Sarr Dhanp Kar Namaz Padhna AFZAL Hai (Quran, Sahih Hadees Aur Salaaf Se Saboot)

Ahle Sunnat Wal Jammat Ke Nazdeek Sarr Dhamp (Topi,Amama Ya Rumal) Kar Namaz Padhna MUSTAHAB Hai.

LEKIN Naam Nihaad Ahle Hadees Ke ULAMA Wa AWWAM Ham Ahle Sunnat Wal Jammat Par Khass Taur Pe AHNAF Par ILZAM Lagatey Hain Ke Hamare Nazdeeq Namaz Ke Waqt Sarr Dhanpna WAJIB Aur Bagair Sarr Dhanpe Namaz NAHI Hoti !! Bulke Yeh Bilkul Sara Sar JHOOTA Propaganda Hai.

Haqeeqat Toh Yeh Hai Ke Hamare (AHNAF) Ke Nazdeeq Sarr Dhanp Kar Namaz Ada Karna AFZAL Aur PASANDIDA Amal Hai.

Chunanche Shaykh Maulana Muhammad Ilyas Ghuman Deobandi Db. Apne Ek Risaleh Me Raqam Tarz Hain :

“Ahle Sunnat Wal Jammat Ke Yahan Namaz Padhte Waqt Sarr Dhanpna Chaiye Chahe Pagdi Ke Zariye Ho Ya Topi Ke Zariye. Han Agar MAJBOORI Ho Maslan Kapda NA Mil Raha Ho Toh Alag Baat Hai..
Yeh Baat Bhi Malhooz Rahe Ke Ahle Sunnat Wal Jammat Bagair Sarr Dhanpe NAMAZ Ko Bilkul BATIL Qarar NAHI Dete Bulke Isse Khilaf-E-Adab, Khilaaf-E-Sunnat, Makrooh Aur Na-Pasandida Qarar Detey Hain.”

[Risalah: Sarr Dhanp Kar Namaz Padhna, Safah: 2]

SCAN PAGE :

Aur Iske Bar-Aksh Ghair Muqallideen Naam Nihaado Ke Nazdeeq Nange Sarr Namaz Padhna SUNNAT Hai !!

Chunanche Gair Muqallid Aalim Abdur Rahman Sahab Likhtey Hain :

“NANGE Sarr Namaz Padhna SUNNAT Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wassallam Hai.”

[Kaun Kehta Hai Ke Nange Sarr Namaz Nahi Hoti?, Safah: 14]

Ab Hum QURAN, SAHIH HADEES AUR SALAF Se Dekhte Hain Ke Sarr Dhanp Kar Namaz Padhna AFZAL Hai :

QURAN SE SABOOT :

Continue reading

Firqa Ahle Hadees Ke Ulama Se Nange Sarr Namaz Padhne Ki Mu’maniat

Daur-e-Hazir Ke Naam Nihaad Ulama-e-Ghair Muqallideen Aur Unke Andhe MUQALLID Awwam Namaz Me Ba-Gair TOPI Ke Yaani NANGE SARR Namaz Padhne Ko Ghair Biddat Aur SUNNAT Tak Qarar Detey Hain.

Lekin Purane Ulama-e-Ahle Hadees In Naaye Aalimo Ke Is QAUL Ko Bekar, Bewajah Aur Khilaf-e-Shariyat Qarar De Chuke Hain.

CHAND GHAIR MUQALLIDEEN ULAMA KI ZUBANI :

1. Bani-e-Jammat Ahle Hadees Miya Nazeer Hussain Dehlawi Sahab Sawal Ke Jawab Ke Zail Me Farmate Hain :

“Imam Aur Muqtadi Dono Ko Amama Bandh Kar Namaz Parhna Jaiz Hai, Jumma Ki Namaz Ho Ya Koi Aur Namaz RasoolAllah (Sallallahu Alaihi Wasallam) Aur Sahaba (Rdh.) Bandh Kar Namaz Padhte The Is Shahanshah Ahkamul Hakimin Ne Apne Darbaar Me Hazir Hone Ke Bareme Yeh Huqm Kiya Hai Ki Tum Log Har Namaz Ke Waqt Apne Kapde Le Liya Karo Yaani Apne Kapde Pehan Kar Namaz Padha Karo Aur Kapde Me Aamama Bhi Shamil Hai Kyun Ki Aamama Ek Masnoon Kapda Hai. Farmaya Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wassallam Ne…. Yaani Hamare Aur Mushrikeen Ke Darmiyan Yeh Fark Hai Ke Hamare Amamon Ke Neeche Topiyan Hoti Hain.”

[Fatawa Nazeeriya, Kitaab Al-Libaas, Jild: 3, Safah: 372, 373]

SCAN PAGE:

Dusre Maqam Par Miya Sahab Farmate Hain :

” ﻳَﺎ ﺑَﻨِﻲ ﺁﺩَﻡَ ﺧُﺬُﻭﺍ ﺯِﻳﻨَﺘَﻜُﻢْ ﻋِﻨْﺪَ ﻛُﻞِّ ﻣَﺴْﺠِﺪٍ…” Is Ayaat Pak Se Saabit Hua Ke TOPI Wa AMAMA Se Namaz Parhna Aula (AFZAL) Hai. Kyuki Libaas Zeenat Hai. Agar Amama Ya Topi Rahte Huye Khule Sarr Namaz Parhein Toh MAKROOH Hai…”

[Fatawa Nazeriya, Jild: 1, Safa: 240]

SCAN PAGE:

2. Mashoor Ghair Muqallid Aalim Maulana Daud Gaznavi Sahab Apne Waalid Maulana Abdul Jabbar Gaznavi Ka Farman Naqal Karte Hain Ke :

Continue reading

Azaan-e-Usmani Aur Ghair Muqallideen Ke Aiterazzat Ke Jawaabat

Jumma Ke Din Masajido Me Pehli AZAAN Jo Padhi Jaati Hai Woh Dar-Asal Khalifaah-e-Sa’alis Hazrat-e-Usman (Rdh.) Ki SUNNAT Hai, Aur Hum Ahle Sunnah Wal Jammat Jumma Ke Din Do Azaan Dene Ke Qail Hain..

Ahle Sunnat Wal Jammat Ki DALIL Mulaizah Farmayein:

ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ ﺑْﻦُ ﻣُﻘَﺎﺗِﻞٍ، ﻗَﺎﻝَ ﺃَﺧْﺒَﺮَﻧَﺎ ﻋَﺒْﺪُ ﺍﻟﻠَّﻪِ، ﻗَﺎﻝَ ﺃَﺧْﺒَﺮَﻧَﺎ ﻳُﻮﻧُﺲُ، ﻋَﻦِ ﺍﻟﺰُّﻫْﺮِﻱِّ، ﻗَﺎﻝَ ﺳَﻤِﻌْﺖُ ﺍﻟﺴَّﺎﺋِﺐَ ﺑْﻦَ ﻳَﺰِﻳﺪَ، ﻳَﻘُﻮﻝُ ﺇِﻥَّ ﺍﻷَﺫَﺍﻥَ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﺠُﻤُﻌَﺔِ ﻛَﺎﻥَ ﺃَﻭَّﻟُﻪُ ﺣِﻴﻦَ ﻳَﺠْﻠِﺲُ ﺍﻹِﻣَﺎﻡُ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﺠُﻤُﻌَﺔِ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻤِﻨْﺒَﺮِ ﻓِﻲ ﻋَﻬْﺪِ ﺭَﺳُﻮﻝِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭَﺃَﺑِﻲ ﺑَﻜْﺮٍ ﻭَﻋُﻤَﺮَ ـ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﻛَﺎﻥَ ﻓِﻲ ﺧِﻼَﻓَﺔِ ﻋُﺜْﻤَﺎﻥَ ـ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﻭَﻛَﺜُﺮُﻭﺍ،ﺃَﻣَﺮَ ﻋُﺜْﻤَﺎﻥُ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﺠُﻤُﻌَﺔِ ﺑِﺎﻷَﺫَﺍﻥِ ﺍﻟﺜَّﺎﻟِﺚِ، ﻓَﺄُﺫِّﻥَ ﺑِﻪِ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﺰَّﻭْﺭَﺍﺀِ، ﻓَﺜَﺒَﺖَ ﺍﻷَﻣْﺮُ ﻋَﻠَﻰ ﺫَﻟِﻚَ.

TARJUMA: Hazrat Saa’ib Bin Yazeed (Rdh.) Farmate Hain Ke Rasoolullah (Sallallahu alaihi wa Sallam) Aur Hazrat Abu Bakar Wa Umar (Rdh.) Ke Zamane Me Jumma Ki Azaan Us Waqt Hoti Thi Jab Imaam Mimbar Par Baith Jata Tha Phir Jab Hazrat Usman (Rdh.) Ka Daur-e-Khilafat Aaya Aur Log Zyada Ho Gaye Toh Hazrat Usman (Rdh.) Ne Teesri AZAAN (Yaani Jumma Ki Pehli Azaan) Ka Huqm Diya Chunanche Zoraa Par Woh Azaan Kahi Gayi Aur Yeh Tareeqah QAAYEM Ho Gaya.

[Sahih Bukhari, Jild: 1, Kitaab Al-Jumma, Baab: Khutbah Ke Waqt Azaan Kehna, Hd.no: 916]

SCAN PAGE:

TAMBEEH:

Bukhari Shariff Ki Hadees Ke Akhiri Lafz Me Gaur Karein Jisme Sarahat Hai ﻓﺘﻴﺖ ﺍﻻﻣﺮ ﻛﺬﺍﻟﻚ
“Aur Yeh Mamla Muqarrar Hogaya”- Yaani Iska Kisine Inkar Na Kiya Aur Ispar Musalmano Ka Amal Raha Hai… Chunanche Jumma Ke Din Do Azaane Di Jaane Lagi…

Tamam Sahaba-e-Kiraam (Rdh.) Jo Hazrat Usman (Rdh.) Ke Daur Me Ba-Hayaat The, Tabain Wa Deegar Aimma-e-Mujtahideen (Rh.) Ne Rasoolullah (Sallallahu Alaihi Wa Sallam) Ke Is Irshad Ki Pairwi Karte Huye Hazrat Usman (Rdh.) Ki Muwafaqat Farmayi Hai..

Chunanche Rasoolullah (S.A.W) Ne Farmaya:
Continue reading

YAZEED Bin Muawiyya SALAF Ki Ada’alat Me

Ulama-E-Deoband Ka MAUQAF Hai Ke YAZEED Bila Shuba FASIQ Wa FAJIR Hai Aur YAZEED Ke Kafir Honepe Ham SUQOOT Ikhtiyar Karte Hain..

Magar Kaafi Muhaddiseen Aur Tareekh Dan Ne Yazeed Par Bade Sakht Kalaam Kiye Hain Jisko Ham Wazeh Karenge..

YAZEED Bin Muawiyya SALAF Aur Ghair Muqallid Naam Nihaad Ahle Hadees Aalimo Ke Adalat Me:

1. Hazrat Abdullah Bin Zubair (Rdh.) Ko Jab YAZEED Ki MAUT Ki Khabar Pahunchi Toh Hazrat Abdullah Bin Zubair (Rdh.) Ne Farmaya: Aye Kambhakhton, Kyun Ladd Rahe Ho Tumhara “GUMRAH SARDAR” Marr Gaya Hai.

[Taarikh Ibn Khaldoon (Urdu), Jild: 2, Safah: 551, Baab: Khilafat Muawiyya Wa Ale Marwan, Tiba’a: Nafees Academy Urdu Bazar, Karachi]

Continue reading

ZUBAIR Ali Zai Aur DAADHI Ek MUSHT Se Zyada KAATNE Ka JAWAZ

Ghair Muqallid Haafiz Zubair Ali Zai Sahab Aur EK Musht (Mutthi) Daadhi Ka Jawaz…

Ghair Muqallideen Ke Bade MASHOOR Munazir Wa MUHAQIQ Haafiz Zubair Ali Zai Sahab Ek Musth Daadhi Ke Baal Ko Kaat Ne Ko JAYEZ Samjhtey The.

1. Haafiz Zubair Ali Zai Sahab Apni Mahnama AL-HADEES Shumara No: 27 Me Likhte Hain:

“Jin Ahadees Me Daadhiyan Chordhne, Muaaf Karne Aur Badhane Ka Huqm Diya Gaya Hai Unke RAAWIYON Mese Ek Raawi Sayyedna Abdullah Bin Umar (Rdh.) Hain Dekhiye Sahih Bukhari (5892, 5893) Wa Sahih Muslim (259)

Continue reading

Imaam-E-Azam Abu Hanifa (Rh.) Aur IRJA Ka SAHIH Ma’ana Wa Mafhoom

Lafz “IRJA” Ka Sahih Ma’ana Wa Mafhoom:

Jin Ma’ano Me Imaam-E-Azam Abu Hanifa (Rah) Ko Marjiya Kaha Gaya Hai, Woh Ahle Sunnat Wal Jammat Ke Aqeedon Ke Khilaf Nahi Hai. Isliye Hum Zaroori Samajhtey Hain Ki Aap Sabke Samne Pehle IRJA Aur MURJIYA Ka Sab Ma’ane (Meaning) Aap Logon Tak Pahucha Dein, Jisse Aap Sab Par Uski Haqiqat Wazeh Hojaye..

IRJA Kya Aur Kisse Kehtey Hain??

IRJA Ka Asli Ma’ana Hai, Takheer Ya Mohlat Dena.

Allama Abdul Kareem Shahrastani (Rh.) Al-Muttawaffi San 538 Hijri Iski Tafseel Batate Huye Likhte Hain:

Continue reading

Difa Imaam E Azam: Imaam BUKHARI (Rh.) Ke MURJIYA Wale QAUL Ka Jaiza

Ghair Muqallid Naam Nihaad Ahle Hadees Ke Chand TASSUB Parasst Awwam Imaam E Azam Abu Hanifa Noaman Bin Saabit Al-Koofi Rahimahullah Ki Zara Si Bhi TA’REEF Aur TAUSEEQ Raass Nahi Aati.

Asliyaat Me Aise Tassub Parasst Logo Ko TAQLEED Se Chid Kam Hoti Hai Bulke Isse Kayyin Guna Zada BUGHZ Aur ADDAWAT Imaam E Azam Abu Hanifa (Rh.) Se Hoti Hai. Lehaza Aise Log Imaam Sahab Rahimahullah Par JARAH Karte Hain Aur JARAH Karte Huye Khud ANDHE Aur SHAITAAN Ke MUQALLID Banjate Hain.

Aise Logo Ko Na ARBI Atti Hai Na URDU Inka Haal Toh Aisa Hota Hai Ke ANGREZZI Se Kaam Chalate Hain !! Phir Bhi Yeh Apne Apko Mujtahid Aur Muhaqiqeen Me Shumar Kar Lete Hain Aur Chalenge Ka Bazar Garam Karte Hain, Halanke Yeh Alag Baat Hai Ke Inke Pas ILM Aur HILM Dono Siffar (Zero) Ke Barabar Hota Hai.

Khair Asal Mauzu Pe Aate Hain Ke Aise Tassub Parasst Log Imaam Abu Hanifa (Rh.) Ko MURJI Saabit Karne Ke Liye AKSAR Ameerul Momineen Fil Hadees Imaam BUKHARI (Rh.) Ka Qaul Aksar Pesh Karte Hain..

Continue reading

Namaaz Me Aameen Bil JAHAR Ke SUNNAT Honeke Ek ZAEEF Riwayat Se Istedlaal

Ghair Muqallid Zubair Ali Zai Marhoom Ne Namaaz Ke Andar Aameen Bil Jahar Kehne Ko SUNNAT Sabit Karne Ke Liye Ek Hadees Pesh Ki Hai..

Naafe (Rh.) Se Marwi Hai Ke Hazrat Ibn Umar (Rdh.) Jab Imaam Ke Saath Hote Aur Woh Ummul Quraan Padhta Toh Log Aameen Kehte Toh Hazrat Ibn Umar (Rdh.) Bhi Aameen Kehte Aur Woh Isey SUNNAT Samjhte The.

[Sahih Ibn Khuzaymah, Jild: 1, Safa: 287, Hd.no: 572 (Arabic)]

Continue reading

Imaam Abu Hanifa (Rh.) Par KHINZEER Ke HALAAL Honeka ILZAAM Ka ILMI Jawaab

Ghair Muqallideen Naam Nihaad Ahle Hadees Aksar Imaam Bukhari (Rh.) Ke Taraf Mansoob Kitaab Al-Juzz Al-Qiraat Se Ek Hawala Pesh Karke Imaam Abu Hanifa (Rh.) Par Aiteraz Karte Hain Ke Imaam Abu Hanifa (Rh.) Ke Nazdeeq Khinzeer Halal Hai!!

Halanke Wahan Imaam Bukhari (Rh.) Ne Imaam Abu Hanifa (Rh.) Ka Naam Nahi Likha Aur Na He Khinzeer Ko Halaal Kehne Wale Ka Naam Maujood Hai.

Chunanche Puri Ibaarat Mulaiza Farmayein Imaam BUKHARI (Rh.) Likhte Hain:

“Baaz Madyin Ijmaa Ne Apna Ittefaaq Is Shakhs Ke Saath Banna Raha Hai Jo Yeh Dawa Karte Hai Ke Doodh Pilane Ki Muddat Adhayi Saal (2.6 Years) Hai. Halanke Yeh Baat Kalaam Ullah Ke Sarra Sar Khilaaf Hai. Allah Ta’alla Ne Farmaya: Jo Shakhs Raza’at Puri Karana Chata Ho Iske Biwi Do Saal Tak Doodh Pilaye. Yeh Shakhs Khinzeer Ko Halaal Samjhta Hai Aur Musalmano Ke Qatle Aam Ke Jawaz Ka Qail Hai. Aur Yeh Dawa Rakhta Hai Ke Allah Ka Huqm (Amr) Pehle Aur Baad Me Sab Makhlooq Hai. Yeh Shakhs Namaz Ko Deen Nahi Samjhta..

[Juzz Al-Qiraat Khalfal Imaam, Safa: 40, 41]
Continue reading