Quran-E-Pak Se Tark-E-Qiraat Khalfal Imaam (Sura Aaraf Ki Ayat Ki Tafseer)

Ham Ahle Sunnat Wal Jammat Ahnaf Ka Mauqaf Hai Ke Ham Imam Ke Piche Koi Bhi Surat Ki (Chahe Surah Fatiha Kyu Na Ho) Qiraat Karne Ko Maqrooh Tehrimi Samjhte Hain Aur Yeh Khud Allah Jalle Shanahu Ka Huqam Hai…

Chunanche Iss Masley Pe Hamare Pass Pehley Toh Allah Ka Farman Maujood Hai..

Lehaza Iss Masley Ki Wazahat Ke Liye Pehle Me Quran-E-Pak Ki Ayate Kareema Se Ahnaf Ke Dalail Ko Pukhta Karna Chahunga, Yaad Rahe Quran Ki Ayat Ke Maane Ko Ham Ahle Sunnat Wal Jammat, Nabi Sallallahualaihi Wassalam Ke Farman Par Mabni Ya Sahaba Ke Tafseer Par Ya Salaf Ke Tafseer Se Apne Masley Ki Puri Wazahat Kareinge…

SURAH AARAF(7), AYAT NO: 204
Allah Tala Ka Irshaad-E-Mubarak Hai:

ﻭَﺇِﺫَﺍ ﻗُﺮِﺉَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺁﻥُ ﻓَﺎﺳْﺘَﻤِﻌُﻮﺍ ﻟَﻪُ ﻭَﺃَﻧْﺼِﺘُﻮﺍ ﻟَﻌَﻠَّﻜُﻢْ ﺗُﺮْﺣَﻤُﻮﻥ َ

Jab Quran Padha Jaye Toh Uski Taraf Kaan Lagao Aur Khamosh Ho Take Tumpe Reham Kiya Jaye
[Surah Al-Araf, Ayat No: 204]

♥ AYAT KA ZAHIRI HUQAM:

Agar Ham Iss Ayat Ki Tafseer Na Dekhkar, Zahiri Alfaz Pe Gaur Wa Fikr Karte Hain Toh Allah Ke Huqam Ke Muttabiq Ham Musalmano Ko Harr Waqt Chahe Namaz Ke Andar Ho Ya Bahar Hon Quran Ke Parhe Janepe(Chahe Sirri Namaz Ho Ya Jahri Namaze) Chup Chap Rehtey Huye Sunna Hai Chahe Woh Farz Namaz Ho Ya Khutba Ho Wagaira Aur Ham Sab Musalmano Ko Yeh Acchi Tarah Se Ilm Hai Ke Surah Fatiha Bhi Quran-E-Pak Ki Ek Surah Hai Aur Iske Parhe Janepe Hamko Chup Rehna Chaiye Aur Yehi Allah Ka Farman Hai Jiski Pairwi Hampar Lazim Hai..
[Tanzim Ul-Ashtaat]

♥ AYAT KI TAFSEER: Yeh Ayat Surah Araf Ki Farz Namaz Ke Muttaliq Nazil Hui Thi…

1.Imam Nasai (Rah) Ne Iss Ayat Ki Tafseer Ke Tehat Apni Sunan Nasai Me Yeh Baab Bandha-

ﺑﺎﺏ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ:(ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺮﻯﺀ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﻓﺎﺳﺘﻤﻌﻮﺍ ﻟﻪ ﻭﺃﻧﺼﺘﻮﺍ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺮﺣﻤﻮﻥ)

Tarjuma: Allah Ke Farman Ka Bayaan (Jab Quran Padha Jaye Toh Uski Taraf Kaan Lagao Aur Khamosh Ho Take Tumpe Reham Kiya Jaye)

Aur Iske Tehat Ek Hadees Bhi Marfooan Laye Hain-

ﺃَﺧْﺒَﺮَﻧﻲ ﺍﻟْﺠَﺎﺭُﻭﺩُ ﺑْﻦُ ﻣُﻌَﺎﺫٍ ﺍﻟﺘِّﺮْﻣِﺬِﻱُّ ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺃَﺑُﻮ ﺧَﺎﻟِﺪٍ ﺍﻷَﺣْﻤَﺮُ ﻋَﻦْ ﻣُﺤَﻤَّﺪِ ﺑْﻦِ ﻋَﺠْﻼَﻥَ ﻋَﻦْ ﺯَﻳْﺪِ ﺑْﻦِ ﺃَﺳْﻠَﻢَ ﻋَﻦْ ﺃَﺑِـﻲ ﺻَﺎﻟِﺢٍ ﻋَﻦْ ﺃَﺑِـﻲ ﻫُﺮَﻳْﺮَﺓَ ، ﻗَﺎﻝَ: ﻗَﺎﻝَ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠّﻢ:« ﺇﻧَّﻤَﺎ ﺟُﻌِﻞَ ﺍﻹِﻣَﺎﻡُ ﻟِﻴُﺆْﺗَﻢَّ ﺑِﻪِ ﻓَﺈﺫَﺍ ﻛَﺒَّﺮَ ﻓَﻜَﺒِّﺮُﻭﺍ ﻭَﺇﺫَﺍ ﻗَﺮَﺃَ ﻓَﺄَﻧْﺼِﺘُﻮﺍ ﻭَﺇﺫَﺍ ﻗَﺎﻝَ ﺳَﻤِﻊَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟِﻤَﻦْ ﺣَﻤِﺪَﻩُ ﻓَﻘُﻮﻟُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﻟَﻚَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ».

Tarjuma: Abu Huraira (Raz) Farmate Hai Ke Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Farmaya: Imaam Isliye Banaya Jaata Hai Ke Uski Iqteda Ki Jaye Lehaza Jab Imam Takbeer Kahe Toh Tum Bhi Takbeer Kaho Aur JAB WOH “QURAAN” PADHNE LAGE TOH TUM KHAMOSH HOJAO, Jab Woh Ruku Kare Aur Samiallahu Liman Hamida Kahe Toh Tum Rabbanna Lakal Hamd Kaho..
[Sunan Nisaai, Jild 1, Safa 107, Hd.no :921,922(mukhtasar), Sunan Abu Dawud, Hd.no: 604, Musannaf Bin Abi Shaibah Wagairah, Darjah- Sahih Marfo]

2. Hazrat Abdullah Ibn Abbas (Raz) Farmatey Hain-“(Surah Araf Ki Ayat) Farz Namaz Ke Muttaliq Nazil Hui Hai..
[Tafseer Ibn Kaseer, Surah Aaraf Ayat 204 Ke Tehat Me]

3. ﻋﻦ ﺑﺸﻴﺮ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ، ﻗﺎﻝ : ﺻﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ، ﻓﺴﻤﻊ ﻧﺎﺳﺎ ﻳﻘﺮﺀﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﻓﻠـﻤﺎ ﺍﻧﺼﺮﻑ، ﻗﺎﻝ: ﺃﻣﺎ ﺁﻥ ﻟﻜﻢ ﺃﻥ ﺗﻔﻘﻬﻮﺍ؟ ﺃﻣﺎ ﺁﻥ ﻟﻜﻢ ﺃﻥ ﺗﻌﻘﻠﻮﺍ؟ ﻭَﺇﺫَﺍ ﻗُﺮِﻯﺀَ ﺍﻟﻘُﺮﺁﻥُ ﻓـﺎﺳْﺘَـﻤِﻌُﻮﺍ ﻟَﻪُ ﻭﺃﻧْﺼِﺘُﻮﺍ ﻛﻤﺎ ﺃﻣﺮﻛﻢ ﺍﻟﻠﻪ .

Tarjumah: Hazrat Bashir Bin Jabir (Raz) Se Riwayat Hai Ke Ibn Masood (Raz) Ne Logo Ki Imamat Karaye Toh Unhone Suna Ke Kuch Log Imam Ke Piche Qiraat Kar Rahe The, Jab Unhone Salaam Phera Farmaya-“Ab Tak Waqt Nahi Aya Ke Tum Samjho, Ab Tak Waqt Nahi Aya Ke Tum Apne Hosh Istemal Karo. Yaad Rakho, JAB QURAAN PADHA JAYE TOH TUMLOG USKO SUNO ACCHI TARAH AUR CHUP RAHO KYUKI ALLAH NE ISKA HUQAM DIYA HAI (Jab Quran Padha Jaye Toh Uski Taraf Kaan Lagao Aur Khamosh Ho…..)
[Tafseer Tabari, 9/110, Surah Araf Ayat 204 Ki Tafseer Ke Tehat]

4. ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒـﻴﺮ : ﻭَﺇﺫَﺍ ﻗُﺮِﻯﺀَ ﺍﻟﻘُﺮﺁﻥُ
ﻓـﺎﺳْﺘَـﻤِﻌُﻮﺍ ﻟَﻪُ ﻭﺃﻧْﺼِﺘُﻮﺍ ﻗﺎﻝ: ﻓـﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟـﻤﻜﺘﻮﺑﺔ.

Tarjumah: Hazrat Saeed Bin Jubair (Raz) Farmate Hain Ke-“(Surah Araf) Ki Ayat Ka Nuzool Farz Namazo Ke Liye Hua Hai”
[Tafseer Ibn Jarir: 9/110]

5. Hazrat Mujahid (Rah) Farmatey Hain Yeh Ayat Ka Nuzool Uss Waqt Hua Jab Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ke Kuch Sahaba (Raz) Imam Ke Piche Qiraat Karte..
[Tafseer Ibn Jarir: 9/110, Tafseer Ibn Abi Hatim, Kitaab Al-Qiraat Lil Baihaqi]

· Yeh Riwayat Agarche Mursal Hai Kyuki Hazrat Mujahid (Rah) Tabi Hain Aur Unhone Bina Kisi Sahaba (Raz) Ka Naam Zikr Kar Riwayat Bayan Kiya Hai Lekin Hazrat Mujahid (Rah) Zabardast Siqah Raawi Hain Aur Woh Mashoor “Aalamun Nas Bit Tafseer” Hain Yani Sab Logo Mese Zada Tafseer Ko Janne Ke Mahir The Aur Ibn Abbas (Raz) Ke Bade Azeem-O-Shaan Shagird The Chunanche Yeh Mursal Riwayat Kabil-E-Itejaaj Hogi…

· Chunanche Imam Ibn Tayniyyah (Rah) Farmatey Hain Makkah Ke Log Quraan Ke Tafseer Me Sabse Zada Mahireen Hain Kyuki Ibn Abbas (Raz) Yahan Rehte The, Aur Unke Shagird Unse Tafseer Ka Ilm Hasil Hasil Kiya Jaise Hazrat Mujahid (Rah) Jo Sabse Zada Ilm Wale The Quraan Ki Tafseer Me. Imam Shafi, Ahmad Aur Bukhari (Rah) Ne Dusro Ke Muqableh Me Hazrat Mujahid (Rah) Ke Tafseer Ko Tarjeeh Di Hai..
[Usool Ut-Tafseer Lil Ibn Taymiyyah, Safa: 21,61]

· Imam Ibn Kaseer (Rah) Farmatey Hain-“Ikrimah, Ata, Hasan Basri, Musrooq, Abu Aliya Aur Sa’eed (Rah) Ki Tafseer Se Zyada Sahih Tafseer Hazrat Mujahid (Rah) Ki Hai, Imam Sufyaan (As-Sauri) Rah Farmate The Ke Agar Mujahid (Rah) Ki Tafseer Me Falan Falan Baat Mile Toh Mazeed Tehqeeq Ki Zarurat Nahi Kyuki Mujahid (Rah) Ki Tafseer Kafi Hai..
[Muqaddama Tafseer Ibn Kaseer]

6. ﻗﺎﻝ : ﺛﻨﺎ ﺃﺑـﻲ، ﻋﻦ ﺳﻔـﻴﺎﻥ، ﻋﻦ ﺃﺑـﻲ
ﻫﺎﺷﻢ، ﻋﻦ ﻣـﺠﺎﻫﺪ: ﻓـﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟـﻤﻜﺘﻮﺑﺔ

Tarjumah: Hazrat Mujahid (Rah) Iss Ayat Ki Tafseer Karte Huye Farmatey Hain-“Ayat Farz Namazo Ke Liye Nazil Hui Hai..

7. ﻗﺎﻝ :ﺛﻨﺎ ﺍﻟـﻤـﺤﺎﺭﺑـﻲ ﻭﺃﺑﻮ ﺧﺎﻟﺪ، ﻋﻦ ﺟﻮﻳﺒﺮ، ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺤﺎﻙ ﻗﺎﻝ:ﻓـﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟـﻤﻜﺘﻮﺑﺔ.

Tarjumah: Imam Az-Zahak (Rah) Farmatey Hain-“(Surah Aaraf Ki Yeh Ayat) Farz Namaz Ke Liye Nazil Hui”

8. ﻗﺎﻝ: ﺛﻨﺎ ﺟﺮﻳﺮ ﻭﺍﺑﻦ ﻓﻀﻴـﻞ، ﻋﻦ ﻣﻐﻴﺮﺓ،
ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴـﻢ، ﻗﺎﻝ: ﻓـﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟـﻤﻜﺘﻮﺑﺔ.

Tarjumah: Hazrat Ibraheem Naqai (Rah) Ka Farman Hai-“Yeh Ayat Farz Namaz Ke Liye Nazil Hui Hai”
[Dekhiye Tafseer Ibn Kaseer, Surah Araf Ki Ayat 204 Ki Tehat Me]

9. ﺣﺪﺛﻨـﻲ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺴﺎﺋﺐ، ﻗﺎﻝ: ﺛﻨﺎ ﺣﻔﺺ،ﻋﻦ ﺃﺷﻌﺚ، ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ، ﻗﺎﻝ: ﻧﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻓـﻲ ﻓﺘـﻰ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠّﻢ ﻛﻠـﻤﺎ ﻗﺮﺃ ﺷﻴﺌﺎ ﻗﺮﺃﻩ، ﻓﻨﺰﻟﺖ : ﻭَﺇﺫَﺍ ﻗُﺮِﻯﺀَ ﺍﻟﻘُﺮﺁﻥُ ﻓـﺎﺳْﺘَـﻤِﻌُﻮﺍ ﻟَﻪُ ﻭﺃﻧْﺼِﺘُﻮﺍ

Tarjumah: Imam Zuhri (Rah) Riwayat Kartey Hain Ke Yeh Ayat Ansaar Ke Ek Shakhs Ke Muttaliq Nazil Hui Hai, “Jab Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wassallam Jab Koi Ayat Namaz Me Qiraat Kartey Toh Woh Aap Sallallahu Alaihi Wassallam Ke Piche Qiraat Karta Lehaza Yeh Ayat Nazil Hui”
[Tafseer Ibn Jarir: 9/110, Surah Aaraf Ayat: 204 Ki Tafseer Me]

10. Mufassir-E-Kabeer Allama Ibn Juzi Rah Tehreer Farmate Hai: Sabse Zyada Sahih Qaul Unlogo Ka Hai Jo Yeh Kehte Hai Ke Is Ayaat Me Musalmaano Ko Hukum Diya Gaya Hai Ke Namaz Me Imam Ki Qirat Ke Waqt Quran-E-Pak Ko Ghaur Se Sune.
[Tafseer E Juzi: 6/220]

11. Shaikhul Islam Ibn Taimiyyah Rah Tehreer Farmaate Hai:Imam Ahle Sunnat Wal Jamaat
Hazrat Ahmed Bin Hambal Rah Ne Bayaan Kiya Ke Tamaam Logo Ka Ittefaaq Hai Ke Surah
Araaf Ki Yeh Ayaat E Mubarakah Namaz (Me Qirat
Ke Waqt) Khamosh Rehne Ke Bareme Me Nazil Huwi Hai..
[Fatawa Ibn Taimiyyah: 22/294]

12. Imam Tabrani Rah Farmatey Hain “Yeh Ayat “Namaaz”, Jumma Aur Eidain Ke Khutba Ke Liye Bhi Nazil Hui Hai.. Nez Likhtey He Yehi Deegar Sahaba Raz Se Bhi Manqool Hai Jaise Ibn Masud (Raz) Aur Tabain Mese Imam Abu Hanifa,Imam Zuhri, Zaid Bin Musaib,Hasan Basri,
Ubaid, Ata Bin Rawa, Imam
Zahak, Ibrahim Nakhai, Qatada Aur Sadai (Rah) Se..
[Tafseer Tabarani, Surah Aaraf, Ayat No: 204 Ke Tafsir Me]

13. Imam Ibn Kaseer Rah Iss Ayat Ke Tafsir Me Hazrat Mujahid, Ibn Juraij Aur Saeed Ibnul Musaiyab Rah (Teeno Tabain Mese The) Ka Qaul Naqal Karte He, Ke Yeh Teeno Farmate Hai Ke Yeh Aayat E Karima
Khutba Aur “NAMAAZ” Ke
Mutaliq Nazil Hui..
[Tafseer Ibn Kaseer, JILD: 1, SAFA: 281]

14. Ibn Qudamah Al-Hambali (Rah) Likhtey Hain Ke-“Imam Ahmad (Rah) Ne Farmaya Abu Dawood Se Ke Logo(Ahle Ilm) Ka Iss Baat Pe Ijma Hai Ke Yeh Ayat Ka Nuzool Namaaz Ke Liye Hua Hai..
[Al-Mughni Lil Ibn Qudama: 1/601]

15. Imam Ibn Kaseer (Rah) Likhtey Hain: ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ : ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺃﺻﻼً ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﺠﻬﺮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ‏«ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺇﻣﺎﻡ ﻓﻘﺮﺍﺀﺗﻪ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻟﻪ‏» ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﻨﺪﻩ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎً، ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﻣﻮﻃﺄ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻦ ﻭﻫﺐ ﺑﻦ ﻛﻴﺴﺎﻥ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎً، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﺻﺢ

Tarjumah: Imam Abu Hanifah (Rah) Aur Imam Ahmed Bin Hanbal (Rah) Farmatey Hain Ke “Muqtadi Ke Liye Qiraat Wajib Nahi Chahe Sirri Namaaz Ho Ya Jahri” Kyuki Hadees Me Aya Hai Ke Jiska Imaam Ho Uski Qiraat Tumhari Qiraat Hai, Yeh Hadees Ko Imam Ahmed (Rah) Ne Musnad Me Hazrat Jabir (Raz) Se Marfoan Laye Hain Aur Muwatta Imam Malik Me Wahb Bin Kaysan (Rah) Se Woh Jabir (Raz) Se Mauqoof Kiya Hai.. [Ibn Kaseer (Rah)] Farmatey Hain-“Aur Yeh Zada Sahih Qaul Hai”
[Tafseer Ibn Kaseer: 1/281, Surah Aaraf Ki Ayat: 204 Ke Tehat Me]

Scan Page:

Saamien E Kiraam In Tamaam Tafseero Se Yeh Baat 2 Baat Wazeh Hoti Hai Ke:

1. Pehla Yeh Ayat Farz Namazo Ke Muttaliq Nazil Hui.

2. Dusri Yeh Ayat Ke Tafseer Bil Hadees Se Sabit Hota Hai Ke Imam Ke Quraan (Surah Fatiha Aur Dusre Surah Ke Qiraat Par) Muqtadion Ko Khamosh Rahna Zada Sahih Hai…

Wallahu’Allam..

Min Janib: Md Avaiz Hussain Hanafi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s