Imaam-E-Azam Abu Hanifa (Rh.) Aur IRJA Ka SAHIH Ma’ana Wa Mafhoom

Lafz “IRJA” Ka Sahih Ma’ana Wa Mafhoom:

Jin Ma’ano Me Imaam-E-Azam Abu Hanifa (Rah) Ko Marjiya Kaha Gaya Hai, Woh Ahle Sunnat Wal Jammat Ke Aqeedon Ke Khilaf Nahi Hai. Isliye Hum Zaroori Samajhtey Hain Ki Aap Sabke Samne Pehle IRJA Aur MURJIYA Ka Sab Ma’ane (Meaning) Aap Logon Tak Pahucha Dein, Jisse Aap Sab Par Uski Haqiqat Wazeh Hojaye..

IRJA Kya Aur Kisse Kehtey Hain??

IRJA Ka Asli Ma’ana Hai, Takheer Ya Mohlat Dena.

Allama Abdul Kareem Shahrastani (Rh.) Al-Muttawaffi San 538 Hijri Iski Tafseel Batate Huye Likhte Hain:

“.ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: } ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺃَﺭْﺟِﻪْ ﻭَﺃَﺧَﺎﻩُ {1، ﺃﻱ ﺃﻣﻬﻠﻪ ﻭﺃﺧﺮﻩ .ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ. ﻭﻗﻴﻞ ﺍﻹﺭﺟﺎﺀ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺣﻜﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﻓﻼ ﻳﻘﻀﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ؛ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺠﻨﺔ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﻗﻴﻞ ﺍﻹﺭﺟﺎﺀ : ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ.

Tarjama: IRJA Ke Do (2) Ma’ane Hain:

1. TAKHEER Karna:

Quran Paak Me Hai, “ ﻗﺎﻟﻮ ﺍﺍﺭﺟﻪ ﻭ ﺍﺧﺎﻩ ” Tarjama: Yani Unke Bareme Faisla Lene Me Takheer Se Kaam Lena Chahiye, Aur Unko Mohlat Deni Chahiye.

2. Aur Dusra Ma’ana Hai UMMID Dilana:

Yani Mahaz Imaan Par Najaat Ka Kulli Yaqin Dilana Aur Kehna Ki Imaan Ke Hotey Huye Ma’aasi Kuch Nuqsaan Nahi Pahuchate.

3. Baaz Ke Nazdeek IRJA Ke Yeh Bhi Ma’ane Hain Ki Gunahe Kabeera Karne Wale Ka Faisla Akhirat Par Chhod Diya Jaye, Aur Duniya Me Uspar Jannati Ya Jahannami Ka Koi Hukm Na Lagaya Jaye.

4. Aur Baaz Ke Nazdeek IRJA Yeh Hai Ki Hazrat Ali (Rdh.) Ko Pehle Khalifa Ki Jagah Chautha Khalifa Qarar Diya Jaye.

[Al-Milal Wa Nahal, Safah: 137]

SCAN PAGE:

Ab Dekhiye, IRJA Ke Ma’ane Me Mohlat Dena Bhi Shamil Hai, Toh Jo Log Kisi Gunahgar Ke Mamle Me Mohlat Dete Hain, Aur Duniya Me Uske Jannati Ya Jahannami Hone Ka Koi Faisla Nahi Karte, Bulke Uske Mamle Ko ALLAH Par Chhod Dete Hain Ki Woh Chahe Toh Akhirat Me Maaf Kare Ya Saza De. Issi Ma’ane Ke Aitebar Se Imaam Abu Hanifa (Rh.) Aur Deegar Muhaddiseen Ko Murjiya Kaha Gaya Hai.

Yahan Tak Ke Sahih BUKHARI Wa MUSLIM Ke Raawi Bhi MURJIYA The Jiski Tafseel Neeche Diye Gaye LINK Me Dekh Saktey Hain:

https://batilfirqokihaqeeqat.wordpress.com/2015/10/01/sahih-bukhari-aur-muslim-me-bhi-qadri-shia-aur-murjiya-raawi-hain-difaa-imam-e-azam-abu-hanifa-rh/

Chunanche Mulla Ali Qari Sharah Fiqh Al-Akbar Me Likhte Hain:

“Phir Maloom Rahe Ki Konwi Ne Zikr Kiya Hai Ki Imaam Abu Hanifa (Rh.) Ko Murjiya Kaha Gaya Tha Kyun Ki Woh Gunah Kabeera Karne Wale Ka Mamla ALLAH Ki Mashiyat Par Mauquf Rakhte The. Aur IRJA Ke Ma’ane Hi Moakhir Karne Ke Hain.”

[Sharah Kitaab Al-Fiqh Al-Akbar, Safa: 104]

SCAN PAGE:

TAMBEEH:

Imaam Shahrastani (Rh.) Ne Jahan Murjiya Firqe Ke Gumrah Firqo Ke Iqsaam Shumar Kiye Hain Wahan Kahin AHNAF Ko Murjiya Nahi Likha.

Al-Minan Wa Nahal Ke SCAN Ke Neeche Pink Rang Me 4 Gumrah Murjiya Firqo Me Imaam Shahrastani (Rh.) Ne HANAFIYO Ko Shumar Nahi Kiya, Yaani Unke Nazdeek Bhi HANAFI Mazhab SAHIH Hai..

Alhamdulilah…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s