ZUBAIR Ali Zai Aur DAADHI Ek MUSHT Se Zyada KAATNE Ka JAWAZ

Ghair Muqallid Haafiz Zubair Ali Zai Sahab Aur EK Musht (Mutthi) Daadhi Ka Jawaz…

Ghair Muqallideen Ke Bade MASHOOR Munazir Wa MUHAQIQ Haafiz Zubair Ali Zai Sahab Ek Musth Daadhi Ke Baal Ko Kaat Ne Ko JAYEZ Samjhtey The.

1. Haafiz Zubair Ali Zai Sahab Apni Mahnama AL-HADEES Shumara No: 27 Me Likhte Hain:

“Jin Ahadees Me Daadhiyan Chordhne, Muaaf Karne Aur Badhane Ka Huqm Diya Gaya Hai Unke RAAWIYON Mese Ek Raawi Sayyedna Abdullah Bin Umar (Rdh.) Hain Dekhiye Sahih Bukhari (5892, 5893) Wa Sahih Muslim (259)

Sayyedna Abdullah Bin Umar (Rdh.) Se Yeh SAABIT Hai Ke Woh HAJJ Aur UMRAH Ke Waqt Apni DAADHI Ka Kuch Hissa (Ek Musht Se Zyada Ko) KAAT Dete The Dekhiye Sahih Bukhari (5892) Wa Sunan Abi Daud (2357) Wagairah….”

Nez Likhte Hain: “Kisi SAHABI (Rdh.) Se Sayyedna Abdullah Bin Umar (Rdh.) Par Iss Silsiley Me INKAR Saabit NAHI Hai. Yeh Hoyi Nahi Sakta Ke Sayyedna Abdullah (Rdh.) Jaise MUTTABA Sunnat SAHABI Nabi (Sallallahu Alaihi Wassallam) Se Ek HADEES Sunne Aur Phir KHUD Hi Iski MUKHALIFAT Bhi Kare.”

Phir Zubair Sahab SALAF Se EK Musht Daadhi Ke JAWAAZ Ke AASAR Naqal Karte Hain:

· Sayyedna Ibn Abbas (Rdh.) Ek AYAT Ke Tashreeh Me Farmate Hain: Muchon, Nakhoono Aur Daadhi Mese Kaatna. (Musannaf Ibn Abi Shaiba: 4/85, Hd.no: 15668, Sanad: SAHIH, Tafseer Ibn Jarir: 17/109 Wa Sanad: SAHIH)

· Muhammad Bin Ka’ab Al-Qurzi (Tabi Siqaah Aalim) Bhi Hajj Me Daadhi Se Kuch Kaatne Ke Qail The. (Tafseer Ibn Jarir: 17/109, Wa Sanad: HASAN)

· Ibn Juraij (Rh.) Bhi Iske Qail The. (Tafseer Tabri: 17/110, Wa Sanad: SAHIH)

· Ibraheem (Naqai) Rukhsaro Ke Baal Kaatey The. (Musannaf Ibn Abi Shaiba: 8/375, Hd.no: 25473, Wa Sanad: SAHIH)

· Qaasim Bin Muhammad Bin Abu Bakar (Rh.) Bhi Jab Sarr Mundhatey Toh Apne Mucchon Aur Daadhi Ke Baal Kaatey The. (Musannaf Ibn Abi Shaiba, Hd.no: 25476, Wa Sanad: SAHIH)

· Sayyedna Abu Huraira (Rdh.) Se Marwi Hai Ke Woh Ek Musth Se Zyada Daadhi Ko Kaat Detey The. (Musannaf Ibn Abi Shaiba: 8/375, Hd.no: 25479, Sanad: HASAN)

· Tawoos (Tabai) Bhi Daadhi Mese Kaatne Ke Qail The. (Kitaab Al-Tarjul Lil Khallal: 92, Sanad: SAHIH)

· Imam AHMAD Bin Hanbal (Rh.) Bhi Isske Jawaz Ke Qail The. (Kitaab Al-Tarjul: 92)

Aaghey Likhte Hain: “Maslah Yeh Nahi Hai Ke Sahabi Ka Amal Dalil Hai Ya Nahi ? Bulkey Maslah Yeh Hai Ke QURAAN Wa HADEES Ka Kaunsa Fahem Mautbar Hai. Woh Fahem Jo Chaudvi (14th) Sadi Hijri Ka Ek Aalim Pesh Kar Raha Hai Ya Woh Fahem Jo SAHABA, Tabain Wa Taba-Tabain Aur Muhaddiseen Karaam Se Saabit Hai. ?!

Aaghe Likhte Hain: “In AASAR Se MALOOM Hota Hai Ke EK Musht Se Zyada DAADHI Kaatna Aur Rukhsaaro (GAAL) Ke BAAL Lena (Kaatna) JAYEZ Hai.”

Chand Satron Ke Baad Likhte Hain: “Hum Toh Wohi Fahem Mantey Hain Jo Sahaba, Tabain, Taba-Tabain Wa Muhaddiseen Aur Qaabil-E-Aitemaad Ulama-E-Ummat Se Saabit Hai. Hamare Ilm Ke Muttabiq Kisi Ek Sahabi, Tabain, Taba-Tabain, Muhaddis Ya Mautabar Aalim Ne Ek Mutthi Se Zyada Daadhi Ko Katna Haraam Ya Na-Jayez NAHI Qarar Diya.”

[Mahnama Al-Hadees Hazro, Shumara No: 27, Safah: 56, 57, August: 2006]

SCAN PAGE:

2. Haafiz Zubair Ali Zai Sahab Shamail Tirmizi Ki Ek HADEES Ki Takhreej Kartey Huye Apna MAUQAF Zaahir Karte Hain Ke Ek Mutthi Se Zada Daadhi Ke Baalon Ko Kaat Lena JAYEZ Hai Wajib Nahi.

[Shamail Tirmizi Tehqeeq Wa Taqreej Zubair Ali Zai, Safa: 414]

SCAN PAGE:

NOTE:

Daadhi Ek Musht Se Zyada Kaatne Ke Jawaz/Dalail Jaane Ke Liye Neeche Diye Gaye LINK Me Raabta Karein:

https://batilfirqokihaqeeqat.wordpress.com/2015/08/05/daarhi-beard-ki-miqdaar-aur-ghair-muqallideen-ka-aiterazz-ka-jawab/

Wallahu’Alam…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s