Imaam Shafii Rahimahullah Ka Kashaf

Imaam Shafii (Rahimahullah) Aur Kashaf:
(Koi Bhi Ghair Muqallid Isse Ilm-E-Ghaib Na Samjhe)

Hazrat Rabii Rh. Farmaate hai ke :
Mai (Rabii Rh.) Muzani Rh,aur Buwaiti Rh. Imam Shafaii Rh. ki Khidmat me Haazir the.Aap Rh. ne Hamaari Taraf Nigaah ki aur Mujhse Farmaaya: Tum Hadees Shareef ki Khidmat karte huwe is Dunya se Rukhsat Hojaoge…

Mazni Rh. ki taraf dekh-kar farmaaya: Agar Shaitaan unse munaazera kare toh yeh iska La-jawaab kardenge aur uspar ghaalib
aajayenga. Uske baad Buwaiti Rh. (ko Dekh-kar) Farmaaya: Lohe (IRON) me Tumaara Inteqaal hoga…

Rabii Rh. Farmaate hai ke Buwaiti Rh. Jab Qaid bandi ke daur se guzar rahe the, main unke paas gaya toh maine
dekha ke wo bediyo me jakde huwe hain..

[Manaaqib ush Shafaiii Lil Behaiqi: Jild 2, safa 136]

Scan Page:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s