Sahaba Razi Allahu Talla Anhu Ki Shaan(Difa-E-Ashab E Rasool S.A.W)

Ahle Sunnat Wal Jammat Ahnaf Malikiya Shawafiya Aur Hanbaliya Ka Aqeeda Hain Ke Sare Ke Sare Sahaba Mehfooz Hain Harr Gunah Se, Aur Sahaba Razi Allahu Talla Anhu Ko Gali Dene Wale Aur Deadbi Karne Wale Kafir He. Agar Sahaba Moomeen Nahi The Toh Kya Tum Shiyah Rawafiz Moomin Huye!!!

QURAN SE MAQAAM-E-SAHABA RAZIALLAHU TALA ANHUMA..

1) Allah ta’alla Surah No 98 Surah Baiyina, Ayah 8 Me farmate Hain

ﺟَﺰَﺍﺅُﻫُﻢْ ﻋِﻨْﺪَ ﺭَﺑِّﻬِﻢْ ﺟَﻨَّﺎﺕُ ﻋَﺪْﻥٍ ﺗَﺠْﺮِﻱ ﻣِﻦْ ﺗَﺤْﺘِﻬَﺎ ﺍﻟْﺄَﻧْﻬَﺎﺭُ ﺧَﺎﻟِﺪِﻳﻦَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺃَﺑَﺪًﺍ ۖ ﺭَﺿِﻲَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻨْﻬُﻢْ ﻭَﺭَﺿُﻮﺍ ﻋَﻨْﻪُ ۚ ﺫَٰﻟِﻚَ ﻟِﻤَﻦْ ﺧَﺸِﻲَ ﺭَﺑَّﻪُ

Tarjumah- Un (Sahaba) ki Jaza un k Rabb ke haan Hamesha Rehne Wale
Bagh hen ,Jin ke Neche Nehrain behti hain, woh inme Hamesha Hamesha ke liye rahenge , ALLAH In (Sahaba) se Razi Aur woh (Sahaba) ALLAH Se Razi ,Ye (Maqam) usko milta hai jo apne Rabb se darr gaya”
(Al-Bayyena Ayat-8)

Allah Ta’alla Sura No 9. At-Tauba, Ayat no-100

ﻭَﺍﻟﺴَّﺎﺑِﻘُﻮﻥَ ﺍﻟْﺄَﻭَّﻟُﻮﻥَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﻬَﺎﺟِﺮِﻳﻦَ ﻭَﺍﻟْﺄَﻧْﺼَﺎﺭِ ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍﺗَّﺒَﻌُﻮﻫُﻢْ ﺑِﺈِﺣْﺴَﺎﻥٍ ﺭَﺿِﻲَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻨْﻬُﻢْ ﻭَﺭَﺿُﻮﺍ ﻋَﻨْﻪُ ﻭَﺃَﻋَﺪَّ ﻟَﻬُﻢْ ﺟَﻨَّﺎﺕٍ ﺗَﺠْﺮِﻱ ﺗَﺤْﺘَﻬَﺎ ﺍﻟْﺄَﻧْﻬَﺎﺭُ ﺧَﺎﻟِﺪِﻳﻦَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺃَﺑَﺪًﺍ ۚ ﺫَٰﻟِﻚَ ﺍﻟْﻔَﻮْﺯُ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢُ

Tarjumah-Aur (Islam Qubul karne main) Sabqat karny wale Muhajereen aur Ansaar aur Woh Log (Jo In ke baad Sahabi bane aur) Unhonne Ache Tareqe se Pairvi ki..
ALLAH un se Raazi ho gaya aur woh Isse Raazi ho gaye. Aur ALLAH Ne un ke liye Aise Baagh Tayar kiye hain jis ke neche nahare bahate hain Aur
unme hamesha rahane wale hain aur yehi bahot badi kamiyabi hai.
(Surah Tauba Ayat no-100)

AHADEES-E-RASOOL SE ASHAAB-E-RASOOL S.A.W KI SHAAN-E-GIRAMI

1) Hazrat Abdullah Bin Umar Razi Allahu Ta’ala Anhuma Se Riwayat Ha Ke Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alaihi Wa Aalehi Wa Sallam Ne Farmaya-Allah Ta’ala Ney Haque Ko Umar Ki Zabaan Aur Dil Par Jaari Kar Diya Hai..Hazrat Abdullah Bin Umar Razi Allahu Ta’ala Anhuma
Farmatey Hain-Jab Kabhi Logon Ko Koi Mas’ala Darpesh Huwa Aur Logon Ne Us Me Baat Ki Aur Hazrat Umar Razi Allahu Ta’ala Anhu Ne Bhi Us Mas’aley Par Kuchh Kaha To Qur’ane Hakeem Hazrat Umar Farook
Razi Allahu Ta’ala Anhu Ke Qaul Ke Muwaafik Naazil Huwa.”

ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺃﺣﻤﺪ .ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ : ﻫﺬﺍ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ .ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ : ﻫﺬﺍ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ

(Sunan Tirmizi 05/617, Raqam-3682, Abu Dawood 03/138, Raqam-2961, 2962, Ibn Majah 01/40, Raqam-108, Musnad Ahmad 03/53, Raqam-5145,
Ibn Hibban, 15/312,Raqam-6889, Mustadarak Hakim, 03/93, Raqam-4501, Baihaqi,06/295, Raqam-12503)

2) “Hazrat Irbaaz Bin Saariya Razi Allahu Ta’ala Anhu Se Riwayat He Ke Ek Din Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alaihi Wa Aalehi Wa
Sallam Ne Fajr Ki Namaz Ke Baad Hamey Nihayat Faseeh Wa Baleegh Waa’z Farmaya-Jis Se Aankhon Me Aansoo Jaari Ho Gaye Aur Dil
(Khashiyyatey Elaahi Sey) Kaanpne Loge, Ek Shakhs Ne Kaha Yeh To Alwida Kehne Waale Shakhs Ke Waa’z Jaisa (Khitaab) He. Ya RasoolAllah ﷺ ! Aap Hamey Kya Waseeyat Farmate He? Aap Salalallahu Ta’ala Alaihi Wa
Aalehi Wa Sallam Ne Farmaya “Mein Tumhe Parhezgaari Aur Sunne Aur Maan Ne Ki Waseeyat Karta Hoon, Chaahe Tumhaara Haakim Habashi Ghulam Hee Kyun Na Ho. IsLiye Ke Tum Mey Sey Jo Zinda Rahe Ga Woh Bahut Se Ikhtilaf Dekhe Ga Khabardaar (Shariat Key Khilaaf) Baato Se Bachana Kyun Ke Yeh Gumraahi Ka Raasta He. Lihaaza Tum Mey Se Jo Shakhs Ye Zamana Paaye Usse Chaahiye Ke Meri Aur Mere Hidayat Yaafta Khulafa Ki Sunnat Ikhtiyar Kare, Tum Log Usse (Sunnat Ko) Daanton Sey Mazbooti Sey Pakar Lena.”

ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ : ﻫﺬﺍ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ .

(Tirmizi 05/44,Raqam-2676,
Abu Dawood, 04/200,Raqam-4607,
Ibn Majah, 01/15,Raqam-42, Musnad Ahmad,04/126,
Ibn Hibban, 01/178,Raqam-05
Hakim 01/174, Raqam-329)

ﻭﻗﺎﻝ : ﻫﺬﺍ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻋﺪﺓ،

Tabarani Al-Mu’jam-ul-Kabir,
18/246, Raqam-618)

3) Hazrat Nusair Bin Zu’look Razi Allahu Ta’ala Anhu Riwayat Karte Hain Ke Hazrat Abdullah Bin Umar Razi Allahu Ta’ala Anhuma Farmaya Karte The Ke Huzoor Nabi-E-Akram
SallAllahu Ta’ala Alaihi Wa Aalehi Wa Sallam Ke Sahaba Kiram Ko Bura Mat Kaho Kyun Ke Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alaihi Wa
Aalehi Wa Sallam Ki Sohbat Me Guzara Huwa UnKa ek Lamha
Tumhare Zindagi Bhar Ke Aa’maal Sey Behtar He”
(Ibn Majah 01/57,Raqam-162,
Musanaff Ibn Abi Shaiba 06/405, Raqam-32415, Ibn Abi Asim 02/484, Raqam-1006)

4) Hazrat Abdullah Bin Abbas Razi Allahu Ta’ala Anhuma Se Marwi He Ke Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alaihi Wa Aalehi Wa Sallam Ne
Farmaya-Jab Bhi Tumhey Kitabullah Ka Hukm Diya Jaaye To Us Par Amal Laazim He.Us Par Amal Na Karne Par Kisi Ka Uzr Qaabiley Qubool Nahin. Agar Woh (Mas’ala) Kitabullah
Mey Na Ho To Meri Sunnat Mey Use Talaash Karo Jo Tum Me Maujood Ho Aur Agar Meri Sunnat Se Bhi Na Ho To (Uss Mas’ale Ka Hal) Mere Sahaba
Key Aqwaal Key Mutaabiq (Talaash) Karo. Aap SallAllahu Ta’ala Alaihi Wa
Aalehi Wa Sallam Ney Farmaya-Mere Sahaba Ki Misaal Yoo’n He Jaisey Aasmaan Par Sitaare (Jo Ke Yaksa Roshani Dete Hain) Unme Se Jis Ka Daaman Pakar Loge Hidayat
Pa Jaaoge Aur Mere Sahaba Ka Ikhtilaf (Bhi) Tumhare Liye Rahmat Hey.”

ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻋﻲ

(Sunan-ul-Kubra Lil Baihaqi 01/162, Raqam-152, Musnad Humaidi ,01/250, Raqam-783, Musnad-ul-Firdaus,04/160, Raqam-6497)

5) Hazrat Abu Huraira Razi Allaho Anho se riwayat hay ke Huzoor Nabi e Kareem Sallallaho Alaihay Wasallam ne farmaya ke TUM SE PEHLI UMMATON MAIN MUHADDAS (yani jinko ILHAAM hota tha) HUWA
KARTAY THAY AGAR MERI UMMAT MAIN KOI MUHADDAS HOTA TO UMAR (Razi Allaho Anho) HOTA..
(Sahih Bukhari Hd.No-3486,Kitab Fazail e Sahaba)

6) Hazrat Abdullah Bin Abbas Razi se riwayat hay k Huzoor Nabi e Kareem Sallallaho Alaihi Wasallam nay farmaya ke AGAR MAIN APNI UMMAT MAIN SAY KISI KO KHALEEL BANATA TO WOH ABU BAKR (Razi Allaho Anho) KO BANATA LEKIN WOH MERE BHAI AUR SAATHI HAIN (Razi AllahoAnho)
(Sahih Bukhari Hd.no-3406, Kitab ul
Manaqib, Sahih Muslim Hd.no-2383, Kitab Fazail e Sahaba)

6) Hazrat Abdullah Ibn Umar Razi Allaho Anho say riwayat hai ke
Huzoor Nabi e Kareem Sallallaho Alaihay Wasallam aik roz is haal main Masjid e Nabawi main daakhil
huwe ke aapka ek Dast e Mubarak Hazrat Abu Bakr Siddique Razi Allaho Anho par aur ek Dast e Mubarak Hazrat Umar E Farooq Razi
Allaho Anho par phir Aap Sallallaho Alaihay Wasallam ne farmaya ke IS TARAH HUM QIYAMAT KE DIN UTHAYE JAYENGE.
(Mustadarak Hakim Hd.No-4428 Baab-Manaqib e Umar Bin Khattab Razi Allah Unho)

7)Hazrat Saad Raz Se Riwayat Hai Ke Nabi Salalallahu Alaihe Wasallam
ne Hazrat Umar Razi Allah Unho se Farmaya-“Aye ibne Khattaab..! Uss Zaat ki Qasam jis kay Hath main
Meri Jaan hay, Agar kabhi Shaitan Tumhain kisi Rastay par aata howa dekh leta hai to Tumhara Rasta Chor
kar Dusre Raste par ho leta hai”
(Sahih Bukhari,Hd.no-3683, Kitabul Fazail Ashab e Nabi)

8) Hazrat Abu Huraira Razi allahu anhu se rivayat hai ki Rasoollallah Sallallahu Alaihi Wasallam ne
farmaya”Mere Ashaab (Sahabiyo)
ko bura Na kaho, mere Ashab ko bura Na kaho, Kasam uski jiske haath
mein Meri jaan hai agar koi Tum mein se Uhad Pahad ke barabar sona kharch karey to unkey ek
mudd (sair bhar) ya Aadhe mudd (kharch) ke barabar bhi nahi ho
sakta”
(Sahih Muslim, Jild 6,Hd.no-6487)

9) “Hazrat Abu Saeed Khudri Razi Allahu Ta’ala Anhu Se Riwayat He Ke Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alaihi Wa Aalehi Aalehi Wa
Sallam Ne Farmaya-“Har Nabi Ke Liye Do Wazeer Aasmaan Waalon MeSe Aur Do Wazeer Zameen Waalon MeSe Hote Hain To Aasmaan Waalon MeSe Mere Do Wazeer Jibra’il Aur Mika’il Alaihimussalam Hain Aur
Zameen Waalon MeSe Mere Do Wazeer Aboo Bakar Aur Umar Razi Allahu Ta’ala Anhuma Hain.”

ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ : ﻫﺬﺍ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ : ﻫﺬﺍ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ .

(Tirmizi, 05/616, Raqam-3680, Hakim, 02/290, Raqam-3047)

10) “Hazrat Jaabir Bin Samura Razi Allahu Ta’ala Anhu Se Riwayat He Unhone Bayan Kiya Key Hazrat Umar Razi Allahu Ta’ala Anhu Ne
Jaabiya Ke Maqaam Par Hame Khutba Diya,Phir Farmaya-Hamare Darmiyan Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alaihi Wa Aalehi Wa
Sallam Yoo’n Qiyam Farmate The Jaise Me Tumhare Darmiyan Khara Hoo’n Aur Aap SallAllahu Ta’ala Alaihi Wa Aalehi Wa Sallam Ne Farmaya-Mere Sahaba Ke Baare
Me Meri Hifaazat Karo (Ya’ni UnKi Izzato Ehteraam Karo.)
(Aur Un Logon Ki Izzato Ehteraam Karo) Jo InKe Baad Aaney Waale Hain.Phir (Un Logon Ki) Jo InKe
Baad Aane Waale Hain.Aur Hazrat Abdullah Bin Umar Razi Allahu Ta’ala Anhuma Se Marwi ek Riwayat Me
Farmaya-Mere Sahaba Se Achchha
Sulook Karna.”
(Ibn Majah , 02/791,Raqam-2363,
Musnad Ahmad, 01/18, Raqam-144,
Hakim, 01/198,199, Raqam-388, 390,
Tabarani,06/306, Raqam-6483)

11) “Hazrat Anas Bin Malik Razi Allahu Ta’ala Anhu Se Riwayat He Ke Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alaihi Wa Aalehi Wa Sallam
Ne Hazrat Aboo Bakar Razi Allahu Ta’ala Anhu Se Aur Hazrat Umar Razi Allahu Ta’ala Anhu Ke Baare Me
Farmaya Yeh Dono Ambiya Wa Mursaleen Alaihimussalam Ke Alaawa Awwalin Wa Aakhireen Me Se Tamam Umar Raseeda Jannatiyon Ke Sardar Hain.”

ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺣﺴﻨﻪ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ .

(Tirmizi, 05/610, Raqam-3664, 3665,
Ibn Majah, 01/36, Raqam-95, 100,
Musnad Ahmad, 01/80, Raqam-602)

12) “Hazrat Jaabir Razi Allahu Ta’ala Anhu Se Riwayat He Ke Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alaihi Wa
Aalehi Wa Sallam Ne Farmaya-“Uss Musalman Ko Jahannam Ki Aag Hargiz Nahin Chhuyegi Jis Ne Mujhe Deykha Ya Mujhe Deykhne Waale (Ya’ni Merey Sahabi) Ko Deykha.”

ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲ . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ : ﻫﺬﺍ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ .

(Tirmizi, 05/694, Raqam-3858,
Tabarani, 17/357, Raqam-983
Majmua Zawa’id, 10/21)

13) “Hazrat Abdullah Bin Umar Razi Allahu Ta’ala Anhuma Se Riwayat He Ke Rasoolullah SallAllahu Ta’ala
Alaihi Wa Aalehi Wa Sallam Ne Farmaya-“Jab Tum Un Logon Ko Dekho Jo Mere Sahaba Ko Bura Bhala Kahte Hain To Tum (Unhey) Kaho Tumhare Sharr (Buraayi) Par Allah Ta’ala Ki Laanat Ho.”
(Tirmizi, 05/697, Raqam-3869,
Tabarani)

14) “Hazrat Abdullah Bin Mughaffal Razi Allahu Talla Anhu Se Riwayat He
Ke Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alaihi Wa Aalehi Wa Sallam Ne
Farmaya-˝Merey Sahaba Rizwanullahi Ta’ala Alaihim Aj’maeen Ke Baare Me Allah Ta’ala Se Daro, Allah Se Daro Aur Mere Baad Inhe Tanqeed Ka Nishaana Na Banaana, KyunKe Jisne Inse Muhabbat Ki Usne Meri Wazah Se Unse Muhabbat Ki Aur Jisne Unse Bughz Rakha Usne
Mere Bughz Ki Wazah Se Unse Bughz Rakha Aur Jisne Unhe Takleef Pahunchaayi Usne Mujhe Takleef
Pahunchaayi Aur Jisne Mujhe Takleef Pahunchaayi Usne Allah Ta’ala Ko Takleef Pahunchaayi Aur Jisne Allah Ta’ala Ko Takleef
Pahunchaayi Anqareeb Allah Ta’ala Usey Pakreyga.”

ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻭﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﺎﺻﻢ .ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ : ﻫﺬﺍ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ .

(Tirmizi, 05/696, Raqam-3862, MusnadAhmad, 05/54,57, Raqam-20549,20578)

15) “Hazrat Abdullah Bin Abbas Razi Allahu Ta’ala Anhuma Se Riwayat He Ke Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu
Ta’ala Alaihi Wa Aalehi Wa Sallam Ney Farmaya-“Jis Ne Mere Sahaba Ko Gaali Di To Uspar Allah Ta’ala Ki, Tamam Farishton Ki Aur Tamam Insaanon Ki Laanat He.”
(Tabarani, 12/142, Raqam-12709,
Musanaff Ibn Abi Shaiba, 06/405, Raqam -32419)

16) “Hazrat Abu Hurairah Razi Allahu Ta’ala Anhu Se Riwayat He Ke Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alaihi Wa Aalehi Wa Sallam
Hira Pahaar Par Tashreef Farma The Aur Aap SallAllahu Ta’ala Alaihi Wa Aalehi Wa Sallam Ke Saath Hazrat Abu Bakar, Hazrat Umar, Hazrat Usman, Hazrat Ali, Hazrat
Talha Aur Hazrat Zubair Razi Allahu Ta’ala Anhum Aj’maeen The Itne Me
Pahaar Ne Harkat Ki, To Aap Salallahu Ta’ala Alaihi Wa Aalehi Wa Sallam Ne Farmaya- Thahar Ja Kyun Ke Tere Upar Nabi, Siddique Aur Shaheed Ke Siwa Koi Nahin.”

ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀﻱ ﻭﺃﺣﻤﺪ .ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ : ﻫﺬﺍ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ .

(Sahih Muslim, 04/1880,Raqam-2417,
Sunan Tirmizi, 05/624, Raqam-3696,
Sunan Nasa’i, 05/59, Raqam-8207)

17) “Hazrat Abdullah Bin Mas’ood
Razi Allahu Ta’ala Anhu Riwayat Kartey Hain Ke Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alaihi Wa
Aalehi Wa Sallam Ne Farmaya-Meri Ummat Ke Behtareen Log Woh Hain Jo Merey Qareeb Hain, Phir Woh Log Hain Jo UnKe Qareeb Hain, Phir Woh
Log Hain Jo Un Ke Qareeb Hain.”
(Sahih Bukhari, 02/938, Raqam-2509, Sahih Muslim, 04/1962)

18) “Hazrat Aaisha Razi Allahu Ta’ala Anha Se Riwayat He Ke Ek Shak Ne Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alaihi Wa Aalehi Wa Sallam Se
Sawal Kiya Ke (Ya RasoolAllahﷺ ) Kaun Sey Log Behtar Hain?
Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alaihi Wa Aalehi Wa Sallam Ne
Farmaya-“Sab Sey Behtar Log Us
Zamaney Key Hain Jis Zamane Me, Main Maujood Hoo’n Us Key Baad Doosare Zamaney Ke Log, Uske Baad Teesrey Zamane Ke Log.”
(Sahih Muslim, 04/1965, Raqam-2536
MusnadAhmad,06/156, Raqam-25282 Musanaff Ibn Abi Shaybah, 06/404)

19) “Hazrat Imran Bin Husain Razi Allahu Ta’ala Anhuma Riwayat Karte Hain Ke Huzoor Nabi-E-Akram
SallAllahu Ta’ala Alaihi Wa Aalehi Wa Sallam Ney Farmaya-“Meri Behtareen Ummat Mere Zamane Ki He Phir UnKe Zamane Ke Baad Ke Log, Phir UnKe Zamane Ke Baad Ke Log (Hazrat Imran Razi Allahu Ta’ala Anhu Farmate Hain Ke Mujhe Yaad Nahin Ke Aap SallAllahu Ta’ala Alaihi Wa Aalehi Wa Sallam Ne Apne Zamane Ke Baad Do Zamaanon Ka
Zikr Farmaya Ya Teen Zamaanon Ka) Phir Tumhare Baad Aisee Qaum Aayegi Ke Woh Gawaahi Deyenge Haala’n Ke Unse Gawaahi Talab
Nahin Ki Jaayegi Woh Khayaanat Karege Aur Unpar Yaqeen Nahi Kiya
Jaayega, Woh Nazare Maanege Mager Unko Pura Nahi Kare Ge Aur
Unme Motaapa Zaahir Hoga.”
(Sahih Bukhari,03/1335,Raqam-3450
Sahih Muslim, 04/1964,Raqam-5235)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s