Imam Abu Hanifa (Rh.) Aur Qiyas

Baaz Ghair Muqallideen Naam Nihad Ahle Hadees Tassub Parast Log Jo Na Quran Wa Hadees Ke Mahireen Hain Na He Tareekh Wa Tehzeeb Ke Mahireen Mese Hain Inlogo Ka Kehna Hai Ke

“Imam-E-Azam Abu Hanifa (Rh) ” Hadeeso Ke Bajaye RAAYE AUR QIYAS Se Faisla Kartey The… (Jhooton Par Allah Ki Lanaat Beshumar)

Bulkey Khud Ghair Muqallideen Ijtehaad Wa Qiyas Ke Qail Hain..

Ghair Muqallideen Ke Bade Paaye Ke Alim Shaikh Zubair Ali Zai (Rh) Ek Sawal Ke Jawab Me Likhtey Hain: “Baki Umoor Ke Bareme Khud IJTEHAAD Karlein”

[Fatawa Ilmiyah, Jild: 1, Safa: 198]

Scan Page: Fatawa Ilmiyah

Yeh Toh Yehi Baat Hogayi: “Ulta Chor Kotwal Ko Daantey”

Khair Ayein Dekhtey Hain Kya Sacchme Imam Sahab Raaye Aur Qiyas Se Faisla Karte Hain Ya KAZZABO Ki Yeh Nayyi Jarah Hain Imam Abu Hanifa (Rh) Par..

Imam Abu Hanifa (Rh) Khud Farmatey Hain Ke Woh QIYAS Tab Tak NAHI Karte The Jab Tak SAHIH Ya ZAEF Riwayat Ya ASAAR-E-SAHABA Wa TABAIN Naa Miley, Jisko Allama Khateeb Bhagdadi (Rh) Ne Sanadan SAHIH Ke Sath TAREEKH-E-BAGHDAD Me Naqal Kiya Hai…

1. Hazrat Yahya bin Zurais (Rh.) Ne Farmaya Ke Main Sufyan Sauri (Rh.) Ki Khidmat Me Tha Ke Ek Zi-ilm Ibaadat Guzaar Shakhs Aaya Aur Sufyan Sauri (Rahimahullah) Se Arz Kiya: Aye Abu Abdullah.! Abu Hanifah (Rahimahullah) Ki Kis Baat Par Aap Naraaz hain.? Unhone Farmaya: Unki Kya Baat Hai? Uss Buzrug Ne Arz Kiya: Maine to Unse Insaaf Ki Baat Suni Hai, Wo Keh Rahe The Ke, Pehle Main ALLAH Ki KITAAB (Qur’an) Ko Leta Hoon, Pas Isme Agar Masla’h Na Mile Toh Rasoolullah (sallallahu alaihi wasallam) ki SUNNAT Ko Leta Hun. Agar SUNNAT-E-NABAWI (sallallahu alaihi wa sallam) me bhi Masla’h Na mile to Sahaba-e-Kiraam (Rdh.) Ke Aqwaal leta hon, Agar woh Mukhtaleef ho (Ya’ni Ikhtilaaf Ki Soorat Me) Kisi Ek Qoul Ko Leta Hoon Albattah Inke Aqwaal Se Baahar Nahi Jaata Ke Inka Qoul Chhor Kar Kisi Aur Ka
Qoul Ikhtiyaar Karun Aur Agar Inke Aqwaal Bhi Nahi Milte Aur Mu’aamlah Ibraheem Naqa’i, Shu’ba, Ibne Sireen, Hasan Basri, Ata bin Abi Rabaah Aur Sayeed bin Musayyab Wagherah
(Taaba’een Rh.) Tak Pohnche Toh Main Khud IJTIHAAD Karta Hoon Jaisa Ke In Hazraat Taaba’een ne Ijtihaad kiya. Yahya bin Zurais (Rh.) Ne farmaya: Sufyan Sauri (Rh.) Yeh Sun Kar Chup
Hogaye..

[Tareekh Baghdaad, Jild: 15, Safa: 504]

Scan Page: Tareekh Baghdad

2. Imam Ibn Hazm Zahiri (Rh) Likhtey Hain Ke Imam Abu Hanifa (Rh) Farmatey Hain Ke ZAEEF Aur MURSAL Hadees-E-Rasool (Sallallahu Alaihi Wassallam) QIYAS PAR MUQADDAM HAI..

[Ahkaam Fi Usool Al-Ahkaam, Jild: 7, Safa: 54]

Scan Page: Ahkaam Fi Usool Al-Ahkaam

3. Masail Ko Haal Karne Me Imaam Abu Haneefa (Rh) Ka Tareeka Yeh Tha Ke Aap Rah Ke Saamne Jab Koi Maslah Pesh Hota Toh Aap Sabse Pehle Kitabullah Me Uska Hukam Talash Farmate, Agar Usme Nah mila Toh hadees E Rasool Sallalallahu Alaihi Wasallam Ne Nazar Karte. Agar ahadees Me bhi Na Mile Toh Sahaba Ikraam Razi Ke Aqwaal-o-Fatawon Ko Dekhte Aur Usshi Ke Muttabiq Jawab Dete Agar Sahaba Ke Darmiyan Ikhtelaf Hota Toh Abdullah Ibn Masood Razi Allahu Tallanhu Ke Qaul Ko Zada Pasand(Tarjeeh) Farmatey The…

[Rehmatullahil Wassiyah: Duwwam]

Nez Agar Sahaba Razi Ke Aqwal Me Bhi Jawab Na Milta Toh Phir Quraan Aur Ahadees Ki Roshni Me Qiyaas Farmate The..

[Aimma Arba, Safa 54]

4. Imam Ibn Hazm Zahiri (Rh) Likhtey Hain:

ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻣﺠﻤﻌﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﺿﻌﻴﻒ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﻭﻟﻰ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ

Tarjama: “Abu Hanifa (Rh) Aur Unke Ashaab (Shagirdo) Ka Iss Baat Par Itefaaq Hai Ke Raay Aur Qayas Par Zaef Ahadees Ko Tarjeeh Detey The…”

[Ibtaal Al-Qiyas Wal-Raay, Safa: 68]

Scan Page: Ibtaal Al-Qiyas Wal Raay

5. Shaikhul Islam Imam Ibn Taymiyyah (Rh.) Likhtey Hain: “Aur Agar Kisi Ne Abu Hanifa (Rh) Ya Deegar Aimma-E-Muslimin Ke Liye Gumaan Kiya Ke Woh Qiyaas Ya (Raay) Wagairah Ki Wajah Se Sahih Hadeeso Ki Mukhalifat Karte Hain Toh Usne In Aimma Par Galat (Jhoot) Baat Boli. Aur Mehez Apne Gumaan Wa Khayaal Se Ya (Galat) Khwaish Se Baat Ki Aur Abu Hanifa (Rh) To Khajoor Ki Nabeez Ke Sath Wuzu Wali Hadees Par Bawajood Zaeef Honeke Qiyaas Ke Mukhalif Hone Ke Amal Karte Hain Aur Isi Tarah Qahqaha Fis Salaah Wali Hadees Par Amal Karte Hain Jo Qiyas Ke Mukhalif Hai..”

[Fatawa Ibn Taymiyyah, Jild: 20, Safa: 304, 305]

Scan Page: Fatawa Ibn Taymiya

Aghe Likhtey Hain- “Aimmatul Muslimeen (Imam Abu Hanifa, Shafi, Ahmad, Malik Rh. Wagairah) Mese Kisi Ne Bhi Sahih Hadees Ko Bagair Kisi Wajah Ke Tark Nhi Kiya. Unhone Sahih Hadees Ko Tark Karne Ke Kamse Kam Bees (20) Wajuhaat Di Hai..

[Fatawa Ibn Taymiyyah, Jild: 20, Safa: 305]

Scan Page: Fatawa Ibn Taymiya

6. Hafiz Ibnul Qayyim (Rh.) Likhtey Hain:

ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺠﻤﻌﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﺿﻌﻴﻒ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﺪﻩ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ، ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻨﻰ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺪّﻡ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻘﻬﻘﻬﺔ ﻣﻊ ﺿﻌﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ، ﻭﻗﺪّﻡ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺑﻨﺒﻴﺬ ﺍﻟﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻣﻊ ﺿﻌﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ …. ﻓﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻭﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﻗﻮﻟﻪ ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ”

Tarjama: ” Imam Abu Hanifa (Rh) Ke Ashaab Ka Iss Baat Par Itefaaq Hai Ke Abu Hanifa (Rh) Ka Mazhab Yeh Hai Ke Inke Nazdeeq Zaeef Hadees Bhi Raaye Aur Qiyas Se Awla Behtar (Muqaddam) Hai. Aur Iss Usool Par Imam Abu Haneefa (Rh) Ke Mazhab Ki Bunyad Wa Ashaar Rakhi Gayi… Jaisa Ke Qahqaha Wali Hadees Ko Bawajood Zaeef Honeke Imam Abu Hanifa (Rh) Ne Qiyas Wa Raaye Par Muqaddam Kiya Aur Safar Me Khajjur Ke Nabeez Ke Sath Me Wuzu Wali Hadees Ko Bawajood Zaeef Honeke Abu Hanifa (Rh) Ne Qiyas Aur Raay Par Muqqaddam Kiya. Paas Hadees Zaeef Wa Asaar-E-Sahaba (Rz) Ko Raaye Wa Qiyas Par Muqqaddam Karna Yeh Imam Abu Hanifa (Rh) Aur Imam Ahmad Bin Hanbal (Rh) Ka Qaul (Wa Amaal Wa Faisla) Hai..”

[I’laam ul Muwaqqieen an Rabb il Aalameen , Jild: 2, Safa: 145, 146]

Scan Page: Ilaam ul-Muwaqieen

8. Imam Abu Mahmood Al-Babarti (Rh.) Apni Kitab Me Imam Abu Hanifa (Rh.) Ka Maslak Bayan Karte Huye Likhte Hain: “Imam Abu Hanifa Rh. Qaul-E-Sahabi Ko Qiyas Par Muqaddam Karte The.”

[Taujial Mazhab Al-Masmi Al-Naqat Al-Zuriyat Fi Taujeeh Mazhab Abi Hanifa, Safa: 43]

Scan Page:

9. Maulana Muhammad Asgar Ali Sahab Likhte Hain:

“Hamare Aimma Se Sarhatan Yeh Baat Manqool Hai Aur Imam Abul Hasan Karkhi Rh. Aur Deegar Faqeeh Ahnaf Ke Yahan Ghair Ma’aroof Bil Fiqah Wa Ijtehaad Sahabi Ki Riwayat Agar Qiyas Ke Mukhalif Bhi Ho Tab Bhi Is Hadees Ko QIYAS Par TARJEEH Di Jayegi Aur Iske Muqabley Me QIYAS Ko CHORDH Diya Jayega. Kyuki Hazrat Imam Abu HANEEFA (Rh.) Se Kayin MASAIL Sabit Hain Jinme Unhone Khabar-E-Wahid Ke Muqable Me QIYAS Ko CHORDH Kar KHABR-E-WAHID Par Amal Kiya Hai….”

[Ajwadl Ul-Hawashi Urdu Sharh Usool Al-Shashi, Safa: 349]

Scan Page:

10. Fuzayl Bin Ayaaz (Rh.) Farmate Hain Agar Koi Masle Me Sahih Hadees Ya Sahaba (Rz) Ka Fatwa Ya Amal Miljaye Toh Abu Hanifa (Rh.) Uski Pairwi Kartey Warna Woh IJTEHAAD Karte Aur Woh Isme Bohot SHAANDAR The..”

[Abu Hanifah (Rh.) Lil Shaikh Arshad Nadwi, Safa: 69]

Ghair Muqallideen Ke Shaikh Zubair Ali Zai Marhoom Ko Bhi Yeh Baat Manni He Padhi Ke Imam-E-Azam Abu Hanifa (Rh) Ko Ahadees-E-Rasool (Sallallahu Alaihi Wassallam) Se Muhabbat Thi…

Chunanche….

11. Shaikh Zubair Ali Zai Sahab Ek Maqaam Par Likhtey Hain: “Imam Abu Hanifa (Rh) Ke Bareme Yeh Sabit Shuda Haqeeqat Hai Ke Woh Hadeesein Mantey The..

[Deen Me Taqleed Ka Maslah, Safa: 21]

Scan Page: Deen Me Taqleed Ka Maslah

Aur Ek Maqaam Par Shaikh Zubair Ali Zai Sahab Likhtey Hain: “Abu Hanifa (Rh) Hadees Se MUHABBAT KARTE THE”

[Mahnama Al-Hadees, Shumara No: 96, Safa: 10]

Scan Page: Al Hadees

12. Ghair Muqallid Shaikhul Albani (Rh) Farmate He-“Imam Abu Hanifah (Rh) Ne Ahadeeso Ko Ikhtiyaar Kiya Tha”

[Sifatun Salaatun Nabi S.A.W Lil
Albani]

13. Ghair Muqallid Aalim Mohammad Gondhalvi Sahab Ne Apni kitab ” ﺩﻭﺍﻡ ﺣﺪﯾﺚ ” Me Imam “Abu Hanifa (Rh.) Aur Hadees Ke Mutallik Inke Aqwaal” Ka Unwaan De Kar Likhte Hain Ki: “Imam Abu Hanifa (Rh.) Hadees Ko Isi Tarah Mante The Jis Tarah Dusre Aimma Mante Hain. Baaz Jagah Imam Abu Hanifa (Rh.) Se Baaz Ahadees Ke Mutalliq Alfaz Marwi Hai Ki Yeh Hadees ﺭﺟﺰ ” ﯾﺎ ” ﮨﺬﯾﺎﻥ Hai Yeh Sarasar Galat Hai. Inki Sanad Sahih Nahi..”

Isi Kitab Me Likhtey Hain Ki: “Imam Bukhari (Rh.) Ne Imam Abu Hanifa (Rh.) Ko Jo “Zaufa” Me Shumaar Kiya Hai, Iski Wajah Yeh Nahi Ki Imam Sahab Hadees Ko Radd Kar Dete The Balke Isliye Za’ef Kaha Hai Ki Muhaddiseen Ko Jis Qism Ka Hafze (Yaddast) Ki Zarurat Hoti Hai Inke Khyal Me Woh Is Miyaar Pe Pure Nahi Utarte.. Hafiz Ibne Hajar (Rh.) Ne Yeh Faisla Farmaya Hai Ki Imam Abu Hanifa (Rh.) Ko “SIQAAH” Kehne Wale JARAH Karne Walo Se Zyadah Hain. Imam Abu Hanifa (Rh.) Hadees Ke “ﻣﺘﺒﻊ” Hain…

[ Dawwam Hadees, Jild: 1, Safa: 329, 339 ]

Scan Page: Dawwam Hadees

Pas Meri Guzarish Hai Tamam Ghair Muqallid Naam Nihad Ahle Hadees Bhaiyon Se Jo Aslaaf Ke Shaan Me Mehez Ta’asub Parasti Ki Wajah Se Zuban Darazi Karte Hain, Aisa Karnese Qabal Soch Liya Karein Ke Kahin Weh Apni Akhirat Bigadh Toh Nahi Rahe Hain… !!

Wallahu’Allam..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s