Gunyatul Talibeen Aur Imam Abu Haneefa (Rh) Par Murji Honeka Ilzam Ka Jawab

Ghair Muqallideen Naam Nihad Ahle Hadees “AHNAF” Par Aiterazz Ke Taur Pe Shaikh Abdur Qadeer Jeelani (Rh) Ki Gunyatul Talibeen Se Ek Ibarat Ko “HANFIYO” Ke Khilaf Pesh Kar Ke “AHNAF” Ko Gumrah Aur Biddati Firqah Kehte Hain…

Chunanche Ghair Muqallideen Kehte Hain Sheikh Abdur Jeelani (Rh) Ne Hanfio Aur Unke Imam Abu Hanifa Nauman Bin Sabit (Rh) Ko Murjiya Firqah Me Shumar Kiya Hai Aur Inko Ghair Najji (Jo Firqa Nijat Pane Wala Nahi) Batlaya Hai..

[Gunyatul Talibeen Lil Sheikh Abdur Qadir Jeelani (Rh), Safa: 222, Mutarjim: Hafiz Mubassir Hussain Lahori, Darul Ilm Mumbai]

Scan Page: Gunyatul Talibeen

Hazarat Aaiyeh Iss Ibarat Ka Tafseelan Jawab Mulaihza Karte Hain….

《 Al-Jawab No: 1 》

Gunyatul Talibeen Kitab Ke Bareme Imam Ibn Hajar Haismi (Rh) Ne Apni Kitab Me Farmaya Hai Ke-“Baad Me Logo Ne Aise Bohot Sari Cheeze Dal Di Hain Jo Pehle Nahi Thi”

Chunanche Imam Ibn Hajar Haismi (Rh) Farmatey Hain:

ﻭَﺇِﻳَّﺎﻙ ﺃَﻥ ﺗﻐﺘﺮ ﺃَﻳْﻀﺎ ﺑِﻤَﺎ ﻭَﻗﻊ ﻓِﻲ ‏[ ﺍﻟﻐُﻨْﻴﺔ ‏] ﻹِﻣَﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﻴﻦ ﻭﻗﻄﺐ ﺍﻟْﺈِﺳْﻠَﺎﻡ ﻭَﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤﻴﻦ ﺍﻟْﺄُﺳْﺘَﺎﺫ ﻋﺒﺪ ﺍﻟْﻘَﺎﺩِﺭ ﺍﻟﺠﻴﻼﻧﻲ، ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﺩﺳَّﻪ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻣَﻦْ ﺳﻴﻨﺘﻘﻢ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻣِﻨْﻪُ ﻭَﺇِﻟَّﺎ ﻓَﻬُﻮَ ﺑﺮﻯﺀ ﻣﻦ ﺫَﻟِﻚ ﻭَﻛَﻴﻒ ﺗُﺮﻭَّﺝ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻫَﺬِﻩ ﺍﻟْﻤَﺴْﺄَﻟَﺔ ﺍﻟْﻮَﺍﻫِﻴَﺔ ﻣَﻊَ ﺗﻀَّﻠُﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟْﻜﺘﺎﺏ ﻭَﺍﻟﺴّﻨﺔ ﻭَﻓﻘﻪ ﺍﻟﺸَّﺎﻓِﻌِﻴَّﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺣَﺘَّﻰ ﻛَﺎﻥَ ﻳُﻔْﺘِﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺬﻫﺒﻴﻦ،

Tarjama: Tum par lazim hai ke tum dhoka mat khaao jo Imamul Arifeen aur Qutbul Islam wal Muslimeen Al Ustaz Abdul Qadir jeelani (rh) ki “Ghuniya” me waqeh hua hai. PAS BESHAQ WOH USME DALAA GAYA HAI” Allah Ta’ala use inteqam lenge warna wo Bari hai use. Aur kaise mubham raha ye wahiyaat masla un par Uske Kitab-o-Sunnat aur fiqh-e-Shafai o Hanabal se Sair hone ke bawajood yahan tak ke woh un dono mazhab par fatwa dete the…

[Fatawa Hadasiyah Lil Ibn Hajr Haismi (Rh), Jild: 2, Safa: 280]

Scan Page: Fatawa Hadasiyah

Tambeeh: “Gunyatul Talibeen Me Bohot Sari Jagah Tehreef Ki Gayi Hai Jese Ibn Hajr Haismi (Rh) Ka Kehna Hai…”
Chunanche Uss Kitab Se Ibarat Pesh Karke Hanfiyon Ko Gumrah Kehna Jisme Tehrif Hui Ho Bilkul Haddharmi Aur Dhokha Hai..

《 Al-Jawab No: 2 》

Khud Gair Muqallid Naam Nihad Ahle Hadees Ke Hafiz Mubassir Hussain Lahori Sb Ne GUNYATUL TALIBEEN (JO MUMBAI DARUL ILM, MUMBAI SE SHAYYA HUI HAI) USSKE HASSIYAH NIGAR ME Shaikhul Islaam Ibn Taymiyyah (Rh) Ke Hawale Se Imam Abu Hanifa (Rh) Ka Murjiya Honeka RADD KIYA HAI..

Cover Page Scan: Mutarjim Hafiz Mubassir Hussain Lahori Maqtaba Darul Ilm Mumbai..

Hafiz Mubassir Hussain Lahori Sb Hashiya Me Likhte Hain: “Gunyatul Talibeen Ke Baaz Nushqoon Me Yahan Hanafiya Ke Jagah GHASSANIYA HAI. Bataure Misaal Dekhiye Al-Gunyat Ma-Ta’aliq Wa Takhreej Iza Abu Abdur Rahman Saleeh Bin Muhammad Bin Owaizi Jild: 1, Safa: 185…
Nez (Murjiya Ka Radd Karte Huwe) Likhte Hain-“Bakki Rahi Yeh Baat Ke Agar Bil Farz Yeh Hanafiya He Hai Toh Shaikh Abdul Qadeer Jeelani Marhoom (Rh) Ne Hanafi Ko Nurjiya Ki Shaakh Kyun Qarar Diya?
Toh Iska Sabab Yeh Maloom Hota Hai Ke Imam Abu Hanifa (Rh) Par “IRJA” KA ILZAM THA! Albatta Iss Ilzam Kiya Aap Ki Jin Aqwal Se Irja Ka Nazariya Kaseed Kiya Jata Hai, Inki Kya Haqeeqat! Woh Toh Zahir Hai Toh Iske Bareme Aqeeda Tahawiyah Shareh (Ibn Abi Al-Izz) Ne Kayi Wazahatein Pesh Ki Hain (Sharah Aqeedah Tahawiyah, Safa: 232-234). Wazeh Rahe SHAIKHUL ISLAAM IBN TAYMIYYAH (Rh) Ne Imam Abu Hanifa (Rh) Ke Bareme Bohot Se Tauseefi Kalmaat Bayaan Farmaye Hain Aur Aap (Rh) Par Lagaye Jane Wale Bohot Se Ilzamaat Rafa Karneke Sath Aap (Rh) Ko Aimma-E-Salaf Me Shumaar Kiya Hai. Bataur Misaal Dekhein Minhaj Al-Sunnah Jild: 1, Safa: 259 wa Jild: 2, Safa: 333.

[Gunyatul Talibeen, Mutarjim: Hafiz Mubassir Hussain Lahori, Safa: 222,223, Darul Ilm Mumbai]

Scan Page: Gunyatul Talibeen Mutarjim: Hafiz Mubassir Lahori

Tabsirah: Ghair Muqallid Hafiz Mubassir Hussain Lahori Ke Hashiya Se Do Baatein Wazeh Hoti Hai…

1.Tehreef Karne Walo Ne Ghassaniyah Ke Jagah Hanfiya Se Badal Diya…

2.Imam Ibn Taymiyyah (rh) Ne Imam Sahab Ke Murjiya Hone Ka Radd Kardiya Hai..

《 Al-Jawab No: 3 》

Ghair Muqallideen Ke Mayanaz Alim Wa Imaam, Shaykh Zubair Ali Zai (Rh) Ke Nazdeeq “GUNYATUL TALIBEEN” Ke Nushqhe Sahih Sanad Se Sabit Nahi Hain….

Chunanche Allama Zubair Ali Zai (Rh) Ek Sawal Ke Jawab Me Tambeeh Karte Huwe Farmatey Hain-“MARWAJ (ASLI) GUNYATUL TALIBEEN KE NUSKHE KI SAHIH WA MUTTASIL SANAD MERE ILM ME NAHI HAI-WALLAHU’ALLAM”

[Fatawa Ilmiyyah, Jild: 2, Safa: 421]

Scan Page: Fatawa Ilmiyyah

Lehaza Woh Kitab Jo Ghair Muqallideen Ke Imaam Wa Shaykh Ke Nazdeeq Sabit Nahi Hai Uss Kitab Ka Hawala Dena Batil Wa Fareeb Hai….

《 Al-Jawab No: 4 》

Khud Ghair Muqallideen Naam Nihad Ahle Hadeeso Ke Allama Ne Iss Ilzam Ya Bohtan Ka Radd Kiya Hai Apni Kitab Taarekh Ahle Hadees Me….

Maulana Ibrahim Sialkoti Sahaab Apne Mashoor Kitaab Taarekh e Ahle Hadees me Likhte hai-“Beshak Baaz Musannifeen ne (Khuda Unpar Rahem Kare) Imam Abu Hanifa (Rh.), Imam Muhammed (Rh.), Imam Abu Yusuf (Rh.), Ko Rijaal-E-Murjiya Me Shumaar Kiya Hai..
Aage Jawaab Dete Huwe Kehte Hai Ke Yeh Aap Par BHOTAAN Hai..

[Tareekh E Ahle Hadees, Safa: 56]

Scan Page:Tareekh Ahle Hadees

《 Al-Jawab No: 5 》

Jamhoor Muhaddiseen Wa Ulama-E-Deen Ne Imam Abu Hanifah (Rh) Ke Murjiya Honeka Radd Kiya Hai Bataur-E-Misaal..

1. Imam Muhammad (Rh) Likhte Hain Ke Kisi Bhi “SALAF” Ko Murjiya Kehna “KUFR” Hai..
[Kitab Jadd Us-Sunnah]

2. Imam Ibn Qayyim (Rh) Farmatey Hain Ke Kisi Bhi Salaf Ko Murjiya Kehna Apna Imaan Kharab Karna Hai..

3. Imam Ibn Rajab (Rh) Aur

4.Shaykh Abdul Aziz Bin Bazz (Rh) Likhtey Hain Salaf Aur Chaar (4) Imamo Ko Murjiya Ke Sath Jodna KUFR Hai..
[Mukhtasar Jadul Maad]

5. Imam Ibn Taymiyyah (Rh) Farmatey Hain-“Chaar (4) Imaam Ko Murjiya Kehna BIDATUL AKHBAR HAI.”

[Fatawa Ibn Taymiyyah, Jild: 4, Safa: 46]

6. Shaykh Saleeh Al-Fauzaan (Rh) Ne Bhi Imam Abu Haneefa (Rh) Ka Murjiya (Firqa) Honeka Radd Kiya Hai..
[Lu’mat Ul-I’tiqaad, Safa: 312]

7. Imam Ali Ibn Abi Al-Izz Hanafi (Rh) (Wafat 792 Hijri) Bhi Imam Abu Hanifa (Rh) Ka Murjiya Honeka Radd Kiya Hai..

[Sharah Aqeedah Tahawiyah, Safa: 283,284]

8. Allama Anwar Shah Kashmiri (Rh) Ne Imam Abu Hanifa (Rh) Ka Murjiya Honeka Radd Kiya Hai…

[Faizul Ba’ari, Jild: 1, Safa: 61]

《 Al-Jawaab No: 6 》

Allama Ibn Abdul Barr (Rh.) Ne Imaam Abu Hanifa (Rh.) Par Murjiya Hone Ka Ilzam Ka RADD Bade Behtarin Andaaz Me Kiya Hai…

Allama Ibn Abdul Barr Maliki (Rahimahullah) Likhtey Hain: “Baaz Muhaddiseen Ne Imaam Abu Hanifa (Rh.) Par Irja Ka Bhi Ilzam Lagaya Hai, Halanki Ahle Ilm Me Toh Aise Log Kasrat Se Maujood Hain Jinko Marjiya Kaha Gaya Hai. Lekin Jis Tarah Imaam Abu Hanifa (Rh.) Ki Wajah Se Unme Bura Pahlu Numayan Kiya Gaya Hai, Dusron Ke Bareme Aisa Nahi Kiya Gaya, Isme Yeh Bhi Ek Haqiqat Hai Ki Baaz LOG Unse Bohot JALTEY The, Aur Unki Taraf Aisi Baatien MANSOOB Karte The Jinse Unka DAMAN Bilkul PAAK Tha. Aur Unke Bareme Gair Munasib Baatien Garhi Jati Thi. Halanki ULAMA Ki Ek BADI Jamaat Ne Unki TAREEFEIN Ki Hain Aur Unki FAZILAT Ka IQRAR Kiya Hai.”

[Jaame Bayanul Ilm Wa Fazlihi, Jild: 1, Safah: 1081]

Scan Page:

Lehaza Meri Guzarish Hai Ghair Muqallideen Naam Nihad Ahle Hadeeso Se Ke Hamari Nahi Toh Apne “SALAF KI BAAT MANLO, WARNA APNE APKO SALAFI KEHNA CHORDH DO…”

《 Tambeeh 》

Ghair Muqallido Ke Mashoor Wa Ma’roof Alim Ibrahim Sialkoti (Rh) Jinhone “Salaatur Rasool” Jessi Kitab Likhi Farmate Hain-

“JO SHAKS AIMMA-E-DEEN KE HAQQ ME BE-AADBI KARE WO NEEM RAAFZI HAI”

[Taarekh E Ahle Hadees, Safa: 73]

Scan Page: Tarikh Ahle Hadees

Chunanche Jo Shakhs Imam-E-Azam Abu Haneefa (Rh) Par Tanna Kasse Woh Khud Ghair Muqallideen Ke Nazdeeq Neem Rawafiz (Shia) Hai..

Wallahu’Allam…

Min Janib: Md Avaiz Hussain Hanafi…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s