YAZEED Bin Muawiyya Imam ZEHBI (Rh.) Ki Ada’alat Me

Imam ZEHBI Rh. (Paidaish San 673 Hijri – Wafat San 748 Hijri) Aisi Shakhiyat He Jinka Tarruf Zaroori Nahi Hai Khass Taur Par Fann-E-Hadees Ke Mahireen Ke Liye Yeh Mashoor Wa Ma’roof Hasstiyon Mese Ek Hain….

YAZEED Bin Muawiyya Ke Muttaliq Imam ZEHBI (Rh.) Ka Kya Mauqaf Tha Dekhte Hain…

1.Imam ZEHBI (Rh.) Likhte Hain:

ﻭﻛﺎﻥ ﻧﺎﺻﺒﻴﺎ ﻓﻈﺎ ﻏﻠﻴﻈﺎ ﺟﻠﻔﺎ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴﻜﺮ ﻭﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺩﻭﻟﺘﻪ ﺑﻤﻘﺘﻞ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻭﺍﺧﺘﺘﻤﻬﺎ ﺑﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻓﻤﻘﺘﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻟﻢ ﻳﺒﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻋﻤﺮﻩ ﻭﺧﺮﺝ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻛﺄﻫﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﻟﻠﻪ

“Aur Yeh (Yazeed bin Muawiya) NASIBI, SANGDIL, BADZUBAN, GALEEZ Jafaar Ka, SHARAB KHOR Aur BADKAR Tha. Isne Apni Hukumat Ki Iftitah (Shuruwat) Hazrat Hussain Shaheed (Rdh.) Ke QATAL Se Kiya Aur Ikhtitam (Khatam) Waqiya HARRAH Ke Qatal-e-Aam Par Kiya, Isliye Logo Ne Ispar Phitkar Bheji Aur Iski UMAR Me Barkat NAA Hosaki.
Hazrat Hussain (Rdh.) Ke Baad Bohot Se Sahaba (Rdh.) Ne Iske
Khilaf ALLAH Ki Raza Ke Liye KHUROOJ Kiya…”

[Siyar Al-Alam Al-Nubalah, Jild: 4, Safa: 37, 38]

Scan Page:

2. Imam ZEHBI (Rh.) Likhte Hain: Ziyaad Haarsi Kehte Hain Ke Yazeed Ne Mujhe SHARAAB Di, Mein Ne Aisi Sharaab Kabhi Nahi Pee Thi. Mein Ne Pucha Tumhe Iske Ajzah (Ingredients) Kaha Se Mile?
Yazeed Ne Kaha: Yeh Meethe Annar, Isfahan Ke Sahad (Honey), Hawaz Ki Cheeni, Taif Ke Angoor Aur Burdah Ke Paani Se Bana Hai.
Ahmed Bin Masama Riwayat Karte Hain Ke Ek Martaba Yazeed SHARAAB Pee Kar NACCHNE Laga Aur Achanak GIRPADA Aur Uske NAAK Se KHOON Behne Lagi…”

[Siyar Al-A’lam Al-Nubala, Jild: 4, Safa: 37]

Scan Page:

3. Imam ZEHBI (Rh.) Apni Islami Tarikh Ki Kitab Me Yazeed Ke Muttaliq Likhte Hain: Me (Imam Zehbi Rh.) Kehta Hoon Yazeed Ne Jo Kuch Madeena Ke Logo Ke Sath Kiya Aur Hussain Rdh. Aur Unke Bhaiyo Aur Auladon Ko QATAL Kiya Aur Yazeed SHARAB NOSHI, BADKAR Aur MAKROOH Cheezo Me Mubtalah Rehta Tha Toh Log Usse NAFRAT Karte The Aur Iske KHILAF Ek Se Zada Martaba KHUROOJ Kiya. Khuda Ne Iski Zindagi Majzoob (Lambi) Nahi Di Aur Abu Bilal Mirdas Bin Adya Al-Hanzali Iske Khilaf Khade Huye.

[Tarikh Al-Islam Wa-Tabaqat Al-Mashahir Wa-Al-A’lam, Jild: 5, Safa: 30]

Scan Page:

4. Imam Suyooti (Rh.) Apni Kitab Me Imam ZEHBI (Rh.) Ka Farman Naqal Karte Huye Likhte Hain Ke

Imam Zehbi (Rh.) Ne Farmaya: Yazeed Ne Jo Madeena Ke Logo Ke Sath HARKAT Kiya Tha Agarche Woh Iske PEHLE Bhi SHARABKHOR Aur Deegar BADDI (Shaitani) Kammo Me Maloos Tha. Phir Makkah Ke Log Bhi Iske KHILAFF Bagawat Kardi Aur Charron Taraf Se Iske (Yazeed) Ke Khilaf Uth Khade Huye Aur Allah Ne Yazeed Ki Zindagi Me Barkat Nahi Diya.
(Phir Yeh Zikr Hai Ke Yazeed Ne Makkah Par Humla Kiya Aur Abdullah Bin Zubair (Rdh.) SAHEED Kardiye Gaye)

[Tarikh Al-Khulafa, Safa: 167, Beiroot]

Scan Page:

5. Imam ZEHBI (Rh.) Ne YAZEED Bin Muawiyya Se Hadees Naqal Karna Bhi Sahih Nahi Samjha Chunanche Likhte Hain:

Imam Zehbi Rh. Apni Dusri Kitab Meezan Ul Aitedaal Me Likhte Hain:

ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻷﻣﻮﻱ. ﺭﻭﻯ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ .ﻭﻋﻨﻪ ﺍﺑﻨﻪ ﺧﺎﻟﺪ، ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺮﻭﺍﻥ .ﻣﻘﺪﻭﺡ ﻓﻲ ﻋﺪﺍﻟﺘﻪ. ﻟﻴﺲ ﺑﺄﻫﻞ ﺃﻥ ﻳﺮﻭﻯ ﻋﻨﻪ .ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ :ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺮﻭﻱ ﻋﻨﻪ.

Tarjuma: “Yazeed Bin Muawiya Bin Abi Sufiyaan, Mayub (Aibdaar) Insaan Hai Is Layak Nahi Hai Ke Us Se Riwayat Li Jaye Imam Ahmed Bin Hambal Rh. Farmate Hain Ke Us Se Riwayat Nahi Leni Chahiye..”

[Meezan Ul-Aitedal, Jild: 7, Safa: 262, Raqam: 9762]

[Meezan Ul-Aitedal, Jild: 4, Safa: 440]

Scan Page: 1

Scan Page: 2

Imam ZEHBI (Rh.) Ke Adalat Me YAZEED Bin Muawiyya FASIQ Aur FAJIR Sabit Hogaya….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s