Noha(Matam) Karna Aur Dekhna Dono Haram Hai

Muharram Ke Ashare(10 Dinno) Me Shia Hazrat Matam Ya Noha Karte Hain..
Jo Quran Wa Sunnat Ki Roshni Me Haram, Biddat Wa Kufriya Amal Hai Isske Sath He Matam Me Shareek Hona Wa Matam Karne Walo Ke Juloos Ko Dekhna Bhi Sakhat Mana Hai..

1) Abu Malik al-Ash’ari Raziallahuanhu se rivayat hai ki meri ummat mein jahiliyat ki ( yani kufr ke zamane ki) 4 cheezin hain jisko yeh log chorhte nahi hain..Ek Apne hasab (ohde) par fakhr karna,dusro ke nasab(khandan) par taane karna, sitaron se pani ki ummed rakhna aur chotha noha (matam) karna ,agar
Noha (matam) karne wali bina tauba
ke mar jaye to Allah subhanhu usko tarcoal ka libas aur Dozakh ke sholo ka kurta pahnayega..
(Sahih Muslim,Jild 2,Hd.no-2160)

2) Hazrat Abu Malik Ashari Razi Allahu Anhu se rivayat hai ki Rasool Ullah Sallallhu Alaihi Wasallam ne Irshad farmaya Noha (Matam) karna jahiliyat ka kaam hai,aur Noha karne wali agar bina tauba ke marr jaye to Allah subhanhu usko tarcoal ka libas aur Dozakh ke sholo ka kurta pehnayega..
(Sunan Ibn Majah,Jild 1,Hd.no-1581,Riwayat Hasan Darje Ki Hai)

3) Abdullah Ibn Masood Razi Allahu Tallanhu Se Riwayat Hai Ke Rasool Ullah (Sallallaho Alaihe Wasallam) ne Farmaya-Jo (Apne) Chehre ko Peeteh Ghireban Pharay (Matam karay) Aur Zamana-e-Jahliat ki batain kare (Noha karay) wo hum (Musalmanon) main se nahi hai..
(Bukhari, Hd.no-1297,Kitabul Janaiz, Baab-Chehra Peetne wale hum main se nahi hain..)

4) Jarir Razi allahu anhu se rivayat hai ki Muawiyah raziallahu anhu ne apne khutbe mein kaha ki Rasool Ullah (Sallallhu Alaihi Wasallam) ne Noha(Matam) karne se mana farmaya hai..
(Sunan Ibn Majah,Jild 1, Hd.no-1580, Riwayat Sahih Darje Ki Hai)

5) Umma Atiyyah Razi Allahu Anha se rivayat hai ki Rasool Ullah(Sallallhu Alaihi Wasallam) ne humein Noha (matam) karne se mana farmaya hai..
(Sunan Abu Dawud,Jild 2,Hd.no-1350
Yeh Riwayat Sahih Darje Ki Hai)

6) Umma Aayesha Radi Allahu Anha se rivayat hai ke RasoolUllah Sallallhu Alaihi Wasallam ne farmaya jisne hamare Deen mein aisi baat ka Ezafa kiya jo usme nahi to uski baat Qubul nahi hai..
(Sunan Ibn Majah, Jild 1,Hd.no-14)

7) Imaam Ibn Kaseer Rahimahullaha San 453 Hijri ke waqiyon me mata’mi
julooson ke silsile me likhte hain-” ye (maatmi majlise Wagairah) rasmen, islam me unki koi zarurat nahi, agar yeh haqeeqat me acchi cheez hoti toh pehle zamaane wale aur iss ummat ke shuruwaati aur behtar log isko zaroor karte, Weh iske sabse zyada kaabil they (baat yeh hai ki) ahle sunnat(sunnat-e-nabwi) ki pairwi karte hain, apni taraf se biddatain nahi karte”
(Al Biddaya Wan Nihaya-11/271)

♥ Hazrat Hussain Raz Aur Dusre Ahle Bait Aur Deegar Sahaba Raziallahu Talla Anhu Jo Karbala Ke Maidan Me Shaheed Huye The Unki Sahadaat Par Matam Karna Sakht Haraam Hai, Jab Ke Shaheed Marte He Nahi Hai Toh Usme Matam Kyu?
Lehaza Allah Talla Ka Irshad Hai Apne Quran Surah 2. Al-Baqara, Ayah 154 Me..

ﻭَﻟَﺎ ﺗَﻘُﻮﻟُﻮﺍ ﻟِﻤَﻦْ ﻳُﻘْﺘَﻞُ ﻓِﻲ ﺳَﺒِﻴﻞِ ﺍﻟﻠَّﻪِ
ﺃَﻣْﻮَﺍﺕٌ ۚ ﺑَﻞْ ﺃَﺣْﻴَﺎﺀٌ ﻭَﻟَٰﻜِﻦْ ﻟَﺎ ﺗَﺸْﻌُﺮُﻭﻥَ

Tarjumah-“AUR JO ALLAH KI RAAH ME MAARE JAAYEN UNHE MURDA MAT KAHO. BALKE WOH ZINDA HAIN. LEKIN TUM (Apne hosh-O-Hawaas se) IN KI ZINDAGI KO JAAN NAHI SAKTE..”
(Suratal Bakra Ayat no-154)

♥ Dusri ayat me issi tarha irshad-E-Baari Talla Hai Surah 3. Al-i’Imran, Ayah 169

ﻭَﻟَﺎ ﺗَﺤْﺴَﺒَﻦَّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻗُﺘِﻠُﻮﺍ ﻓِﻲ ﺳَﺒِﻴﻞِ ﺍﻟﻠَّﻪِ
ﺃَﻣْﻮَﺍﺗًﺎ ۚ ﺑَﻞْ ﺃَﺣْﻴَﺎﺀٌ ﻋِﻨْﺪَ ﺭَﺑِّﻬِﻢْ ﻳُﺮْﺯَﻗُﻮﻥَ

Tarjuma-AUR JO ALLAH KI RAAH ME MAARE GAYE.HARGIZ INHE MURDA NA KHAYAL KARNA.BALKE WO APNE RAB KE PASS ZINDA HAIN ROZI PAATE HAIN..

SHIA Ke GHAR Se Noha (Matam) Ki HURMAT:

Shia Ke Allama Baaqir Majlisi Likhte Hain:

“Aur Aurton Ko Musibat Ke Waqt Apne Muh Pe Tamache Marna, Apne Baal Nochna, Ukhadhna, Unhe Kaat Dena HARAM Hai..”

[Haqqul Yaqeen By Syed Muhammad Baaqir Majlisi, Safa: 294]

Scan Page:

Allah Ta’alla SHIA Hazrat Ko HIDAYAT Se Nawaze.. (AAMEEN)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s