam Abu Hanifa (Rh.) Ke Shagird The Aur Imaam Bukhari (Rh.) Ke Ustaaz Yaani Imam Ahmad Bin Hanbal (Rh.) Wagaira Ke Ustaaz The.

Imaam Bukhari (Rh.) Aur Muslim (Rh.) Ne Inse Kasrat Se Hadees Apni SAHIH Me Naqal Ki Hain..

Imam Abdullah Bin Mubarak Rh. Ne Apne Ustaaz Sultan Ul- Muhaddisun, Imaam-e-Azam Abu Hanifa Rahimahullah Ki Jam Kar Ta’areef Ki Hai Usko Ham Bayan Karenge Aur Saabit Karenge Ke Abu Hanifa (Rh.) Ka Maqam Ala Darjeh Ka Hai.

Chunanche Allama Ibn Abdul Barr (Rh.) Likhtey Hain :

ﻭَﻋَﻦِ ﺍﺑْﻦِ ﺍﻟْﻤُﺒَﺎﺭَﻙِ ﺭِﻭَﺍﻳَﺎﺕٌ ﻛَﺜِﻴﺮَﺓٌ ﻓِﻲ ﻓَﻀَﺎﺋِﻞِ ﺃَﺑِﻲ ﺣَﻨِﻴﻔَﺔَ ﺫَﻛَﺮَﻫَﺎ ﺍﺑْﻦ ﺯُﻫَﻴْﺮ ﻓِﻲ ﻛِﺘَﺎﺑِﻪِ ﻭَﺫَﻛَﺮَﻫَﺎ ﻏَﻴْﺮُﻩُ…

TARJUMA :

Abdullah Bin Mubarak (Rh.) Se Abu Hanifa (Rh.) Ke Fazail Kasrat Se Manqool Hain Jisse Ibn Zuhayr Rh. Ne Apni Kitaab Me Zikr Kiya Hai Aur Baakiyon Ne Bhi…

[Al-Inteqa Fee Fazail Al-Salasa Aimma Al-Fuqaha, Safah: 207]

SCAN PAGE :

Ab Ham Un Tauseeqi Kalimat Wa Riwayat Dekhtey Hain..

TAUSEEQ NO : 1

Sanad No : 1

ﺃَﺧْﺒَﺮَﻧَﺎ ﺍﻟﺨﻼﻝ،ﻗَﺎﻝَ: ﺃَﺧْﺒَﺮَﻧَﺎ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺨﻌﻲ، ﺣﺪﺛﻬﻢ ﻗَﺎﻝَ: ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ، ﻗَﺎﻝَ:ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺃَﺑُﻮ ﻛﺮﻳﺐ، ﻗﺎﻝ:ﺳﻤﻌﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ، ﻳﻘﻮﻝ : …….

Sanad No : 2

ﻭَﺃَﺧْﺒَﺮَﻧِﻲ ﻣُﺤَﻤَّﺪ ﺑﻦ ﺃَﺣْﻤَﺪ ﺑﻦ ﻳَﻌْﻘُﻮﺏ،ﻗَﺎﻝَ : ﺃَﺧْﺒَﺮَﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪ ﺑﻦ ﻧﻌﻴﻢ ﺍﻟﻀﺒﻲ،ﻗَﺎﻝَ: ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺃَﺑُﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﻣُﺤَﻤَّﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮ،ﻗَﺎﻝَ:ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺃَﺑُﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻣُﺤَﻤَّﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﺮﻭﺯﻱ،ﻗَﺎﻝَ:ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺃَﺑُﻮ ﺣﻤﺰﺓ ﻳَﻌْﻠَﻰ ﺑﻦ ﺣﻤﺰﺓ،ﻗﺎﻝ : ﺳﻤﻌﺖ ﺃﺑﺎ ﻭﻫﺐ ﻣُﺤَﻤَّﺪ ﺑﻦ ﻣﺰﺍﺣﻢ،ﻳﻘﻮﻝ : ﺳﻤﻌﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ، ﻳﻘﻮﻝ :

ﺭﺃﻳﺖ ﺃﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺭﺃﻳﺖ ﺃﻭﺭﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ،ﻭﺭﺃﻳﺖ ﺃﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺭﺃﻳﺖ ﺃﻓﻘﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻓﺄﻣﺎ ﺃﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ: ﻓﻌﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺭﻭﺍﺩ، ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻭﺭﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ: ﻓﺎﻟﻔﻀﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺽ، ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ :ﻓﺴﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ، ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻓﻘﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ: ﻓﺄﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ : ﻣﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻣﺜﻠﻪ.

TARJUMA :
Continue reading

Shab-E-Baraat Ki Haqeeqat Ulama-E-Ghair Muqallideen Ke Nazar Me

Maujooda Daur Ke Naam Nihaad Ahle Hadeeson Ke Awwam Wa Ulama 15vi Shabaan Ko BIDDAT Shumaar Kartey Hain, Halanke Inhi Ke Aslaaf Ne Is Raat Me Ibadat Karna Masroo Aur Mustahab Qarar Diya Hai.

Chunanche Ulama E Ahle Hadees Ke Fehrist Aur Unke Farahmeen Dekhein Aur Khud Faislah Karein Haq Par Kaun Hai. !!

1. Ghair Muqallidon Ke Muhaddis Shamsul Haq Azeembadi (Rh.) Farmaate Hai :

“Baaqi Raha Nisf-E-Shabaan Ki Shab Ko Quraan-E-Shareef Tilaawat, Dua-E-Maasura, Azkaar-E-Saheeha Padhna, Nafil Namaz Awwal Shab ko Beghair Jamaat…… Aur Allah Ta’alla Se Maghfirat Chahna, Rehmat Ki Khuwaastagaar Karna aur Apne Liye Duaaye Maagna aur Dua me Girya-Wazaari Karna Bhi Biddat Nahi Hai, Bulke MAUJOOB-E-AJAR WA SAWAAB-E-AZEEM Hai.

[Fataawa Maulana Shamshul Haq Azeembadi, Safah: 181]

SCAN PAGE :

2. Ghair Muqallid Aalim Maulana Abdur Rehman Mubarakpuri (Rh.) Ne Tohfatul Ahwazi Me 15v Shabaan Ke Fazail Ki Ahadees Zikr Kiya Aur Unme

1. Ammi Aisha (RaziallahuAnha)

2. Muaz Bin Jabal (Raziallahu Anhu)

3. Abdullah Bin Umar (Raziallahu Anhu)

4. Kaseer Bin Murra (Raziallahu Anhu)

5. Hazrat Ali (Radiallahu Anhu)

Ki Ahaadees Ko Mukhtalif Hadees Ki Kitabon Se Jama Kiya Phir Aakhir Me Apna Faislah Sunaya Ke :

“Toh Yeh Ahaadees Majmooi Taur Par HUJJAT Hai, Unlogo Ke
KHILAAF Jo Yeh Dawah Karte Hain Ke Koi Baat 15 Shabaan Ki Fazeelat Me Saabit Nahi, Wallahu Ta’ala Alam.”

[Tohfatul Ahwazi, Jild: 3, Safah: 441,442]

SCAN PAGE :

3. Ghair Muqallidon Ke Aalim Ubaidullah Mubarakpuri Sahab Mishkaat Ki Sharah Me 15v Shabaan Ke Fazilaat Ke Silsiley Se Warid Ahadees Ka Zikr Karne Ke Baad Likhtey Hain :

Continue reading

Sarr Dhanp Kar Namaz Padhna AFZAL Hai (Quran, Sahih Hadees Aur Salaaf Se Saboot)

Ahle Sunnat Wal Jammat Ke Nazdeek Sarr Dhamp (Topi,Amama Ya Rumal) Kar Namaz Padhna MUSTAHAB Hai.

LEKIN Naam Nihaad Ahle Hadees Ke ULAMA Wa AWWAM Ham Ahle Sunnat Wal Jammat Par Khass Taur Pe AHNAF Par ILZAM Lagatey Hain Ke Hamare Nazdeeq Namaz Ke Waqt Sarr Dhanpna WAJIB Aur Bagair Sarr Dhanpe Namaz NAHI Hoti !! Bulke Yeh Bilkul Sara Sar JHOOTA Propaganda Hai.

Haqeeqat Toh Yeh Hai Ke Hamare (AHNAF) Ke Nazdeeq Sarr Dhanp Kar Namaz Ada Karna AFZAL Aur PASANDIDA Amal Hai.

Chunanche Shaykh Maulana Muhammad Ilyas Ghuman Deobandi Db. Apne Ek Risaleh Me Raqam Tarz Hain :

“Ahle Sunnat Wal Jammat Ke Yahan Namaz Padhte Waqt Sarr Dhanpna Chaiye Chahe Pagdi Ke Zariye Ho Ya Topi Ke Zariye. Han Agar MAJBOORI Ho Maslan Kapda NA Mil Raha Ho Toh Alag Baat Hai..
Yeh Baat Bhi Malhooz Rahe Ke Ahle Sunnat Wal Jammat Bagair Sarr Dhanpe NAMAZ Ko Bilkul BATIL Qarar NAHI Dete Bulke Isse Khilaf-E-Adab, Khilaaf-E-Sunnat, Makrooh Aur Na-Pasandida Qarar Detey Hain.”

[Risalah: Sarr Dhanp Kar Namaz Padhna, Safah: 2]

SCAN PAGE :

Aur Iske Bar-Aksh Ghair Muqallideen Naam Nihaado Ke Nazdeeq Nange Sarr Namaz Padhna SUNNAT Hai !!

Chunanche Gair Muqallid Aalim Abdur Rahman Sahab Likhtey Hain :

“NANGE Sarr Namaz Padhna SUNNAT Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wassallam Hai.”

[Kaun Kehta Hai Ke Nange Sarr Namaz Nahi Hoti?, Safah: 14]

Ab Hum QURAN, SAHIH HADEES AUR SALAF Se Dekhte Hain Ke Sarr Dhanp Kar Namaz Padhna AFZAL Hai :

QURAN SE SABOOT :

Continue reading