Aqeeda Hayat Un-Nabi (S.A.W) Aur Deobandi Nazriyaat (Part 3)

Nabi Sallallahu Alaihi Wassallam Aur Tamam Ambiya Alaihis-Salaam Apni Qabar Mubarak Me Zinda Hain Aur Namaz Bhi Parhtey Hain Jiski Daleel Aplogo Ne Dekha Hai, Iss Post Me Ham Ahle Sunnat Wal Jammat Ke Mazeed Dalail Dekhenge Ke Aap Sallallahu Alaihi Wasallam Aur Tamam Ambiya Alaihis-Salaam Qabar Me Zinda Hain..

DALEEL NO. 1

ﺃَﺧْﺒَﺮَﻧَﺎ ﻋَﺒْﺪُ ﺍﻟْﻮَﻫَّﺎﺏِ ﺑْﻦُ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟْﺤَﻜَﻢِ ﺍﻟْﻮَﺭَّﺍﻕُ، ﻗَﺎﻝَ ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻣُﻌَﺎﺫُ ﺑْﻦُ ﻣُﻌَﺎﺫٍ، ﻋَﻦْ ﺳُﻔْﻴَﺎﻥَ ﺑْﻦِ ﺳَﻌِﻴﺪٍ،ﺡ ﻭَﺃَﺧْﺒَﺮَﻧَﺎ ﻣَﺤْﻤُﻮﺩُ ﺑْﻦُ ﻏَﻴْﻼَﻥَ، ﻗَﺎﻝَ ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻭَﻛِﻴﻊٌ، ﻭَﻋَﺒْﺪُ ﺍﻟﺮَّﺯَّﺍﻕِ،ﻋَﻦْ ﺳُﻔْﻴَﺎﻥَ، ﻋَﻦْ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺑْﻦِ ﺍﻟﺴَّﺎﺋِﺐِ،ﻋَﻦْ ﺯَﺍﺫَﺍﻥَ، ﻋَﻦْ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪِ، ﻗَﺎﻝَ ﻗَﺎﻝَ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ “ﺇِﻥَّ ﻟِﻠَّﻪِ ﻣَﻼَﺋِﻜَﺔً ﺳَﻴَّﺎﺣِﻴﻦَ ﻓِﻲ ﺍﻷَﺭْﺽِ ﻳُﺒَﻠِّﻐُﻮﻧِﻲ ﻣِﻦْ ﺃُﻣَّﺘِﻲ ﺍﻟﺴَّﻼَﻡَ”

SANAD:

Imaam Nasaai —->> (1) Abdul Wahab bin Abdul Hakam bin Nafi —->> Muaz Bin Muaz Bin Nasr —->> Sufyan bin Sa‘id As-Sauri (2) Mahmud bin Ghaylan —->> Wakee bin al-Jarrah, Imaam Abdur Razzaq —->> Sufyan Bin Uyaynah —->> Abdullah Bin Al-Saib —->> Zadhan (Abu Umar) —->> Abdullah ibn Masood (Raz)

· Yani Yeh Riwayat 2 Sanado Se Aayi Hai Jisko Upar Number Me Bataya Gaya Hai..

MATAN:

Abdullah (Ibn Masood Raz) se rivayat hai ke, Rasoolullah (sallallahu alaihi wasallam) ne farmaya-“Be-shakk! Allah Talla ki taraf se Kuch aise Farishtey muqarrar hain Jo Zameen me ghoomte hain aur Meri Ummat ka Salaam Mujhe Pohnchate hain..”
[Sunan Nasai, Kitab al-Salaat, Baab: Nabi Sallallahu Alaihi Wassallam Par Darood Bhejna, Hd.no: 1282, Musnad Ahmad, Jild: 1, Safa:441, Musannaf Ibn Abi Shaiba, Jild: 2, Safa: 517]

¤ Note: Iss Hadees Se Pata Chalta Hai Ke Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wassallam Ko Salaam Apne Qabar Mubarak Pe Pesh Hojati Hai Aur Nabi (S.A.W) Zinda Hain Issliye Uska Jawab Bhi Dete Hain..

· Iss Riwayat Ko In Muhaddiseen Ne Sahih Qarar Diya Hai

1. Imam Nasaai (Rah) ne Ba-
Aitejaaj Is Hadees Ko Saheeh
Qaraar Diya Hai..
[Sunan Nasai, Hd.no: 1282]

2. Imaam Munziri (Rah) Ne Iss Riwayaton Ko Sahih Kaha Hai..
[Targheeb Wat Tarheeb, Jild: 2, Safa: 498]

3. Allama Haismi (Rah) Ne Iss Riwayat Ki Sanad Ko Sahih Kaha Aur Iske Raawio Ko Sahihain Ke Raawi Ke Shart Par Kaha..
[Majua Az-Zawaid: 9/24]

4. Imaam Zehbi (Rah) Ne Bhi Riwayat Ko Bukhari wa Muslim Ke Shart Par Sahih Kaha..
[Talkhees Mustadarak Hakim]

5. Allama Azeezi (Rah) Ne Bhi Riwayat Ko Sahih Kaha..
[Siraaj ur-Muneer]

6. Allama Shaikh Naseeruddin Albani (rah) Ne Riwayat Ko Sahih Kaha..
[Sunan Nasai Ba Tehqeeq Albani]

RAAWIYON KI MUKHTASAR TEHQEEQ:

1. Imaam Nasai Rah (Wafat 303 Hijri) hai Jo Ke Siqaah, Hafiz aur Sahaab-e-Sunan Hain..
[Taqreeb al-Tehzeeb, Raqam: 47]

2. Abdul Wahab Bin Abdul Hakam Bin Nafi (Wafat 250 Hijri) Hain: Jo Hadees Me Siqaah Hain..
[Taqreeb, Safa: 368, Raqam: 4259]

3. Muaz Bin Muaz Bin Nasr (Wafat 196 Hijri) Hain Jo Qazi Basra, Siqaah, Sihasitta Ke Raawi Hain..
[Taqreeb, Safa: 536, Raqam: 6740]

4. Sufyaan Bin Said As-Sawri (Wafat 161 Hijri) Hain Jo Siqaah, Haafiz, Faqeeh, Aabid, Imaam Aur Hujjat Sihassitta Ke Mashoor Raawi Hain..
[Taqreeb, Safa: 244, Raqam: 2445]

5. Mahmud Bin Ghaylan (Wafat 239 Hijri) Jo Sahihain Wa Sunan Ke Siqaah Raawi Hain..
[Taqreeb, Safa: 522, Raqam: 6516]

6. Wakee Bin Al-Jarrah (Wafat 197 Hijri) Jo Hafiz, Siqaah, Aabid, Sahihain Wa Sunan Ke Mashoor Raawi Hain..
[Taqreeb, Safa: 581, Raqam: 7414]

7. Imaam Abdur Razzaq (Wafat 211 Hijri) Jo Siqaah, Hafiz, Musanniff, Aur Mashoor Sahihain Aur Sunan Ke Raawi Hain…
[Taqreeb, Safa: 354, Raqam: 4064]

8. Sufyaan Bin Uyaynah (Wafat 196 Hijri) Jo Siqaah, Hafiz, Faqeeh, Imaam, Hujjat Aur Mashoor Sahihain Wa Sunan Ke Raawi Hain..
[Taqreeb, Safa: 245, Raqam: 2451]

9. Abdullah Bin Al-Sa’ib (Wafat 70 Hijri) Jo Siqaah Muhaddis Hain
[Taqreeb, Safa: 304, Raqam: 3337]

10. Zadhan Abu Umar (Wafat 82 Hijri) Jo Tabi The Aur Siqaah The. Yahya Bin Maeen (Rah) Inke Muttaliq Farmatey Hain Ke Siqaah Hai Bina Kisi Ishkaal Ke..
[Taqreeb, Safa: 213, Raqam: 1976, Tehzeeb at-Tehzeeb, Jild: 3, Safa: 303]

11. Hazrat Abdullah Bin Masood (Raz. Wafat 32 Hijri) Hai Jo ke Badri Sahabi-e-Rasool Hain..
[Taqreeb, Safa: 323, Raqam: 3613]

DALEEL NO. 2

ﺃَﺧْﺒَﺮَﻧَﺎ ﻋَﻠِﻲُّ ﺑْﻦُ ﻣُﺤَﻤَّﺪِ ﺑْﻦِ ﺑِﺸْﺮَﺍﻥَ,ﺃﻧﺒﺄ ﺃَﺑُﻮ ﺟَﻌْﻔَﺮٍ ﺍﻟﺮَّﺯَّﺍﺯُ,ﺛﻨﺎ ﻋِﻴﺴَﻰ ﺑْﻦُ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﻄَّﻴَﺎﻟِﺴِﻲُّ,ﺛﻨﺎ ﺍﻟْﻌَﻼﺀُ ﺑْﻦُ ﻋَﻤْﺮٍﻭ ﺍﻟْﺤَﻨَﻔِﻲُّ,ﺛﻨﺎ ﺃَﺑُﻮ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ , ﻋَﻦِ ﺍﻷَﻋْﻤَﺶِ , ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻲ ﺻَﺎﻟِﺢٍ, ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻲ ﻫُﺮَﻳْﺮَﺓَ , ﺭَﺿِﻲَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻨْﻪُ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲِّ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ،ﻗَﺎﻝَ :”ﻣَﻦْ ﺻَﻠَّﻰ ﻋَﻠَﻲَّ ﻋِﻨْﺪَ ﻗَﺒْﺮِﻱ ﺳَﻤِﻌْﺘُﻪُ،ﻭَﻣَﻦْ ﺻَﻠَّﻰ ﻋَﻠَﻲَّ ﻧَﺎﺋِﻴًﺎ ﻣِﻨْﻪُ ﺃُﺑْﻠِﻐْﺘُﻪُ”، ﺃَﺑُﻮ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﻫَﺬَﺍ ﻫُﻮَ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ ﺑْﻦُ ﻣَﺮْﻭَﺍﻥَ ﺍﻟﺴُّﺪِّﻱُّ ﻓِﻴﻤَﺎ ﺃَﺭَﻯ ﻭَﻓِﻴﻪِ ﻧَﻈَﺮٌ,ﻭَﻗَﺪْ ﻣَﻀَﻰ ﻣَﺎ ﻳُﺆَﻛِّﺪُﻩُ ..

SANAD:

Ali Bin Muhammad Bin Basran —–>> Abu Jafar —->> Esa Bin Abdullah Tayalisi —->> Ibn Umri Hanafi —->> Abu Abdur Rahman —->> Imaam A’maash —->> Abu Suwaleh —->> Abu Hurairah (Raz)

MATAN:

Hazrat Abu Hurairah (Raz) Se Riwayat Hai Ke, Rasoolullah (sallallahu alaihi wasallam) Ne Irshaad Farmaya-“Jisne Meri Qabar Ke Paas Durood Padha Toh Main Usse Khud Sunta Hoon Aur Jisne Mujh Par Durr Se Durood Parha Toh Woh Mujhe (Farishton Ke Zariye) Batlaya Jata Hai.”
[Ba-hawala Jala Al-Af’haam Lil Hafiz Ibnul Qayyim: 19, Kitab al-Sawab Lil Abul Shaikh, Fathul Baari, Kitab al-Anbiya: 6/488, Hayatal Ambiya Lil Baihaqi]

· Imam Ibn Hajar Asqalani (Rah) Farmatey Hain:

ﺑﺴﻨﺪ ﺟﻴﺪ ﺑﻠﻔﻆ ﻣﻦ ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪ ﻗﺒﺮﻱ ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻭﻣﻦ ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺋﻴﺎ ﺑﻠﻐﺘﻪ

Tarjumah: Iss Hadees Ki Sanad Ko JAYYID (Hasan) Kaha Hai, Aur Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wassallam Qabar Me Salaam Suntey Hain..
[Fathul Baari Sharh Sahih Bukhari: 6/352]

DALEEL NO. 3

ﺃَﺧْﺒَﺮَﻧَﺎ ﺃَﺑُﻮ ﺍﻟْﻘَﺎﺳِﻢِ ﻋَﻠِﻲُّ ﺑْﻦُ ﺍﻟْﺤَﺴَﻦِ ﺑْﻦِ ﻋَﻠِﻲٍّ ﺍﻟﻄَّﻬْﻤَﺎﻧِﻲُّ، ﺛﻨﺎ ﺃَﺑُﻮ ﺍﻟْﺤَﺴَﻦِ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ ﺑْﻦُ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺍﻟْﻜَﺎﺭِﺯِﻱُّ،ﺛﻨﺎ ﻋَﻠِﻲُّ ﺑْﻦُ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰِ,ﺛﻨﺎ ﺃَﺑُﻮ ﻧُﻌَﻴْﻢٍ ,ﺛﻨﺎ ﺳُﻔْﻴَﺎﻥُ , ﻋَﻦْ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺑْﻦِ ﺍﻟﺴَّﺎﺋِﺐِ,ﻋَﻦْ
ﺯَﺍﺫَﺍﻥَ,ﻋَﻦْ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺑْﻦِ ﻣَﺴْﻌُﻮﺩٍ , ﺭَﺿِﻲَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻨْﻪُ ،ﻗَﺎﻝَ : ﻗَﺎﻝَ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ :”ﺇِﻥَّ ﻟِﻠَّﻪِ ﻋَﺰَّ ﻭَﺟَﻞَّ ﻣَﻼﺋِﻜَﺔً ﺳَﻴَّﺎﺣِﻴﻦَ ﻓِﻲ ﺍﻷَﺭْﺽِ ﻳُﺒَﻠِّﻐُﻮﻧِﻲ ﻋَﻦْ ﺃُﻣَّﺘِﻲ ﺍﻟﺴَّﻼﻡَ ”

SANAD:

Abu Qasim Ali Bin Hasan Bin Ali Tahmani —->> Abu Hasan Muhammad Bin Muhammad Karizi —->> Ali Bin Abdul Azeez —->> Abu Nayeem —->> Sufyaan Bin Uyaynah —->> Abdullah Bin Saib —->> Zadhan —->> Abdullah Bin Masood (Raz)

MATAN:

Abdullah Bin Masood (Raz) se Riwayat hai ke, Rasoolullah (sallallahu alaihi wasallam) ne farmaya:”Be-shakk! Allah Talla ki taraf se Kuch aise Farishtey muqarrar hain Jo Zameen me ghumte hain aur Meri Ummat ka Salaam Mujhe Pohnchate hain..”
[Baihaqi Kitab al-Hayaat al-Ambiya]

DALEEL NO. 4

ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻳﻘﻮﻝ : ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ، ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ،ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ ﺃﺑﺖِ ، ﺛﻢ ﻳﻨﺼﺮﻑ.
ﺻﺤﺤﻪ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ

Tarjumah: Hazrat Abdullah Bin Umar (Raz) Qabr-E-Mubaraka Ke Qareeb Jake Farmatey The – “Al- salaamu ‘alayka ya Rasool-
Allaah (Sallahualaihi Wassallam), al-salaam ‘alayka ya Aba Bakr (Raz), al-salaamu ‘alayka ya abati (O Mere Abbu Raz) Phir Wahan Se Tashriff Le Jatey The..

Iss Riwayat Ko Hafiz Ibn Hajar Asqalani (Rah) Ne Sahih Kaha Hai..
[Fathul Ba’ari Sharh Sahih Bukhari]

Chunanche In Tamam Ahadees Dalalat Karti Hain Ke Nabi Sallallahu Alaihi Wassallam Apni Qabr-E-Mubarak Me Zinda Hai..

Min Janib: Md Avaiz Hussain Hanafi..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s