Ghair Muqallideen Ke Buzurgh (Rah) Aur Isaal-E-Sawaab

Aaj Kal Ke Kaam Umr Ke Naujaan Kuch Fitna Parwar Alimo Ke Sath Milkar Yeh Baat Amm Kar Rahein Hain Ke Isaal-E-Sawab Koi Cheez Nahi Aur Yeh Biddat Hai…
Chunanche Yeh Biddat Hai Ya Mustahab Hai Ya Sunnat Hai Yeh Khud Hum Unke Mashoor Alimo Se Suntey Hain Jo Darjeh Zail Hai…

1) “Ghairmuqallid Allama Shaukaani Rah.Farmate Hai:“Aur Surah Yaseen Ka Sawab bhi Maiyet Ko Pohochta Hai Aulad Ki Taraf Se bhi Aur Ghair-Aulaad Ki Taraf Se bhi. Is Waste Ke Rasoolullah (Sallallahu Alaihi Wasallam) Farmaya Hai Ke Apne Murdon Per Yaseen Padho. Aur Dua ka Nafah bhi Murdoh Ko Pohochta Hai Aulaad Dua Kare Ya Koi Aur..
[Fatawa Ulema-e-Hadees: 349/5]

Scan:

2) Ghair Muqallid Miya Nazeer Hussain Dehlawi Rah.(Jinhe Ghair Muqallid Shaykul Fil kul Kahte Hain) Woh Ek Sawal Ke Jawab Mai Likhte
Hai:

“Maiyet Ki Taraf Se Khairat
Ki Jaye to Uska Sawab Bila-Subah Pohochta Hai.”
[Fatawa Nazeeriya: 715/1]

Scan:

3) Ghair Muqallid Ke Peahwa Maulana Sanaullah Amritsari Rah Woh Farmate Hai:“Qirat Quran Se Isaale Sawaab Ke Mutalliq Baad-
Tehqeeq Yahi Fatwa Hai Ke Agar Koi Shaksh Quran Mazeed Ki Tilawat Karke Sawab Maiyet Ko Bakshe toh Uska Sawab Maiyet Ko Pohchta Hai; Ba-Shart Ke Padhne Wala Khud Ba-Gharz Sawab Beghair Kisi Rashm Riwaz Ki Pabandi Ke Padhe..
[Fatawa Sanaiya: 39/2]

Scan:

4) Ghairmuqallid Hafeez Sanaullah Madani Rah. ek sawal ke jawab mai
likhte hai: “Maiyet ke liye Dua Istagfaar Karna, Qur’bani dena aur bila Ta’een ke Sadqah Khairat
karna waghera Sab Masr’ooh Amoor hai.”
[Fatawa Sanaiyya Madniyya: 624/1]

Scan:

Chunanche Agar Aap Ghair Muqallideen Kehtey Hoke Ham Ahle Sunnat Wal Jammat Agar Biddat Kar Rahe Hain Toh Aap Apne Baade Bazurg Ko Kya Fatwa Lagayenge Yehi Na Ke Apke Baade Bazurgh Toh Biddat Ki Taid Aur Difah Aur Fatwa Ko Aam Kar Rahe Hain….

Wallahu’alam..

Min Janib:Md Avaiz Hussain Hanafi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s