Imaam Ke Piche Koi Qiraat Nahi Hai

Kuch Log Ye keh kar Musalmano ko Namaz se dutr karte hain ke Tum to
Imaam k peeche Namaz parhte waqt Surah Fatiha nahi parhte, Iss liye tumhari to koi Namaz hoti he Nahi, isliye Ab Hum Quran o Sunnat se Sabit karain gay Ke Imaam ke
Peche Namaz Parhte waqt kisi bhi Qisam ki Qiraat nahi karni Chahiye, bal ke Khamosh Rehna Chahiye..

♥QURAN-E-PAKK SE SABIT..

ﻭَﺇِﺫَﺍ ﻗُﺮِﺉَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺁﻥُ ﻓَﺎﺳْﺘَﻤِﻌُﻮﺍ ﻟَﻪُ ﻭَﺃَﻧْﺼِﺘُﻮﺍ ﻟَﻌَﻠَّﻜُﻢْ ﺗُﺮْﺣَﻤُﻮﻥَ

Allah Tala Ka Irshaad E Mubaarak Hai-“Jab Quran Padha Jaye Toh
Uski Taraf Kaan Lagao Aur
Khamosh Ho.”
(Para 9,SuraAl-Aaraf, Aayat 204)

Ayat Ki Tafseer..

♡ ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﻠﺤﺔ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ ﻗﻮﻟﻪ ﻭَﺇِﺫَﺍ ﻗُﺮِﻯﺀَ ﭐﻟْﻘُﺮْﺀَﺍﻥُ ﻓَﭑﺳْﺘَﻤِﻌُﻮﺍ۴ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ،

Tarjumah-Abdullah Ibne Abbas Rz. Farmate hain ke ye Ayat Farz Namaz ke bareme Nazil hui..
(Kitab ul Qurra Lil Imaam Baihaqi, Page 73)

♡ Is Ayaat Ki Shaan E Nuzool Ke
Bare Me Mufassir E Kabeer Alama Ibn Juzi Rh. Tehreer Farmate Hai:Sabse Zyada Saheeh Qaul Unlogo Ka Hai Jo Yeh Kehte Hai Ke Is Ayaat Me
Musalmaano Ko Hukum Diya Gaya Hai Ke Namaz Me Imam Ki Qirat Ke Waqt Quraan E Pak Ko Ghaur Se Sune..
(Tafseer E Juzi:220/6)

♡ Shaikhul Islam Imaam Ibne Taimia Rah ne Imam Ahmed Bin Hambal Rh ka Qaol Naqal kia hay ke-“Ispar Logon ka ijma hay ke ye Ayat Namaz ke Mutalliq Nazil hui..
(Fatawa Ibn Taimiyyah Jild 1 Safa 143)

Note-Yaad rahe ke Kuch Log Kehte
hain ke Surah Aaraf ki yeh Ayat 204, mai sirf Kafiron ko kaha gaya hai ke-Jab Quran Parha jaye to
Khamosh raho…
To Hamara Sawal Unse Yeh Hoga Ke Jab Quran Parha jaye to Musalmanon ko Kia Shour Karnay ka Hukam hay ya Khamosh rehne ka??

♥ AHAADEES SE SABIT..

Qiraat hamesha Surah Fatiha se Shuru hoti hai..

Rasoolullah (Sallallahu Alaihe Wasallam), Abu Bakar, Umar Aur Usman (Razi Allah Unhum),Qiraat ko “Alhum du Lillahe Rabil Aalameem” (Surah Fatiha) se Shuru karte..
(Tirmizi, Darja Hd.no-234, Abwab us
Salat, Bab:Alhum du Lillahe Rabil Aalameen se Qirat Shuru ki jaye, Sahih Hasan)

Chunanche Sabit howa ke Surah Fatiha ka Parhna Qiraat hai…

Jab imaam Qiraat kare toh Muqtadi kiya kare?

1) Rasool ullah Salalallahu Alaihi Wassallam Ne Irshad Farmaya-“Jab Imaam Qiraat kare toh Tum Khamosh hojao..
(Sahih Muslim, Jild 01, Page 174,
Hd.no-905, Kitab us Salat, Baab: Namaz mai Tashahud parhne ka Hukam)

Ye Riwayat Mutlaq hai isliye Sirri aur Jahri Dono Qism ki Namazain iss Hukam mai shamil hain, yani Sirri
aur Jahri Dono Namazon mai Muqtadi ko Imam ke peche Qirat nahi karni
chahiye…

2) Hazrat Zaid Bin Sabit (Razi Allah Unho) ne Farmaya-“Imam ke Peeche Kisi bhi Namaz mai Kisi Qisam ki Qiraat nahi hai..
(Sahih Muslim, Hd.no-1298, Kitab
ul Masajid, Baab: Sajda Tilawat ka Bayaan)

3) Abdullah Ibne Umar Rz se Jb koi pochta ke Imam ke peeche Surah
Fatiha Parhi jaye to ibne Umar Raz Jawab dete ke Jb Tm mai se koi Imam ke Pechay Namaz parhay to
Imam ki Qirat uske liye Kafi hai, Aur Nafe Rah Kehte He Ibn Umar Imam Ke Piche Qiraat Nahi Karte The..
(Muwatta Imam Malik,Hd.no-190, Kitab u Salat, Baab-Surah Fatiha Jahri Namaz mai Imam ke Pechay na parhne ka bayaan)
* Iski Sanad Ala Darjeh ki Sahih Hai.
(Nasb Ur Raya, Jild 02, Page 12)

4) ﺣﺪﺛﻨﻲ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻧﻌﻴﻢ ﻭﻫﺐ ﺑﻦ ﻛﻴﺴﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﺳﻤﻊ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ

Tarjumah-Jabir Bin Abdullah Raz Farmate hain-Jisne Ek Rakat bhi Surah Fatiha ke Baghair Parhi, Usne Namaz he Nahi Parhi, Siwaye iske Wo Imaam ke Peeche ho..
(Tirmizi, Hd.no-313 Darja:Hassan Sahi, Kitab us Salaat, Baab:Agar Imaam Buland Aawaz se Parhay to
Muqtadi Qirat na kare, Muwatta Imaam Malik Kitabul Salaat)

5) Hazrat Abu Hurairah Raz Se Riwayat Hai Ke Rasool Ullah Salalallahu Alaihi Wassalam Ne Irshad Farmaya -“Har Woh Namaaz Jisme Surah Fatiha Na Padhi Jaye Woh Naaqis Hai Siwaye Uske Jo Imaam Ke Peeche Padhi Jaye.
(Kitaabul Qiraat Lil Baihaqi Safa 546 , Hd.no-424)

6) Hazrat Jabir Bin Abdullah Razi Farmate He Ke Rasool Ullah S.A.W Ne Irshad Farmaya-“Jis Ka Imaam Ho To Imam Ki Qiraat he Muqtadi ki Qirat Hai..”
(Muwatta Imaam Mohammad, Hd.no-117, Kitab us Salaat, Baab: Namaz main imam k Peechay Qirat na Karna, Tahavi Shareef, Hadees
1203 se 1208, Kitab us Salaat, Baab: Qirat KhalfuL Imam)
*Iss hadees ke sab Ravi Siqah hain aur Yeh Hadees sahih Hai..
(Fathul Qadeer, Jild 01, Page 295)

7) Abu Bakra Razi Kehte hain ke Main Masjid me Dakhil hua toh Nabi Alaihe
Salam Rukoh Mai Challay Gaye The, Saff Me Milnese Pehle he Woh (Takbeer e Tehrima keh ke) Ruku me
chale Gaye Aur Aahista Aahista Chalte huye Saff Me Mil Gaye, Nabi Alaihe Salam ne Farmaya-“ALLAH
Teri Neki ki Hirs ko Ziada kare Phir Aisa Na Krna..
(Sahih Bukhari, Hadis 783, Kitab
uL Aazan, Baab: Saf tak Ponchne se Pehlay he kisine Ruku kar Liya)

Tambeeh-Zahir hay Abu Bakra Raz
Surah Fatiha Parhe Baghair he Ruku me Shamil hogaye the, Phir bhi unki Iss Rakat Aur Iss Namaz ko Nabi Alaihe Salam ne Sahih Aur Mukammal Samjha, Aur Unko Dobara Namaz Parhne ka Hukam Bhi Nahi
diya, Agar Surah Fatiha ka Parhna Har Rakat main Zarori hota to Abbu Bakra Raz ki Yeh Namaz Sahih Kese ho jati?
Isliye Is Hadees se Sabit hua Ke
Muqtadi ke Liye Surah Fatiha ki Qirat Zaruri Nahi..

8) Abdullah Ibn Bohaina Razi Se Riwayat Hai Ke Ek Baar Nabi Alaihe Salam ne Pocha: Kya Tum mese abhi Kisine Mere sath Qirat ki hai? Sahaba Razi ne arz ki Ji Han, Nabi Alaihe Salam ne Farmaya: Jab he
toh Main kahu ke Mujhse Jhagra Kyu ho raha tha, Jab Nabi Alaihe Salam ne Ye Farmaya toh Logon ne Apke
Peche Qirat karna chordi…
(Musnad Ahmed, Hadis 23310, Musnad ul Ansar)

* Iss Hadees ke Sab Ravi Bukhari wale hain..
(Mujma uz Zawaid, Jild 02,Page 109)

♥ GHAIR MUQALLIDEEN KI DALIL KA JAIZA

1) Jo Surah Fatiha na Parhe uski Namaz nahi hoti..
(Sahih Bukhari, Sahih Muslim Wagairah)

JAWAAB..
Ye Hukam Munfarid (Akaile Namaz Parhne Wala) ke liye Hai..
*Chunanche Imaam Ahmed Bin
Hambal Rahimahullah farmate
hain-Ye Hukam Munfarid keliye hai.
(Tirmizi, Jild 01, Page 42,Abwab us Salaat)

* Iss Hadees Ke Rawi Sufyaan Bin Uyainah Rah Farmate He Yeh Hadees Akele Namaz Parhne Walo Ke Hai..
(Abu Dawud Safa:132,Hd.no-866 ,Al Mughni Laa Ibn Qudama)

2) Tirmizi, Abbo Dawood, Dar Qutni, Mustadrak Hakim, Sunan Kubra Aur Nasai insab kitabon se Ek he Hadees
Pesh ki jati hay ke Ubada Bin Samit Razi Riwayat karte hain ke Nabi Alaihe Salam ne Farmaya ke Shayad tum imam ke peechay Qiraat krtay ho? Sahaba Razi ne Arz kiya Ji han Hum Jaldi Jaldi Parhtay hain to Nabi Alaihe Salam ne Farmaya Sirf Surah Fatiha Parha karo Kyuki Iske Baghair Namaz Nahi hoti..

JAWAAB
Ubada Bin Samit Rz.A wali Hadees ki Sanad mai EK Ravi Muhammad Bin Ishaq hay Aur Yeh Muddalis Aur Zaef Hai Chunanche
♡ Imam Malik Rh Farmate hain Muhammad bin Ishaq Dajjalon mai se ek Dajjal tha..
(Meezan ul Eetedal, Jild 03,Page 21)

♡Imam Ahmed Bin Hambal Rh ne Farmaya Ke Muhammad Bin Ishaq
Hujjat nahi hai..
(Tareekh Baghdadi, Jild 1,Page 230)

Iski Sanad mai Ek Ravi Nafay Bin Mahmood hay Jiske Bare Me
♡ Imaam Ibne Qudama Rah kehte hain Ke yeh Majhool(Unknown) hai..
(Mughni, Jild 01, Page 606)
♡ Imaam Tahavi Rah kehte hain
ke Yeh Majhool hai..
(Al Jawahirul Naqi, Jild 02,Page165)

♡ Imaam Baihaqi Rh kehte hain ke ALLAH ne hamain Hargiz iss baat ka Mukallif nhi Thehraya Ke Hum Apna Deen Majhool Aur Ghair Maroof
Raviyon se Aaghaz kare..
(Kitab ul Qurra, Page 120)

♡ Issi Hadees Me Aur Ek Ravi Maqhool hai Aur Ibne Hajar Rh Likhte hain ke Maqhol Ne Aam tour par Bahot se Sahaba se Aur Khaskar Ubada Bin Sabit Razi se Koi Riwayat Nahi Sunni Aur Maqhopl Sirf Tadlees se Kam Leta tha..
(Tehzeeb ut Tehzeeb, Jild 10,Page 292)
♡ Ibne Saad kehte hain Maqhol Tadlees karta tha..
(Meezan uL Eetedal, Jild 03,Page 198)

Imaam ibne Taymiyyah Rah Kehtay hain-“Ye Hadees kai Wajohat ki
waja se Zaeef aur Malool
hai Aur Marfooh bhi nahi Balke Yeh Ubada Bin Samit Razi ka Qaol hai..
(Tannoh uL ibadat, Page 86)
Aur Ek Jagah Farmatey Hain Isme Kuch Shaam ke Ravion ki Ghalti Shamil hai Woh yeh ke Ubada Razi ne Ek Din Yeh Hadees bayan ki aur Apna Qaol bhi bayaan kiya Toh Ravion ne Marfoh aur Mauqoof Qaol ko mila diya..
(Fatawa ibne Taimiyyah, Jild 02,Page 150)

Jis Hadees ke 3 Ravi Zaef,Majhool
Aur Mudallis hon wo Hadees Sahih hogi Ya Zaeef??

3) Kuch Log Muslim Ki Ek Hadees Pesh Krtay hain ke “Abu Hurairah Razi se Pocha Giya ke Jab Hum Imam ke Peche hoon toh kya Kiya
karain? To Unhone Kaha Tum Us waqt Apne Dil mai Parho(Sura Fatiha)

JAWAAB..
Kuch Log Iss Hadees me “Fee Nafsik” ka Tarjuma Ghalt Karke kehte hain ke “Tum Aahista Parh liya
karo” Halan ke Iska Sahih Tarjuma hai “Apne Dil mai Parho”, Ghalat Tarjuma Krnay se he App Andaza
Lagain ke Yeh Log Kitne Jhote ho saktay hain. Iss Hadees Ke Bareme Kuch Log Jhoot Bol kar Kehte hain
ke Yeh Nabi Sallallahu Alaihe Wasallam ka Farman Hai Halan ke Ye Toh Sahabi e Rasool Abu Huraira Razi
ka Apna Qoul hai, Jo Log Kehte hain k Imam ke Peche Qirat Karni Chahiye Unke Nazdeeq to Kisi bhi
Sahabi ka Qoul aor Ammal “Hujjat” he Nahi hai, Agar Kahe ke Hujjat hai Toh Apne Ullama ki Kisi Kitab Me
Likha Dekha Dain ke “Sahabi ka Qoul Hujjat hai”

Agar Koi Abbo Huraira Razi ke Qoul “Iqra Beha Fee Nafsik” se Yeh Sabit
Karnay ki Koshish karay Ke Dil Main Ghor Karnay Aur Zaban se Kahe Jane Wale Alfaz Main Koi Faraq Nahi hai Toh Kuch Hadeese Pesh E Khidmat Hai Jo Issko Ghalt Sabit kar Rahi hai, Kyuke Iss Hadees se
Sabit ho raha hay ke Dil Me Aane Wale Khayalaat Aur Zaban se Bole Jane Wale Alfaz Main Farq hai, Aur Dono ka Hukum bhi Ek Nahi Hai, Alag Alag Hai..Chunanche

Hazrat Abu Hurairah Razi Allahu Talla Anhu Se Riwayat Hai Ke Rasool Ullah Salalallahu Alaihi Wassalam Farmatey Hain-“ALLAH ne Meri Ummat ke in Khayalat ko Muaf kar diya hai Jo Unke “Dil Main”
Paida hon, Jab tak Un Par Ammal na Karain ya Jab tak In Ko “Zaban Se” Adda Na Karain, Qatada Razi
Farmate Hain ke Agar Kisi Ne Apne “Dil Main” Talaq dedi toh Uska Koi itebar Nahi Jab tak “Zaban se Na
Kahe”
(Sahih Bukhari, Hadees 5269,
Kitab ut Talaq, Baab:Zabardasti Talaq Denay ka Hukam)

Ab Khud Sochain k Agar Koi Kahe ke “Mene Dil Main Yeh Baat Kahi” toh iska Matlab Har Koi Janta hai ke
Iska Matlab Dil Main Ghaur karna hai, iska Matlab Zaban se Alfaz Adda Karna Nahi Hai, Bilkul issi Tarha AbuvHuraira Razi ke Qoul “Iqra Beha Fee Nafsik” ka Matlab bhi “Imam ki Qirat Ko Ghor se Sunna Aur Tawajjo karna Hai,”Zaban se Alfaz Adda Karna Nahi”

Hum ne Quran, Nabi Sallallahu Alaihe Wasallam ke Sahih Farman Aur Sahaba Razi Allah Unhum ke Farman
se Sabit kar dia k Imam ke Piche Kisi bhi Namaz main Qirat nahi karni chahiye, Jo Log Kehte Hain Imam ke
Peche Qirat Karni chahiye Hum ne Unke Tamam Iterazat ke Jawabat bhi Diye hain, Hamara Kaam Tha
ApKo Quran o Sunnat se Dalail Deke Samjhana, Ab Jis ka Dil Chahe Woh Haq Ko Tasleem Karle Ya Apni Zid pe Qaim rahe..

Min Janib- Md Avaiz Hussain Hanafi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s