Tahajjud Aur Taraweeh Me Farq Ghair Muqallideen Ke Asalaaf Se

Ghair Muqallideen Ke Ghar (Ulamao Se) Yeh Baat Wazeh Hojati Hai Ke TARAWEEH aur TAHAJJUD Dono Alag Alag Namaz (Salaah) Hain…

Taraweeh Ki Namaaz Awwal Shab Me Padhi Jati Hai Wahin Pe Tahajjud Akhiri Shab Me Padhi Jati Hai…

Darj-E-Zail Ghair Muqallideen Ke Salaf Ne TAHAJJUD aur TARAWEEH Ko Do Alag Alag Namaz Bataya Hai…

1. Shaikhul Kul Fil Kul Ghair Muqallid Maulana Miya Nazeer Hussain Dehlawi (Rh.) Ramzaan ul-Mubarak Me Taraweeh Aur Tahajjud Dono Padha Kartey The..
[Sawaneh Hayat Badal Mam’at, Jild: 1, Safa: 162]

Scan Page: Sawaneh Hayaat

2. Maulana Saadiq Sialkoti Sahaab (Rh.) Likhte Hain Ke: “Is Hadees (Yani Ammi Ayesha (Rz) Wali Bukhari Wali Hadees) Shareef Se Maloom Hua Ke Rasoolullah (S.A.W) Ki Raat Ka Ghaalib Mamool Tha Ke Aap (S.A.W) 8 Rakaat Tahajjud 4-4 Rakat Ki Niyat Se Padhte The.. [Salaat Ur Rasool, Safa: 123]

Scan Page: Salaatur Rasool

3. Ghair Muqallideen Ke Shaikhul Islaam Sanaullah Amritsari (Rh) Se Ek Sawal Pucha Gaya-“Jo Shakhs Ramzan ul-Mubarak Me Esha Ke Waqt Namaz Taraweeh Padh Le Woh Phir Akhir Raat Me Tahajjud Padh Sakta Hai Ya Nahi?

Jawab Me Ghair Muqallid Sanaullah Amritsari (Rh) Farmatey Hain: “PADH SAKTA HAI, Tahajjud Ka Waqt He Subha Se Pehle Ka Hai, AWWAL SAABH ME TAHAJJUD NAHI HOTI..”

[Fatawa Sanaiya, Jild: 1, Safa: 628, Baab: Sawm (Roza Aur Iske Mutaliqat)]

Scan Page: Fatawa Sanaiya

4. Yehi Sawal Ka Jawab Fatawa Ulamae Ahle Hadees Me Bhi Maujood Hai.. Ke Taraweeh Aur Tahajjud Dono Ek He Raat Me Padh Saktey Hain Aur Tahajjud Subha Sadiq Se Pehle Padha Jayega Aur Taraweeh Awwal Raat Me..
[Fatawa Ulamae Ahle Hadees, Safa: 331]

Scan Page: Fatawa Ulamae Hadees

5.Ghair Muqallid Khwaja Muhammed Qaasim (Rh) Ne Bhi TAHAJJUD aur TARAWEEH Ko Alag Alag Namaz Bataya Hai…
[Haiyya Alas Salaah, Safa: 39]

6. Ghair Muqallid Dr. Muhammad Bahauddin Sahab Tahajjud Aur Taraweeh Ka Ek Honepe Inkar Karte Huye Likhte Hain: ” Iska Jawab Yeh Hai Ke Is Dawwe Par Bhi Koi Dalil Nahi Bulke Iske Khilaf Dalil Maujood Hai Kyuke TAHAJJUD Ke MA’ANE Hai NEEND Se UTHKAR NAMAZ Ka PADHNA (Qamoos). Hazrat Ayesha Wa An Abiha Ke Hadees Jo Ke Hadees Jo Zail Me Darj Hai Yeh Amr Sabit Nahi Hota Ke Awwal Shab Ki Namaz (TARAWEEH) Aur Akhir Shab Ki Namaz (TAHAJJUD) Ek He Hain.”

[ Tarikh Ahle Hadees, Jild: 1, Safa: 451 ]

Scan Page: Tarikh Ahle Hadees

Ab Dekhtey Hain Ghair Muqallideen Apne Ulamae Kiraam Ko Kis Kachrey Ke Dabbey Me Phenkhtey Hain….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s