Ghair Mujtahid Par Taqleed Wajib Hai

Mujhtahid Woh Hota He Jinko Yeh Salahiyat Ho
1. Quran
2. Ahadees
3. Aasaar e Sahaba Aur Fail E Sahaba
4. Arbi Zuban Ki Maharat
5. Tareek E Islam

Lehaza Mujtahid Wohi He Jisko Yeh 5 Salahiyaat Paya Jaye Lehaza Woh Ijtihaad ke Darjeh Tak Pahuch Gaya Ab uspar Takleed Wajib Nahi..
Aur Jinko Yeh 5 Khubiya Pai Na Jaye Uspar Ijtihaad Ek Gunah Hai Vo Taqleed Karne Ke Alawa Kuch Nahi Kar Sakta..
(Yeh Qaul Imam Baghawi Rahimahullah Ka Hai Jisko Shah Wali Ullah Muhaddis Ne Apni Kutub Iqdul Jaid Safa-7 Me Naqal Kiya Ha)

IJTIHAAD KARNA JAIZ HAI..

Hazrat Muaz Bin Jabl Razi Allahu Anhu Se Riwayat Hai Ke Jab Rasool ullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ne UnKo Yemen Bheja To Farmaya “Jab Koi Qizya Pesh Aaye To Kis Tarah Faisla Karoge, Arz Kiya Kitabullah Ke Mutabiq Faisla Karunga, Apne Farmaya “Agar Wo Masla Kitabullah Me Na Mile To?” Arz Kiya “Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ki Sunnat Ke Mutabiq Faisla Karunga.” Ap Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Farmaya “Agar Kitabullah Aur Sunnat E Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dono Me Na Mile To? Arz Kiya “Us Waqt Apni Raaye Se Faisla Karunga Aur (Haq
Tak Pohanchne Ki Koshish Me) Koi Kotahi Nahi Karunga” Is Par Aan hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Hazrat Muaz Razi Allahu Anhu Ke Seene Par Hath Maara Aur Farmaya Allah Ka Shukr Hai Keh Us Ne Apne
Rasool Ke Qaasid Ko Is Baat Ki Taufeeq Di Jis Se Allah Ka Rasool Raazi Hai.”
(Abu Dawood Shareef Safha
149, Mishkat Safha 324)

Is Hadith se maloom hota hai ki deen mein baaz mas’le aise bhi hote hai jinka jawab sarahat se naa to kitabullah mai hota hai, naa sunnate
Rasool ullah saw mai hota hai.
Un mas’lo ko hal karne ke liye Olil Amr (Mujtahid) Qur’an aur Sunnat ki roshni mai Istanbaat karta hai..

Mujtahid ke Istanbaat par agar wo sahih baat paa leta hai to use 2 ajr
milte hai, aur agar use khata hoti hai tab bhi use 1 ajr milta hai..
Chunanche..Hazrat Amr bin Al Aas
(raziallahu anhu) farmate hain ke-“Jab Hakim Ijtihad se faislah karey aur Saheeh faislah par Pohanch Jaaye to Usko 2 Ajar milte hain aur
Agar Hakim Ijtihad se Faislah Kare aur Khata’ (Ghalti) ho Jaaye to 1 Ajar ka MUSTAHIQ hai..
(Sahih Bukhari Kitab Al-I’tisaam Bil-Kitabi Was Sunnati Baab Ajril Haakim Iza Ajtahada Fa-Asaaba Au
Aqta)

Imam Nawawi Ash-Shafa’i (rahimahullah) Is Hadees ki TASHREEH me farmate hain “Musalmano ka Ittifaaq hai ke Mujtahid har Ijtihad me Ajar pata hai. Agar uska Ijtihad durust nikla to 2 Ajar ka Mustahiq hai, 1 Ajar Ijtihad ka doosra Isbaat (Ya’ni Sahih baat pane) ka aur Ijtihad Khata’ (Ghalat) nikla to bhi 1 Ajar Ijtihad ka milega. Haan, JO NAAHAL HAI USKO IJTIHAD SE HUKM KARNA KISI HAAL ME JAYEZ NAHI BALKE WO GUNAHGAAR HAI. USKA
HUKM NAAFIZ BHI NAHI HOGA AGARCHAH USKA HUKM HAQQ KE MUWAFAQ HO YA MUKHALIF,KYONKE USKA HAQQ KO PAA LENA MEHAZ ITTEFAQI HAI. KISI ASAL
SHARA’I PAR MUBNI NAHI. Pas wo tamam Ahkaam me Gunahgar hai Haqq ke muwafaq ho ya mukhalif aur uske nikaaley hue tamam Ahkaam Mardood (rejected) hain. Uska koi uzr Shari’an Maqbool Nahi.”
(Sharah Muslim 2/76)

JO IJTIHAAD NA KAR PAAYE YANI GAIR MUJTAHID KYA FATWA DE SAKTA HE??

Iska Ek He Jawab Hai Ke bilkul nahi jisko ijteehad ki salahiyaat na ho vo agar ijtihaad kare toh allah ke rasool salalallahu alaihi Wassalam ne sakht waheed ka Farman hai..chunchache irshad e nabwi he
Jisne Quran Me Apni Raai Lagaiyi Aur Durust Baat Bhi Paa Li Toh Bhi Woh Gunahgaar Hoga..
(Tirmizi Jild 2 Safa 123)

Abu Imran Bin Jundub Razi Se Riwayat Hai Ke Rasool ullah S.A.W ne farmaya- Jis Shaqs ne kitabullah me (Bagair Ilm Ke) Apni Raye Chalayi Aur Sahih baat pa li bhi toh bhi usne Galati ki..
(Sunan Abu Dawood Kitabul Ilm Baabul Kalaam Fi Kitabillah Bi Ghairi Ilm)

Allah ke rasool salalallahu Alaihi Wassallam Ne irshad Farmaya Jo shakhs Baghair Ilm Ke Quran Me Koi baat kahe Woh Apna Thikana Jahannum Me Banale
(Tirmizi)

Aur ek riwayat me allah ke rasool salalallahu alaihi wassalam ne farmaya bagair ilm ke Quran Me Gaur Karna Aur Koi Raye Dena Haram Aur Gunah Kabirah Hai
(Tirmizi)

Imam Nawawi Shafi Rah Farmate Hain- Jo Nahal Hai Uska Ijtehaad Gunah Hai Aur Uska Koi Ajar Sharan Maqbool Nahi..
(Sharh Sahih Muslim Lil Nawawi Jild 2 Safa 76)

Shaikhul Islam Ibn Taymiyyah Rah Farmate He Jo Ijtihaad Ki Ahliyaat Nahi rakhta Ispar Taqleed Wajib Hai
(Fatawa ibn Tamiyyah 22/219-220)

Shaikh Ibn Taymiyyah Rah farmatey he jo gair mujtahid ho aur taqleed bhi nai karta voh naffs parast hai..
(Fatawa Ibn Tayymiyah Jild 22 Safa 220)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s