Sarr Dhanp Kar Namaz Padhna AFZAL Hai (Quran, Sahih Hadees Aur Salaaf Se Saboot)

Ahle Sunnat Wal Jammat Ke Nazdeek Sarr Dhamp (Topi,Amama Ya Rumal) Kar Namaz Padhna MUSTAHAB Hai.

LEKIN Naam Nihaad Ahle Hadees Ke ULAMA Wa AWWAM Ham Ahle Sunnat Wal Jammat Par Khass Taur Pe AHNAF Par ILZAM Lagatey Hain Ke Hamare Nazdeeq Namaz Ke Waqt Sarr Dhanpna WAJIB Aur Bagair Sarr Dhanpe Namaz NAHI Hoti !! Bulke Yeh Bilkul Sara Sar JHOOTA Propaganda Hai.

Haqeeqat Toh Yeh Hai Ke Hamare (AHNAF) Ke Nazdeeq Sarr Dhanp Kar Namaz Ada Karna AFZAL Aur PASANDIDA Amal Hai.

Chunanche Shaykh Maulana Muhammad Ilyas Ghuman Deobandi Db. Apne Ek Risaleh Me Raqam Tarz Hain :

“Ahle Sunnat Wal Jammat Ke Yahan Namaz Padhte Waqt Sarr Dhanpna Chaiye Chahe Pagdi Ke Zariye Ho Ya Topi Ke Zariye. Han Agar MAJBOORI Ho Maslan Kapda NA Mil Raha Ho Toh Alag Baat Hai..
Yeh Baat Bhi Malhooz Rahe Ke Ahle Sunnat Wal Jammat Bagair Sarr Dhanpe NAMAZ Ko Bilkul BATIL Qarar NAHI Dete Bulke Isse Khilaf-E-Adab, Khilaaf-E-Sunnat, Makrooh Aur Na-Pasandida Qarar Detey Hain.”

[Risalah: Sarr Dhanp Kar Namaz Padhna, Safah: 2]

SCAN PAGE :

Aur Iske Bar-Aksh Ghair Muqallideen Naam Nihaado Ke Nazdeeq Nange Sarr Namaz Padhna SUNNAT Hai !!

Chunanche Gair Muqallid Aalim Abdur Rahman Sahab Likhtey Hain :

“NANGE Sarr Namaz Padhna SUNNAT Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wassallam Hai.”

[Kaun Kehta Hai Ke Nange Sarr Namaz Nahi Hoti?, Safah: 14]

Ab Hum QURAN, SAHIH HADEES AUR SALAF Se Dekhte Hain Ke Sarr Dhanp Kar Namaz Padhna AFZAL Hai :

QURAN SE SABOOT :

1. Irshaad E Baari Ta’alla Hai :

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴْﻢ.

” ﻳَﺎ ﺑَﻨِﻲ ﺁﺩَﻡَ ﺧُﺬُﻭﺍ ﺯِﻳﻨَﺘَﻜُﻢْ ﻋِﻨْﺪَ ﻛُﻞِّ ﻣَﺴْﺠِﺪٍ… ”

Tarjuma: Aye! Bani Adam, Jab Tum Namaz Padhne Lago Toh Khubsurat Libaas Pehan Liya Karo….”

[Surah A’araf, Ayat Raqam: 31]

Ayat Ki TAFSEER :

A. Shaykh ul-Islaam Allama Ibn Taimiyyah Rh. (Wafat San 728 Hijri) Farmatey Hain :
“Allah Ta’alla Ne Namaz Ke Liye Satar Aurah (Azaa Satar Ke Dhanpne) Ke Alawa Ek Zaid Huqm Bhi Diya Hai Aur Woh Hai Accha Libaas Pehanna Chunanche Farmaya Ke Har Namaz Ke Waqt Khubsurat Libaas Pehno.

[Fatawa Al-Kubra Lil Allama Ibn Taimiyya, Jild: 5, Safah: 326]

B. Imaam Ibn Quddama Hambali (Rh.) Likhtey Hain :
“Abul Hasan Al-Tamimi (Rh.) Farmatey Hain Ek Kapda Namaz Ke Jawaz Ke Liye Kaafi Hai. Do Kapde Behtar Hai, Chaar Kapde Hon Toh Namaz Aur Zyada KAMIL Hogi. Chaar Kapdey Yeh Hain: Kameez, Payjama, Pagdi Aur Tehband.”

[Al-Mugni, Jild: 2, Safah: 136]

C. Allama Muhammad Zahid Bin Al-Hasan Al-Kausari Rh. (Wafat 1371 Hijri) Farmate Hain :
“Aur Yeh Wahem Karna Ke Ayat Toh Jahiliyat Ke Logon Ko Kaabe Ka Tamam Kapdey Ke Nange Tawaf Karne Par Tanbiya Karne Ke Liye Nazil Hui Thi Lehaza Is Huqm Nange Tawaf Karne Ke Saath Khass Rahega Yeh Istembaat Ke Bunyadi Usool Se Bohot Dur Ki Baat Hai. Kyunki Aitebaar Lafz Shamil Hone Ka Hota Hai Na Ke Sabab Ke Khass Honeka Aur Issi Wajah Se Aap Dekhtey Hain Ke Tamam Maslak Ke Hazrat TOPI, Kameez Aur Payjama Ki Namaz Padhne Ke MUSTAHAB Hone Par Muttafiq Hain. Jaise Ke Muniya Ki Sharah Safah: 349 Aur Majmua An-Nawawi: 3/173 Wagairah Me Mazkoor Hai.

[Maqalaat Al-Kawsari, Safah: 171]

SCAN PAGE :

D. Shaykh Muhammad Bin Saaleh Bin Muhammad Usaymin Likhtey Hain :

“Aur Quran Majeed Me Irshad Hai Aye Bani Adam! Har Sajda Ke Waqt (Yaani Namaz) Apni Zeenat Leliya Karo.” Pas Allah Ta’alla Ne Is Ayat Me Namaz Ke Waqt Zeenat Ikhtyar Karneka Huqm Farmaya Jiska Kam Az-Kam Darja Aisa Libaas Hai Jis Se Satar Chup Jaye Aur Aap Se Zyada Libaas Ki Fazeelat Hai Aur Sunnat Ne Isko Tafseel Se Bayan Kardiya Hai Aur Jab Insan Isbat Se Sharam Karta Hai Ke Woh Badshahon Mese Kisi Badshah Ke Samne Aise Kapdon Me Aye Jo Satar Ko Chuppaye Huwe Na Ho Ya Is Ke Badan Ka Addha Hissa Kapdon Se Chupa Huwa Na Ho Toh Insan Ko Is Baat Se Kyun Nahi Sharam Aani Chaiye Ke Woh Tamam Badshaho Ke Badshah ALLAH Azwajal Ke Samne Aise Kapdon Me Khada Ho Jiska Pehanna Iske Taraf Se Matloob Nahi. Aur Issi Wajah Se Hazrat Abdullah Bin Umar (Rdh.) Ne Apne Gulam Naafe (Rh.) Se Jab Unhone Nange Sarr Namaz Padhtey Huye Dekha Tha Farmaya Tha Ke Apna Sarr Dhank Lijiye Kya Aap Logon Ke Samne Nanga Sarr Janna Gawara Karenge? Naafe (Rh.) Ne Kaha Ke Nahi. Hazrat Ibn Umar (Rdh.) Ne Farmaya Ka ALLAH Ta’alla Toh Dusron Ke Muqabley Me Jamal Wa Zeenat Ke Zyada Mustahiq Hai. Ayr Yeh Baat Unlogon Ke Liye Sahih Hai Jinki Addat Yeh Hai Ke Woh Apne Sarr Nange NAHI Kartey Aur Logon Ke Samne Nange Sarr Jana Gawara Nahi Karte.

[Sharah Al-Mumti, Baab: Sarwat Al-Salaah Minha Al-Aurah]

E. Ghair Muqallid Miya Nazeer Hussain Dehlavi Sahab Ayat Ke Tehad Farmate Hain :

” ﻳَﺎ ﺑَﻨِﻲ ﺁﺩَﻡَ ﺧُﺬُﻭﺍ ﺯِﻳﻨَﺘَﻜُﻢْ ﻋِﻨْﺪَ ﻛُﻞِّ ﻣَﺴْﺠِﺪٍ..”
Ayat-e-Mubaraka Se Yeh Sabit
Hota Hai Ke Topi Aur Amame Se Namaz Parhna Aula Yaani (MUSTAHAB) Hai Aur Jo SUSTI Aur KOTAHI Ke Wajah Se NANGE Sarr Namaz Padhe Usski Namaz MAKROOH Hai.”

[Fatawa Nazeeriya, Jild: 1, Safah: 240]

SCAN PAGE :

F. Ghair Muqallid Aalim Ubaidullah Khan Afeefi Sahab Likhtey Hain :

“Koi Indono Ayat Ki Jo Bhi Tafseer Kare Magar Indono Ki Itla’aq Aur Umoom Se Pura Libaas Zaib Tan Namaz Padhna Namaz Ke Shaan Aur Uske Adab Me Shamil Hai Aur Hamare Arf Me Teen (Three) Kapdey PAGDI, Tehband Aur Kameez Pura Libaas Kehlatey Hain.”

[Fatawa Muhammadiya Tarteeb Maulwi Mubassir Ahmad Rabbani, Jild: 1, Safah: 379]

HADEES SE SARR DHANP KAR NAMAZ PADHNE KA SABOOT :

2. Abdullah Bin Umar (Rdh.) Ne Kaha Ek Shakhs Ne Pucha Ke Ya Rasoolullah! Muhrim Ko Kis Tarah Ka Kapda Pehanna Chaiye? Aap Sallallahu Alaihi Wassallam Ne Farmaya Ke Woh Kameez, Amama, Salwar, Topi Aur Mouze Na Pehanne….”

[Sahih Bukhari, Kitaab Al-Hajj, Baab: Ahraam Wala Kaise Kapde Pehanne, Hadees Raqam: 1542]

SCAN PAGE : Urdu

SCAN PAGE : Arabic

Faydah :

Sahih Bukhari Ki
Hadees Se Maloom Huwa Ke
Aksar Auqat Sahaba Karaam (Rdh.) Kameez, Pajama, Amama Ya Topi Pehan Tey The Lehaza Aap
Sallallahu Alaihi Wassallam Ne Ahraam Ki Halat Me Muhrim Ko Ammama Aur Topi Ko Pehan Ne Se Mana Farmaya.

3. Hazrat Wail Bin Hujr (Rdh.) Se Riwayat Hai Ke Mein Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam Ke Khidmat Me Sardi Ke Mausam Me Hazir Huwa Toh Meine Unko Dekha Ke Woh Lambi TOPIYON Aur Chadarro Me (Namaz Padhte) The Aur Unke Haath Chadarro Ke Andar Rehte The.

[Muajjamul Kabeer At-Tabrani, Jild: 9, Safah: 157, Hadees Raqam: 17,564]

4. Anas (Rdh.) Ne Farmaya Ke Main Ne Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ko Wuzu Karte Huye Dekha Aur Aap Sallallahu Alaihi Wasallam Ke Upar Qatri Ka Bana Hua Amama Tha, Pas Aap Sallallahu Alaihi Wassallam Ne Amama Ke Neeche Se
Haath Daal Kar Sarr Ke Agle
Hisse Par Masah Farmaya Aur
Pagdi Ko Khola Nahi.

[Sunan Abu Dawood, Kitaab Al-Taharat, Baab: Amama Ke Upar Masah Karna, Hadees Raqam: 147]

SCAN PAGE :

5. ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻫَﺎﺭُﻭﻥُ ﺑْﻦُ ﺇِﺳْﺤَﺎﻕَ ﺍﻟْﻬَﻤْﺪَﺍﻧِﻲُّ، ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻳَﺤْﻴَﻰ ﺑْﻦُ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺍﻟْﻤَﺪَﻧِﻲُّ، ﻋَﻦْ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰِ ﺑْﻦِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ، ﻋَﻦْ ﻋُﺒَﻴْﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺑْﻦِ ﻋُﻤَﺮَ، ﻋَﻦْ ﻧَﺎﻓِﻊٍ، ﻋَﻦِ ﺍﺑْﻦِ ﻋُﻤَﺮَ، ﻗَﺎﻝَ ﻛَﺎﻥَ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲُّ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇِﺫَﺍ ﺍﻋْﺘَﻢَّ ﺳَﺪَﻝَ ﻋِﻤَﺎﻣَﺘَﻪُ ﺑَﻴْﻦَ ﻛَﺘِﻔَﻴْﻪِ . ﻗَﺎﻝَ ﻧَﺎﻓِﻊٌ ﻭَﻛَﺎﻥَ ﺍﺑْﻦُ ﻋُﻤَﺮَ ﻳَﺴْﺪِﻝُ ﻋِﻤَﺎﻣَﺘَﻪُ ﺑَﻴْﻦَ ﻛَﺘِﻔَﻴْﻪِ . ﻗَﺎﻝَ ﻋُﺒَﻴْﺪُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺭَﺃَﻳْﺖُ ﺍﻟْﻘَﺎﺳِﻢَ ﻭَﺳَﺎﻟِﻤًﺎ ﻳَﻔْﻌَﻼَﻥِ ﺫَﻟِﻚَ

TARJUMA :

Hazrat Abdullah Bin Umar (Rdh.) Farmate Hain Ke Nabi Kareem Sallallahu
Alaihi Wasallam Jab bhi
AMMAMA Bandhte The Toh Apne AMAMA Ko Apne Kandho Ke Maa Bain (Darmiyan) Latkate The. Hazrat Ubaidullah (Rh.) Farmate Hain Ke Meine Qasim Bin Muhammad (Rh.) Aur Saalim (Rh.) Ko Bhi Aisehe Karte Dekha Hai.

[Jamee Tirmizi, Kitaab Al-Libas, Baab: , Hadees Raqam: 1736]

Imaam Tirmizi (Rh.) Farmatey Hain :

ﻗَﺎﻝَ ﺃَﺑُﻮ ﻋِﻴﺴَﻰ ﻫَﺬَﺍ ﺣَﺪِﻳﺚٌ ﺣَﺴَﻦٌ ﻏَﺮِﻳﺐٌ.

“Yeh Hadees HASAN Gareeb Hai.”

SCAN PAGE :

6. ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻳُﻮﺳُﻒُ ﺑْﻦُ ﻋِﻴﺴَﻰ، ﻗَﺎﻝَ: ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻭَﻛِﻴﻊٌ،ﻗَﺎﻝَ: ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺍﻟﺮَّﺑِﻴﻊُ ﺑْﻦُ ﺻَﺒِﻴﺢٍ،ﻋَﻦْ ﻳَﺰِﻳﺪَ ﺑْﻦِ ﺃَﺑَﺎﻥَ ﻫُﻮَ ﺍﻟﺮَّﻗَﺎﺷِﻲُّ،ﻋَﻦْ ﺃَﻧَﺲِ ﺑْﻦِ ﻣَﺎﻟِﻚٍ، ﻗَﺎﻝَ: ﻛَﺎﻥَ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠﻪِ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳُﻜْﺜِﺮُ ﺩَﻫْﻦَ ﺭَﺃْﺳِﻪِ ﻭَﺗَﺴْﺮِﻳﺢَ ﻟِﺤْﻴَﺘِﻪِ، ﻭَﻳُﻜْﺜِﺮُ ﺍﻟْﻘِﻨَﺎﻉَ ﺣَﺘَّﻰ ﻛَﺄَﻥَّ ﺛَﻮْﺑَﻪُ، ﺛَﻮْﺏُ ﺯَﻳَّﺎﺕٍ.

TARJUMA :

Hazrat Anas Bin Malik (Rdh.) Se Riwayat Hai Ke Rasool Ullah Sallallahu Alaihi Wassallam Apne Sarr Mubarak Par Kasrat Se Tel Lagaya Karte The Aur Daardhi Mubarak Me Kasrar Se Kangai Kiya Karte The Aur Sarr Par Kasrat Se Kapda Odhey Rakhtey The Yahan Tak Ke Aap Sallallahu Alaihi Wassallam Ka Woh Kapda Aisa Mehsoos Hota Tha Ke Goya Telli Ka Kapda Hai.

[Shaamail Tirmizi, Safah: 4, Hadees Raqam: 33]

Tambeeh :

Is Hadees Se Saabit Hota Hai Ke Rasool Ullah Sallallahu Alaihi Wassallam Ke Sarr Dhanka Hone Ke Dawwam Se Sarr Par Rakha Huwa Kapda Tel Bechne Walo Ke Kapdo Ke Barrabar Hojata Tha.

7. Anas (Rdh.) Se Riwayat Hai Ke Main Ne Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wassallam Se Zyada Kisi Ko Hameshgi Ke Saath Sarr Dhanpte Huye Nahi Dekha Hatta Ke Aap Ka Rumal Telli Ke Rumal Ke Tarah Hota Tha.

[Tareekh Baghdad, Jild: 5, Safah: 372, Tehat Tarjuma: Bakr Bin Al-Samaidi Abul Hasan]

8. Hazrat Sahl Bin Sa’ad (Rdh.) Se Riwayat Hai Ke Rasoolullah (Sallallahu Alaihi Wassallam) Sarr Par KASRAT Se RUMAL Odhe Rehte The Aur Sarr Mubarak Par Kasrat Se Tel Lagaya Kartey The Aur Apne Daardhi Ko Pani Se Saaf Farmaya Karte The.

[Shoaib ul-Imaan Baihaqi, Jild: 5, Safah: 226]

9. Hazrat Faltan Bin Aasim Al-Jarmi (Rdh.) Se Riwayat Hai Main Ne Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wassallam Ke Khidmat Me Hazir Hua Toh Main Ne (Huzoor Sallallahu Alaihi Wassallam Aur Sahaba Rdh.) Ko Dekha Ke Woh Chaddarein Odhey Aur TOPIYAN Pehanne Namaz Padh Rahe The Aur Unke Haath Sardi Ki Wajah Se Chadarro Ke Andar The.

[Muajjamul Al-Sahaba La Ibn Qa’ani, Jild: 2, Safah: 152, Hadees Raqam: 1372]

10. Hazrat Rukanah (Rdh.) Farmatey Hain Mein Ne Rasool ullah Sallallahu Alaihi Wassallam Ko Farmate Huwe Suna Ke Hamare Aur Mushrikeen Ke Darmiyaan Fark Topiyo Par Amama Bandhna Hai…

[Sunan Abu Dawood, Kitaab Al-Libaas, Baab: Amama Ka Bayan, Hadees Raqam: 4078]

[Jamee Tirmizi, Kitaab Al-Libas, Baab: Topi Par Amama Bandhna, Hadees Raqam: 1784]

SCAN PAGE : Sunan Abi Dawud

SCAN PAGE : Jamee Tirmizi

11. Imam Bukhari (Rh.) Likhtey Hain (Mashoor Ta’abi) Hasan Basri (Rh.) Ka Qaul Hai Ke Log (Sahaba Wa Tabain) Apne Amama Aur Topi Par Sajda Kartey Aur Unke Haath Ashtino Me Hote.

[Sahih Bukhari, Kitaab Us-Salaah, Baab: Garmi Ke Siddat Ke Baesh Kapde Par Sajda Karna, Hadees Raqam: 385]

SCAN PAGE :

12. Hazrat Ubada Bin Samit (Rdh.) Jab Namaz Ke Liye Kadhe Hote Toh Apne Peshani Se Kapdey Haata Lete The.

[Musannaf Ibn Abi Shayba, Jild: 2, Safah: 499, Baab: Man Kara Al-Sujood Ala Qura Al-Amama]

13. Sayyeddena Ali Bin Abi Talib (Rdh.) Ne Farmaya Ke Jab Tum Mese Koi Ek Namaz Padhe Toh Apne Peshani Se Kapdey Ko Hataye.

[Musanaff Ibn Abi Shaibah, Jild: 2, Safah: 500]

Faydah :

Hazrat Ali Rdh. Ka Kehne Ka Ma’ana Wa Matlab Yun Tha Ke Pagdi Ya Amame Pe Sajda Nahi Bulke Peshani Pe Kiya Karo.

14. Ubaidullah Rahimahullah  Farmate Hain Mein Ne Hazrat Aswad (Rh.) Ko Dekha Woh Apne Chaddar Ke Saath Jhari Huyi Topi Me Namaz Padh Rahe The Aur Sajda Bhi Isme Kar Rahe The Aur Mein Ne Abdur Rahman Bin Yazeed (Rh.) Ko Shaami Lambi Topi Me Namaz Padhtey Huye Aur Sajda Karte Huye Dekha.

[Musannaf Ibn Abi Shaiba, Jild: 2, Safah: 495, 496]

CHAAR FIQHI MAZAHIB SE SARR DHANP KAR NAMAZ PADHNE KA SABOOT :

HANAFI :

Al-Muheet Al-Barhani, Jild: 5, Safah: 137 Me Ibarat Manqul Hai Ke : “Agar Sarr Dhanpne Je Liye Kapda Maujood Ho Iske Bawajud Isse Mahez Ahmiyat Na Dete Huye Nange Sarr Namaz Padhe Toh Yeh MAKROOH Hai.”

MALIKI :

Imam Malik (Rh.) Farmate Hain Ke Amama Pehna Islam Ke Shuruwat Se Lekar Hamare Zamane Tak Chala Aaraha Hai Aur Ahle Ilm Mese Yahya Bin Sa’eed (Rh.), Rabi’a Aur Ibn Hurmuz (Rh.) Ko Kasrat Ke Sath Pehna Hua Dekha Aur Yeh Hazrat Rabi’a (Rh.) Amama Ko Sote Waqt Utarte The Aur Unke Tees Shagird Bhi Aisa Karte Jisme Me (Imam Malik) Bhi Shamil Hoon, Allah Ki Kasam Amama Ke Pehan Nese Aqqal Me Izafah Hota Hai.

[Al Jami Fi Al Sunan Lil Ibn Abi Zaid, Safah: 228, Edition : 1982]

SHAWAFE :

· Imam Nawawi (Rh.) Likhtey Hain Ke Hamare Hazrat Shawafe Kehte Hain Ke Aadmi Ko Jo Khubsoorat Libaas Ma’esar Ho Woh Pehan Kar Namaz Padhe Kameez Bhi Pehne Aur Pagdi Bhi Bandhe.

[Al-Majmua Sharah Muhazzab Al-Nawawi, Jild: 4, Safah: 196, Baab: Satar Al-Awraah]

· Tohfatul Muhtaj Fi Sharah Al-Minhaaj, Jild: 6, Safah: 265 Me Wareed Huwa Hai Ke Aadmi Ke Liye Namaz Me Acche Se Accha Libaas Pehanna SUNNAT Hai. Kameez Pehane, Pagdi Ke Saath Sarr Dhanpe.

HAMBALI :

Allama Burhannuddin Ibraheem Bin Muhammad Me Farmatey H Azad Ya Gulam Keliye Do Kapdo Me Namaz Padhna MUSTAHAB Hai Aur Ba’az Ulama Ne Ispar IJMAA Naqal Kiya Hai. Allama Ibn Qayyim Wagaira Ne Kaha Hai Ke PAGDI Ke Saath Sarr Ko Dhanpne Ke Alawa Do Kapde Muraad Hai.

[Al-Mubda Sharah Al-Maqna, Jild: 1, Safah: 312]

Ghair Muqallideen Ke Buzurg Ulama Se Nange Sarr Namaz Padhne Ki Mu’maniat :

Khud Daure Hazir Aur Purane Ulama-E-Ahle Hadeeson Ne NANGE Sarr Namaz Padhne Ko MAKROOH, Khilaf-E-Sunnat Aur Toh Aur BIDDAT Amal Tak Qarar Diya Hai..

Jiski Tafseel Ap Neeche Diye Huye Link Me Dekh Saktey Hain :

LINK :

https://batilfirqokihaqeeqat.wordpress.com/2016/03/22/firqa-ahle-hadees-ke-ulama-se-nange-sarr-namaz-padhne-ki-mumaniat/

Ghair Muqallideen Ka EK Shuba :

Ghair Muqallideen Naam Nihad Ahle Hadeeson Ke Awwam Shuba Paida Karte Huye Kehte Hain Ke Ziyarat-E-Baytullah Ke Waqt Sarr Nanga Rakhna Zaroori Hota Hai Jo Dalil Khushoo Hai Aur Namaz Me Bhi Khushoo Wa Khuzo Matloob Hai. Lehaza Namaz Me Bhi Sarr Nanga Rakhna Jayez Hai.

Al-Jawaab : 

Is Shube Ka Jawab Khud Ghair Muqallideen Ke Shaykh, Allama, Wa Daur-E-Haazir Ke Mujtahid Ul-Asr Naseeruddin Albani Sahab Ne De Diya Tha..

Shaykh Albani Sahab Farmate Hain :

“Aur Raha Misr Me Hamari Sunnat Ke Pairokar Bhaiyo Ka Nange Sarr Ki Jawaz Ko Hajj Me Ahraam Wale Shakhs Ke Nange Sarr Honepar QIYAAS Karna Jo Main Ne Padha Hai Bilkul BATIL Hai Aur Yeh Qiyaas Sahih Kaise Hoskta Hai Kyunke Hajj Me Nange Sarr Rehna Islaami Sa’ar Hai Aur Hajj Ke In Manasiq Mese Hai Ke Jinme Koi Dusri Ibadat Shareek Nahi Aur Agar Mazkoora Qiyaas Sahih Hota Toh Phir Namaz Me Sarr Nanga Karne Ka Qaul Laazim (WAJIB) Hoga (Na Ke Mahez Jaiz) Kyunke Hajj Me (Ba-Halate Ahraam) Yeh Waajib Hai Aur Yeh Aisa Ilzaam Hai Ke Inlogo Ke Liye Isse Chutkara Ka Koi Rasta Nahi Siwaye Iske Ke Woh Apne Mazkoora Qiyaas Se Ruju Karein Aur Shayad Ke Woh Apne Qiyaas Se Ruju Kardein.”

[Tamaam Ul-Minnah, Jild: 1, Safah: 164, 165]

SCAN PAGE :

KHULASA KALAAM :

Min Jumlah Dalail Se Saabit Hota Hai Ke Sarr Dhanp Kar Namaz Padhna MUSTAHAB Hai Aur Namaz Me
Bila Kisi Ujar Ke Nange Sarr Namaz Padhna Ek Na-Pasndida (MAKROOH) Amal Hai..

Wallahu’Alam…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s