Isaal-E-Sawaab Ka Saboot (Part 1)

Sawal: Isaal-e-Sawaab Kisse Kehte Hain?
Jawab: Apne Kisi(Nek) Kaam Ka Sawaab Marhoomeen Ko Pohchana…

Isaal-e-Sawaab Me Shamil Sadqa Hai,Quraan Parhkar Murhoomin Ko Bakhasna,Unki Taraf Se Hajj,Namaz ,Roze Wagaira Rakhna Mustahab Hai Jokeh Sahih Ahadeeso Se Sabit Hai…

Isaal-e-Sawaab Pahuchaneka Koi Maqsos Waqat Muttayyan Nahi Hai Jaise Kuch Hazrat Marhoomiin Par Quraan Khawani Wafat Ke 3,5,7,10,40 Din Baad Karte Hain Jo Ke Biddat Hai….

Isaal-e-Sawaab Kabhi Bhi Ki Jasakti Hai Aur Yeh Amal Ahle Sunnat Wal Jamat Ke Yahan Jayez Hai Aur Qur’an Kareem Ki Ayaat Aur Sahih Ahadees Se Sabit Hai…

Magar Kuch Log Deen Ko Muskil Banane Ke Liye Jhoot Muth Qiyaas Karte Huye Kehte Hain Ke Isaal-e-Sawaab Se Kuch Nahi Hota..Yani Sawaab Marhoomiin Ko Nahi Pahunchta…

Bulke Aise Log Addat Se Majboor Ikhtelaff Paida Karte Hain Aur Logo Ko Bhattkate Hain…

Yaad Rahe Ghair Muqallid Qazi Shawkani Rah Farmatey Sabse Pehle Jinlogo Ne Isaal-E-Sawaab Ka Inkar Kiya Tha Woh Firqah Mutazillah Tha..
[Neeul Al-Ausaar, Kitab Al-Janaiz Lil Shawkhani]

Ham Chalte Hain Apni Dalail Ke Taraf Isbareme Ke Isaal-E-Sawaab Jaiz Hai, Jo Darjeh Zail Hai…

QURAN SE ISAAL-E-SAWAB KA SABOOT…

DALEEL NO. 1

Nooh Alaihi Wassalam Ki Dua:

ﺭَﺏِّ ﺍﻏْﻔِﺮْ ﻟِﻲ ﻭَﻟِﻮَﺍﻟِﺪَﻱَّ ﻭَﻟِﻤَﻦْ ﺩَﺧَﻞَ ﺑَﻴْﺘِﻲَ ﻣُﺆْﻣِﻨًﺎ ﻭَﻟِﻠْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ ﻭَﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨَﺎﺕِ ﻭَﻟَﺎ ﺗَﺰِﺩِ ﺍﻟﻈَّﺎﻟِﻤِﻴﻦَ ﺇِﻟَّﺎ ﺗَﺒَﺎﺭًﺍ

“Mere Parwadigar! Meri bhi Bakshish Farmadijye, Mere Waldain Ki bhi, Har Us Shaksh Ki Jo Imaan Ki Halat Mai Mere Ghar Mai Dakhil Hua Hai, Aur Tamam Momeen Mard Aur Aurton Ki bhi. Aur Jo log Zalim Hai Unko Tabahi Ke Siwa Koi Aur Cheez Ata Na Farmaiye”
(Surah Nooh, Ayat: 28)

Yeh Hazrat Nooh (Alaihissalat Wassalam) Ki Dua Jisse Sabit Hota Hai Ke Dua Murdo Ke Liye Chahe Walidain Ho Ya Ummati Ki Karni Chaiye Aur Jo Log Kehte Hain Maut Ke Baad Sawab Ya Dua Unke Haqq Me Nahi Kar Sakte Woh Iss Ayat Ke Munkar Hain….

DALEEL NO. 2

ﻭَ ﺍﺧْﻔِﺾْ ﻟَﻬُﻤﺎ ﺟَﻨﺎﺡَ ﺍﻟﺬُّﻝِّ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﺔِ ﻭَ ﻗُﻞْ ﺭَﺏِّ ﺍﺭْﺣَﻤْﻬُﻤﺎ ﻛَﻤﺎ ﺭَﺑَّﻴﺎﻧﻲ ﺻَﻐﻴﺮﺍ

“Ya Rabb! Jis Tarha Unhone Mujhe Bachpan Mai Pala Hai,Aap Bhi Unke Saath Rehmat Ka Mu’amla Kijiye.” (Surah Bani Israel,Ayat No-24)

Isse Ayat Se Sabit Hota Hai Ke Apne Walidain Chahe Zinda Ho Ya Murda Unke Liye Dua Karna Jaiz Hai…

SAHIH HADEES AUR ISAAL-E-SAWAB..

DALEEL NO. 1

ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺇِﺑْﺮَﺍﻫِﻴﻢُ ﺑْﻦُ ﻣُﻮﺳَﻰ، ﺃَﺧْﺒَﺮَﻧَﺎ ﻫِﺸَﺎﻡُ ﺑْﻦُ ﻳُﻮﺳُﻒَ، ﺃَﻥَّ ﺍﺑْﻦَ ﺟُﺮَﻳْﺞٍ، ﺃَﺧْﺒَﺮَﻫُﻢْ ﻗَﺎﻝَ ﺃَﺧْﺒَﺮَﻧِﻲ ﻳَﻌْﻠَﻰ، ﺃَﻧَّﻪُ ﺳَﻤِﻊَ ﻋِﻜْﺮِﻣَﺔَ، ﻣَﻮْﻟَﻰ ﺍﺑْﻦِ ﻋَﺒَّﺎﺱٍ ﻳَﻘُﻮﻝُ ﺃَﻧْﺒَﺄَﻧَﺎ ﺍﺑْﻦُ ﻋَﺒَّﺎﺱٍ، ﺃَﻥَّ ﺳَﻌْﺪَ ﺑْﻦَ ﻋُﺒَﺎﺩَﺓَ ـ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ـ ﺃَﺧَﺎ ﺑَﻨِﻲ ﺳَﺎﻋِﺪَﺓَ ﺗُﻮُﻓِّﻴَﺖْ ﺃُﻣُّﻪُ ﻭَﻫْﻮَ ﻏَﺎﺋِﺐٌ،
ﻓَﺄَﺗَﻰ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲَّ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓَﻘَﺎﻝَ ﻳَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺇِﻥَّ ﺃُﻣِّﻲ ﺗُﻮُﻓِّﻴَﺖْ ﻭَﺃَﻧَﺎ ﻏَﺎﺋِﺐٌ ﻋَﻨْﻬَﺎ، ﻓَﻬَﻞْ ﻳَﻨْﻔَﻌُﻬَﺎ ﺷَﻰْﺀٌ ﺇِﻥْ ﺗَﺼَﺪَّﻗْﺖُ ﺑِﻪِ ﻋَﻨْﻬَﺎ ﻗَﺎﻝَ ” ﻧَﻌَﻢْ .”ﻗَﺎﻝَ ﻓَﺈِﻧِّﻲ ﺃُﺷْﻬِﺪُﻙَ ﺃَﻥَّ ﺣَﺎﺋِﻄِﻲ ﺍﻟْﻤِﺨْﺮَﺍﻑَ ﺻَﺪَﻗَﺔٌ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ.

SANAD:
Ibrahim bin Musa al-Razi al-Fara
——»Hisham bin Yusuf al-Sana’i ——»Ibn Jurayj ——»Ya’la bin Ubaid bin Umayya al-Tanafasi——» Ikrama——»ibn Abbas(r.z)——»Sa’d ibn ‘Ubadah(r.z)

MATAN:
Hazrat Abdullah bin Abbas (Razi allahu Anhu) Se Riwayat Hai Ke Hazrat S’aad bin Ubadah (Radiallahu Anhu) Ki Waldah Faut Hogayi Aur wo Ghayab The. Woh Hazir Huye Aur Arz Kia Ya Rasoollulah (Sallallahu Alaihi Wasallam) Meri Waldah Faut Hogayi Aur Mein Gayab Tha. Agar Me Unki
Taraf Se Sadqah Karu to Kiya Unko Faidah Hoga? Aap (Sallallahu Alaihi Wasallam) Ne Farmaya Haan! Isper Hazrat S’aad bin Ubadah (Radiallahu
Anhu) Ne Farmaya Aap (Sallallahu Alaihi Wasallam) Ko Gawah Banata Hu Ke Mera Baagh Mekhraaf Unki Taraf Se Sadqah Hai…
[Sahih Bukhari:Jild 1,Safa 387,Kitab al-Wasiha,Hd.no: 2762, Wa Sahih Muslim]

>>Allama Qurtubi Rah Farmate Hain: “Jistarah Sadqa Se Murdo Ko Faidah Pahuchta Hai Theek Ussi Tarah Quran Ke Parhnese, Dua Aur Istegfar Se Bhi Murdo Ko Faida Hasil Hota Hai Kyuki Yeh Sab Kuch Shariyat Me Sadqa Ki Qism Me Shamil Hain…
[Al-Tazkirah, Safa: 71]

>>Imam Ibn Hajar Asqalani Rahimahullah Farmate Hain:”Yeh Hadees Saboot Hai Ke Murdo Ke Taraf Se Sadqa Karna Jaiz Hai Aur Sadqa Ka Ajar Murdon Tak Pahuchta Hai…
[Fathul Baari Sharh Sahih Al-Bukhari, Jild: 5, Safa: 477, Raqam: 2761]

DALEEL NO. 2

Hazrat Ala Ibn al-Lajlaaj (Razi allaahu Anhu) Kehte Hai Unke Walid Ne Wasiyat Ki Thi Ke Jab Unka Intiqaal Hojaye Unke Sirhane Surah Baqrah Ki Shuru Aur Aakhri Ayaat Padha Jaye Kyuke Unhone Nabi Kareem (Sallallahu Alaihi Wasallam) Aisa Kehte Huye Suna tha…
(Al-Muj’ammul Kabeer At-Tabarani, Sunan Al-Kubra Lil Baihaqi: 4/56)

Hadees Ko Sahih Kehne Wale Muhaddis…

>>Imam Haisami Rah Farmate Hain-“Iske Rijaal Siqah Hain”
[Majma Al-Zawaid:Jild 3,Safa 44, Raqam: 4243]

>>Imam Ibn Yusuf al Salihi (rah) Farmate Hain
ﻭﺭﻭﻯ ﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲ – ﺑﺮﺟﺎﻝ ﺛﻘﺎﺕ
Tarjumah: Isko Imam Tabarani Rah Ne Riwayat Kiya Hai Aur Iske Sab Rijaal “Siqah” Hain…
[Sabl ul Huda: 8/379]

>>Imam Nawawi as-shafai(rah)
Ne bhi Sanad Ko Sahih Kaha Hai.. [Kitab ul Adhkar: 1/162]

>>Hafiz Ibn Hajar Asqalani Rah Ne Bhi Sahih Kaha..
[Talkhees Al-Habir: 2/129,130]

DALEEL NO. 3

ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻋُﺜْﻤَﺎﻥُ، ﻗَﺎﻝَ ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺟَﺮِﻳﺮٌ، ﻋَﻦْ ﻣَﻨْﺼُﻮﺭٍ، ﻋَﻦْ ﻣُﺠَﺎﻫِﺪٍ، ﻋَﻦِ ﺍﺑْﻦِ ﻋَﺒَّﺎﺱٍ،ﻗَﺎﻝَ ﻣَﺮَّ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲُّ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑِﺤَﺎﺋِﻂٍ ﻣِﻦْ ﺣِﻴﻄَﺎﻥِ ﺍﻟْﻤَﺪِﻳﻨَﺔِ ﺃَﻭْ ﻣَﻜَّﺔَ،
ﻓَﺴَﻤِﻊَ ﺻَﻮْﺕَ ﺇِﻧْﺴَﺎﻧَﻴْﻦِ ﻳُﻌَﺬَّﺑَﺎﻥِ ﻓِﻲ ﻗُﺒُﻮﺭِﻫِﻤَﺎ،ﻓَﻘَﺎﻝَ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲُّ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ”ﻳُﻌَﺬَّﺑَﺎﻥِ، ﻭَﻣَﺎ ﻳُﻌَﺬَّﺑَﺎﻥِ ﻓِﻲ ﻛَﺒِﻴﺮٍ”،ﺛُﻢَّ ﻗَﺎﻝَ ” ﺑَﻠَﻰ،ﻛَﺎﻥَ ﺃَﺣَﺪُﻫُﻤَﺎ ﻻَ ﻳَﺴْﺘَﺘِﺮُ ﻣِﻦْ ﺑَﻮْﻟِﻪِ، ﻭَﻛَﺎﻥَ ﺍﻵﺧَﺮُ ﻳَﻤْﺸِﻲ ﺑِﺎﻟﻨَّﻤِﻴﻤَﺔِ.” ﺛُﻢَّ ﺩَﻋَﺎ ﺑِﺠَﺮِﻳﺪَﺓٍ ﻓَﻜَﺴَﺮَﻫَﺎ ﻛِﺴْﺮَﺗَﻴْﻦِ، ﻓَﻮَﺿَﻊَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﻗَﺒْﺮٍ ﻣِﻨْﻬُﻤَﺎ ﻛِﺴْﺮَﺓً.ﻓَﻘِﻴﻞَ ﻟَﻪُ ﻳَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻟِﻢَ ﻓَﻌَﻠْﺖَ ﻫَﺬَﺍ ﻗَﺎﻝَ ” ﻟَﻌَﻠَّﻪُ ﺃَﻥْ ﻳُﺨَﻔَّﻒَ ﻋَﻨْﻬُﻤَﺎ ﻣَﺎ ﻟَﻢْ ﺗَﻴْﺒَﺴَﺎ ﺃَﻭْ ﺇِﻟَﻰ ﺃَﻥْ ﻳَﻴْﺒَﺴَﺎ.”

SANAD:
Usman bin Muhammad(Abi Shayba)
——»Jarir bin Abdul Hameed al-Razi
——»Mansur bin al-Ma’tamar al-Salmi——»Mujahid bin Jabir——»Ibn Abbas(Raz)

MATAN:

Abdullah Bin Abbas Raz Se Riwayat Hai Ke Ek Martaba Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Medina ya Makka Ke Qabrastan Par Se Guzre Aur unhone 2 Admiyon Ko Qabar Ka Azaab Hote Huye Suna, Aap S.A.W ne farmaya-“Yeh do shakhs ko Azab Horaha Hai, Kabira Gunah Ke Liye Nahi, Nez farmaya Haan!(Yani Sagheera Gunah Ki Waja Se).Bulke Ek Apne Apko Peshab Ke Chinton Se Bachta na tha toh Dusra Doston Ke Bich Futt Paida Karta Tha. Phir Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ne khajoor ka Pedh ki tehni mangi Aur Uske 2 Tokdo me Todhkar Dono Ke Qabar Me Rakhdiya. Jab Pucha Gaya Aap(s.a.w) ne Aisa Kyu Kiya?? Toh Aap Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Farmaya:”Mujhe Umeed Hai Ke Isse Azaab Me Kaami Hoge Jab Tak Yeh(tehni) Murjha Na Jaye”
[Sahih Bukhari, Kitab al-Wazu, Hd.no-216, Kitab al-janaiz hd.no:1361, Sahih Muslim Hd.no: 439, Sunan Nasai Hd.no: 31, 2041]

>>Iss Hadees Ki Sharh Karte Huye Imam Ibn Hajar Asqalani As-Shafai Rah Farmatey Hain:

ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﺢ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺭﻃﺒﺎً ﻓﻴﺤﺼﻞ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺑﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺢ،ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﻴﻄﺮﺩ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺭﻃﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺑﺮﻛﺔ ﻛﺎﻟﺬﻛﺮ ﻭﺗﻼﻭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻷﻭﻟﻰ·

Tarjuma: Iss Hadees ka matlab yeh hai ke jab tak yeh jhadd ki tehni tazzi rahegi yeh tashbeeh karti rahegi aur chunke iss tasbeeh ke barkaat se Qabar Ka Azab Kamm kardiya Jata Hai, ussi tarah harr woh Cheez Jisme Barkat Hai Maslan Zikar Aur Quran Ki Tilawat Jo Bada Awla Hai Isme..
[Fathul Baari Sharh Sahih Al-Bukhari, Jild:1, Safa: 426]

>>Allama Al-Qurtubi Rah Likhte Hain:”Hamare Kuch Ulama Ne Quran Ko Parhkar Murdo Ko Sawaab Pahuchaneko Jaiz Qarar Diya Jo Sahih Bukhari Wa Muslim Ki Hadees Se Sabit Hota Hai Ke Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Tazzah Pedh Ki Tehni 2 Qabron Par Lagadi Aur Aap Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Farmaya Shayad Unko Azab Me Kaami Hoge Jab Tak Yeh Murjhate Nahi(Ulama Kehte Hain Ke Yeh Tehni Tasbeeh Kartey Hain) Nez Likhte Hain-“Agar Ek Pedh Je Tashbeeh Se Murdon Ke Liye Faideymand Hosakta Hai Toh Phir Ek Musalman Jo Allah Par Imaan Rakhta Ho Uski Tilawaat-E-Quran Se Murdo Ko Faiyda Kyun Na Pahuche!!”
[Al-Tazkirah, Safa: 70]

DALEEL NO. 4

Hazrat Abdullah Ibn Umar Raz Se Riwayat Hai Ke Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Irshad Farmaya-“Agar Tum mese Koi Faut Hojaye, toh derri na kiya jaye, usko qabar ki taraf jaldi lejana aur uske Sirr Ke Janeeb Surah baqarah Ke Shuru Parhna Aur Uske Pairr Ke Janeeb Surah Baqarah Ki Akhiri Parhana..
[Shoaibul Imaam Lil Baihaqi:7/16, Raqam:9294 ,Mishkat Al-Masabeeh Safa: 149]

>>Imam Baihaqi Rahimahullah Farmatey Hain yeh Riwayat Ibn Umar Raz Par Mauqoof Hai…
[Shoaibal Iman: 7/16]

>>Hafiz Ibn Hajar Asqalani Rah Ne Riwayat Ko “Hasan” Kaha…
[Fathul Baari Sharh Sahih Al-Bukhari: 3/184, (1959 Edition)]

DALEEL NO. 5

Hazrat Abdullah Bin Umar Raz Bhi Khud Bhi Qabar Ke Sirr Ke Janeeb Surah Baqarah Ki Shuruwat Aur Uske Pairr Ke Janib Surah Baqarah Ki Khatam Parha Karte The…
[Sunan Al-Kubra Lil Baihaqi: 4/56]

>>Imam Ibn Hajar Asqalani Rah Ne Iss Asaar Ibn Umar Ko “Hasan” Darjeh Ka Kaha…
[Al-Futuhaat al-Rabbaniyyah: 3/194]

>>Imam Nawawi As-Shafi Rah Farmate Hain

ﻭﺭﻭﻳﻨﺎ ﻓـﻲ ‏«ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺒـﻴﻬﻘـﻲ ‏» ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺣﺴﻦ·ﺃﻥ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﺳﺘـﺤﺐَّ ﺃﻥ ﻳُﻘﺮﺃ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﻓﻦ ﺃﻭَّﻝ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻭﺧﺎﺗـﻤﺘﻬﺎ

Tarjumah: Yeh Riwayat Ki Sanad “Hasan” Darjeh Ki Hai, Aur Ibn Umar Raz Murde Ki Tadween Ke Baad Surah Baqarah Ki Shuru Aur Akhir Parhneko Mustahab Samjhte The…
[Kitab Al-Azhkaar: 1/162]

Chunanche In Dalail Se Baat Wazeh Hojati Hai Ke Isaal-E-Sawaab Koi Naaye Cheez Nahi Jisko Biddat Kaha Jaye…

Wallahu’Alam..

Min Janib: Md Avaiz Hussain Hanafi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s