Aimma ARBA’A Aur ISTEWAAH Alal ARSH

ALLAH Kaha Hai Aur ISTEWAH Ke MASLE Pe IMAM Abu Hanifa (Rh.), IMAM Malik (Rh.) Aur IMAM Shaafi (Rh.) Ke AQWAL Ki Wazahat…

1. IMAM Abu Hanifa (Rh.) Ke QAUL Ki WAZAHAT Dekhiye Is LINK Me:

https://batilfirqokihaqeeqat.wordpress.com/2014/11/05/imam-e-azam-abu-haneefa-rahimahullah-ka-allah-taalla-ke-mutaliq-aqeeda-ki-wazahat/

2. IMAM Malik (Rh.) Ke QAUL Ki WAZAHAT Dekhiye Is LINK Me:

https://ulamaehaqulamaedeoband.wordpress.com/2015/02/08/reply-to-abu-zaid-zameer-allah-kaha-hai-aur-imam-maalik-rh-ke-qaul-ka-ilmi-jayeza/

3. IMAM Shaafi (Rh.) Ke QAUL Ki WAZAHAT Dekhiye Is LINK Me:

https://ulamaehaqulamaedeoband.wordpress.com/2015/03/16/reply-to-abu-zaid-zameer-allah-kaha-hai-aur-imam-shafaii-rh-ke-qaul-par-ilmi-nazar/

4. Imam AHMED Bin HANBAL (Rh.) Ki QAUL Ki Wazahat Is Link Me Dekhiye….

https://ulamaehaqulamaedeoband.wordpress.com/2015/10/08/reply-to-abu-zaid-zameer-allah-kaha-hai-aur-imam-ahmed-bin-hanbal-rh-ke-qaul-ka-tehqeeqi-jawaab/

Wallahu’Aallam…

Advertisements

Allah Ta’alla Ne Khud Farma Diya Hai Ke “Woh Apne Bandey Ke QAREEB Hai”

Agar Koi Shakhs Tumse Puche “Ain Allah”? Allah Kahan Hai Toh Kehdo- “Allah Qareeb Hai” Kyuki Quran-E-Pak Aur Rasoolullah (Sallallahu Alaihi Wassallam) Yehi Bataye Hain…

Tafseer Suratal Baqarah Ayaat Raqam: 186

ﻭَﺇِﺫَﺍ ﺳَﺄَﻟَﻚَ ﻋِﺒَﺎﺩِﻱ ﻋَﻨِّﻲ ﻓَﺈِﻧِّﻲ ﻗَﺮِﻳﺐٌ ۖ ﺃُﺟِﻴﺐُ ﺩَﻋْﻮَﺓَ ﺍﻟﺪَّﺍﻉِ ﺇِﺫَﺍ ﺩَﻋَﺎﻥِ ۖ ﻓَﻠْﻴَﺴْﺘَﺠِﻴﺒُﻮﺍ ﻟِﻲ ﻭَﻟْﻴُﺆْﻣِﻨُﻮﺍ ﺑِﻲ ﻟَﻌَﻠَّﻬُﻢْ ﻳَﺮْﺷُﺪُﻭﻥَ.

[Surah Baqrah, Ayaat No: 186]

Tarjuma: “JAB MERE BANDEY MERE BAREME AAP SE SAWAL KAREIN TOH KAHO KE MEIN TOH TUMHARE “QAREEB” HOON, Har Phukarne Wale Ki Phukar Ko Jab Kabhi Woh Mujhe Phukare Me Qabool Karta Hoon Pash Logo Ko Bhi Chaiye Ke Woh Meri Baat Ma’an Liya Karein Aur Mujhpar Imaan Rakhein Yani Unki Bhalai Ka Baat Hai”

Scan Page: Arbi Aur Urdu..

¤ Ayaat Ke Shaan-e-Nuzool Par Ahadees-E-Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wassallam:

1. Ek Arbi Ne Pucha Tha Ke Ya Rasoolullah (Sallallahu Alaihi Wassallam) Kya Hamara Rabb Qareeb Hai? Agar Qareeb Huwa Toh Ham Isse Sargoshiyan Karlein Ya Durr Hai? Agar Durr Huwa Toh Ham Unche Aur Unche Awaazo Se Isse Pukharein. Nabi Sallallahu Alaihi Wassallam Khamosh Rahe, ISPAR YEH AYAT NAZIL HUI (UTRI)
[Tafseer Ibn Jareer al-Tabri, Jild: 3, Safa: 480, Ibn Abi Hatim]

2. Ek Aur Riwayat Me Hai Ke SAHABA (RAZI) KI ISS SAWAL PAR KE “HAMARA RABB KAHAN HAI? YEH AYAAT NAZIL HUI (UTRI)”
[Tafseer Ibn Jareer al-Tabri, Jild: 3, Safa: 481]

Continue reading

ALLAH Kaha Hai Aur IMAM Abu Hanifa (Rh.) Ka AQEEDA Ki Wazahat

Ham Ahle Sunnat Wal Jammat Ka Isbareme IJMAA Hai Ke Allah Ta’lla JISAM Se PAKK Aur BILA-MAKAN Maujood Hai…

Daleel Ke Taur Par Ek Hadees E Pak Mulaiza Karein…

Imam BAYHAQI Rh. (Al-Mutawaffa San 458 Hijri) Likhte Hain Ke Hamare Ba’az ASAHAB Allah Ko MAKAN Se PAK Sabit Karne Ke Liye Nabi Sallallahu Alaihi Wassallam Ki HADEES Pesh Karte Hain Ke Tu (ALLAH) ‘Az-Zahir’ Hai Matlab Koi Cheez Uske UPAR Nahi Hai Aur Tu ‘Al-Batin’ Hai Matlab Koi CHEEZ Uske NEECHE Nahi. (Rawahul Sahih Muslim) Isliye Agar ALLAH Ke UPAR Kuch Nahi Aur Uske NEECHE Kuch NAHI Toh ALLAH Makan (JAGAH) Se PAK Hai.

[Kitab Al-Asma Wal Sifat Lil Bayhaqi, Safa: 400]

Scan Page: Kitab Al-Asma Wal Sifat

Magar Ghair Muqallideen Ham Ahle Sunnat Wal Jamat AHNAF Par Yeh Ilzam Lagate He Ke Tum Ahnaf KAFIR Ho Kyuki Tumhare IMAM Abu Hanifa (Rh.) Ne Khud Tumlogo Par KUFR Ka FATWA Lagaya Hai Aur IMAM Abu Hanifa (Rh.) Par Mansoob Ek Qaul NAQAL Karte Hain Jiska JAWAB Tafseelan Mulaihiza Farmayein…

Abu Mutee’ Al-Balkhi Kehte He Ke Meine IMAM Abu Hanifa (Rh.) Se Sawal Kiya Ke Aap Uss Shakhs Ke Bareme Kya Kehte He Jo Yeh Aqeeda Rakhta He Ke Allah Aasman Me Nahi Hai.
IMAM Abu Hanifa (Rh.) Ne Farmaya: ” Jo Is Baat Ka Inkar Karta Hai Ki Allah Asmaano Me Hai Toh Usne KUFAR Kiya.”

[Sharah Aqeedatut Tahawiya Li Ibn Abi Izz : Safa 386-387]

Scan Page:

AL-JAWAB NO: 1

Sharah Aqeedatut Tahawiya Me IMAM Abu Hanifa (Rh.) Tak Koi SANAD Maujood NAHI Hai Aur Ghair Muqallideen Ke Nazdeeq Begair Sanad Wale Qaul Ya Hadeese JHOOTI Hoti Hain…

Chunanche Behtar Hoga Ghair Muqallideen Hazrat Koi SAHIH Sanad Pesh Karein IMAM Abu Hanifa (Rh.) Tak..

AL-JAWAB NO: 2

Ghair Muqallideen Ke Alimo Ne Is QAUL Ke Markazi Raawi “Abu Mutee Al-Balkhi Rh.” Ko HADEESO Me ZAEEF Wa MATROOK Qarar Diya Hai…

1. Ghair Muqallid Hafiz Shahid Mehmood Sahab Likhte Hain: “Imam Abu Hanifa (Rh.) Se Yeh Qaul Naqal Karne Wala Abu Mutee al-Balkhi Rh. Hai Jo Sakht Zaef Aur Matrook Hai.

[Difa Sahih Bukhari (Haasiya), Safa: 192]

Scan Page:

2. Ghair Muqallido Ke Muhaqqiq Zubair Ali Zai Marhoom Likhte Hain: “Abu Mutee Al-Balkhi Rh. Par Jamhoor Muhaddiseen Ne Jarah Ki Hai..”

[Tehqeeqi Islaahi Aur Ilmi Maqalaat, Jild: 1, Safa: 239]

Scan Page: Tehqeeqi Ilmi Aur Islaahi Maqalat

3. Ghair Muqallid Shaykh Talib ur Rehman Sahaab Likhte Hai Ke Muhaddiseen Ke Nazar Yeh (Abu Mutee Al Balkhi Rh.) Kazzab Aur Waza’a (Yani Hadees Gardne Waale) Hai.

[Tableeghi Jamaat Ke Aqaaid, Safa: 52]

Scan Page:

4. Ghair Muqallid Allama Raees Nadwi Marhoom Ne Abu Mutee Al-Balkhi Rh. Par Jarah Karne Ke Baad Likhte Hain: “Aqwal Aimma Ke Pesh Nazar Yehi Maloom Hota Hai Ke Iss Shakhs (Yaani Abu Mutee Al-Balkhi Rh.) Ko Aam Muhaddiseen Ne Matrook Qarar Diya Aur Baz Logo Ne Ispar KUFR Ka Fatwa Bhi Aayed Kiya..

[Al-Lamhaat Ilaa Ma Fee Anwaaril Baaree Minaz Zulamaat, Safa: 133]

Scan Page:

5. Ghair Muqallid Shaikh Muhammad Yahya Gondhalwi Rh. Ne Apni Kitab Me Likhte Hain: “Abu Mutee Al-Balkhi Rh. Par Taqreeban Tamam Muhaddiseen Ikraam Ne Inpar Mukhtalif Alfaaz Se Jarah Ki Hai Aur Jahan Tak Raqam Ka Ilm Hai Kisi Ek Muhaddis Se Bhi Inki Siqaahat Maloom Aur Manqool Nahi Hai. Goya Ke Yeh BIL-ITTEFAAQ Zaeef Aur Na-Qabile Aitemaad Hain..”

[Dastaane Hanafiya, Safa: 102, 103]

Scan Page:

6. Ghair Muqallid Maulana Abu Sohaib Dawud Arshad Sahab Ne Ek Riwayat Jisme Abu Mutee Al-Balkhi Rh. The Uss Riwayat Ke Mutaliq Farmaya: “Algarz Yeh Riwayat Sakht ZAEF Hai..”

[Sabeer Ur-Rasool, Safa: 320]

Scan Page:

7. Gair Muqalideen Jis Kitaab Se Yeh Ibarat Pesh Karte Hain Yani Sharah Aqeedatut Tahawiya Se Khud Uske Musannif (Imam Ibn Abil Izz Rh. ) Ne Abu Mutee Al Balkhi Rh. Par Jarah Ki Hai….

Imam Ibn Abil Izz Rh. Ne Abu Mutee Al-Balkhi Rh. Par MATROOK Aur HADEESE GARDHNE Ki Jarah Ki Hai.

[Sharah Aqeedatut Tahawiya Li Ibn Abil Izz, Safa: 480]

Scan Page:

AL-JAWAB NO: 3

Mulla Ali Qari Hanafi Rh. (Al-Mutawaffa 1014 Hijri) Is Ibarat Ka Jawab Shaykhul Islaam Ibn Abd As-Salaam Rh. (Al-Mutawaffa 660 Hijri) Se Naqal Karte Huye Likhte Hain….

‏ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺣﻞ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ : ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :‏

ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻻ ﺃﻋﺮﻑ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻫﻮ ﺃﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻛﻔﺮ، ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻳﻮﻫﻢ ﺃﻥ ﻟﻠﺤﻖ ﻣﻜﺎﻧﺎ، ﻭﻣﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﺃﻥ ﻟﻠﺤﻖ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﺸﺒﻪ

ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺃﻭﺛﻘﻬﻢ، ﻓﻴﺠﺐ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻠﻪ..

Shaikhul Islam Ibn Abd As-Salaam Rh. Ne Hal Ar-Ramuz Me Zikr Kiya Hai Ke Imam Abu Hanifa (Rh.) Ne Farmaya Jo Kahe Me Nahi Janta Ke Allah Aasman Me Hai Ya Zameen Me Toh Isne Kufar Kiya Kyuke (Iska) Yeh Qaul Haq (Ta’alla) Ke Liye MAKKAN Hone Ka WAHAM Deta Hai Aur Jisne Khayal Kiya Ke Haq (Ta’alla) Ke Liye MAKKAN Hai Toh Woh MUSABBIH Hai,

Aur Isme Koi Shakk (Doubt) Nahi Ke Ibn Abd As-Salaam Rh. Jaleelul Qadar Aur SIQAAH Ulama Mese Hain Toh Inke Naqal Par Aitemaad Wajib Hai..

[Minah Al-Rawd Al-Azhar Fi Sharah Al-Fiqh Al-Akhbar Lil Mulla Ali Qaari, Safa: 333,334]

Scan Page:

AL-JAWAB NO: 4

IMAM Abu Hanifa (Rh.) Ka ALLAH Ta’alla Ke Muttalik AQEEDE Ki Kuch Sahih AQWAL Mulaizha Karein…

1. IMAM Abu Hanifa (Rh.) Ne Farmaya Aur HUM Yeh IQRAAR Karte Hain Ke ALLAH Subhanahu Wa Ta’alla ARSH Par MUSTAWI (Istewaah) Kiya Hai BA-GAIR Iske Ke Allah Ko Koi HAJJAT Ho Aur Ispar QARAAR Pakde BA-GAIR Aur Woh ARSH Par Aur Gair Arsh (Dono) Ka Hafiz Hai BA-GAIR Kisi HAJJAT Ke Agar Woh Mohtaj Hota Toh Hargiz Aalam Ke Paida Karne Aur Iske Tadbeer Karne Par Qadir Na Hota Jaisa Ke Makhlook Ki Shaan Hai Aur Agar Woh BAITHNE Aur QARAAR Pakadne Ka MOHTAAJ Hota Toh ARSH Ke PAIDA Karnese PEHLE Allah KAHAN Tha. Allah Ta’alla In Jaise Cheezo Se Bohot Buland Wa Behtar Hai.

[Sharah Al-Wasiyya, Safa: 81]

Scan Page: Sharah Al-Wasiyya

2. ﻗﻠﺖُ : ﺃﺭﺃﻳﺖَ ﻟﻮ ﻗﻴﻞ ﺃﻳﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ؟ ﻓﻘﺎﻝ – ﺃﻱ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ – : ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻻ ﻣﻜﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺨﻠﻖ ﺍﻟﺨﻠﻖ ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻟـﻢ ﻳﻜﻦ ﺃﻳﻦ ﻭﻻ ﺧَﻠْﻖ ﻭﻻ ﺷﻰﺀ ، ﻭﻫﻮ ﺧﺎﻟﻖ ﻛﻞ ﺷﻰﺀ

(Abu Mutee Rh. Kehte Hain) Meine Kaha: Aap Ka Kya Khayal Hai Agar Kaha Jaye Ke Ain Allah (Allah Kahan Hai?) Toh IMAM Abu Hanifa Rh. Ne Uss (Puchne Wale) Ko Kaha Jayega Ke Allah Makhlooq Ko Paida Karnese Pehle MAUJOOD Tha Aur MAKKAN Maujood NAHI Tha Aur Allah MAUJOOD Tha Jab NAA Koi Ain (Makkan) Tha NAA Koi MAKHLOOQ Tha Aur NAA Koi (Aur) Cheez The Aur Woh Har Cheez Ka KHALIQ Hai.

[Kitab Al-Aalim Wal Muta’Alim, Safa: 57]

Scan Page:

3. Imam Abu Hanifa Rh. Farmate Hain: “ALLAH Ta’alla Ko UPAR Ke Janib Se PUKARA Jayega NEECHE Se NAHI Kyuke Neeche Hona RABUBIYAT Aur ULUWHIYAT Ke Wasaf Se Koi TALLUQ Nahi Rakhta Nez IMAM Abu Hanifa (Rh.) Ne Ispar SAHIH MUSLIM Ki Bandhi Wali Hadees Se Dalil Qayem Kiya..”

[Kitab Al-Aalim Wa Muta’ Alim, Safa: 51,52, Kitabal Fiqh Al-Absat, Safa: 51]

Scan Page:

NOTE:

Kitab Al-Wasiyya Aur Kitab Al-Aalim Wa Muta’alim IMAM Abu Hanifa (Rh.) Ke Kitabein Hain Chunanche….

A. Hazrat Kamal Uddeen Ahmad Bin Hasan Bayazi (Rh.) Imam Abu Hanifa (Rh.) Ke Kitabon Ke Muttaliq Naqal Karte Hain: “Al Fiqah Al Akbar, Al Risalah, Al Fiqah Al Absat, KITAB AALIM WA MUTA’ALIM, AL-WASIYYA ” Unke Ashaab ke Zariye Imlai Tarz Par Riwayat Kari Gayi Hain..

[Isharat Ul Maraam, Safa: 10]

Scan Page: Isharat Ul-Maraam

B. Mashoor Maurrikh Muhammad Ibn Yaqoob Ibn Nadeem (Rh.) Apni Kitab “Al Fehrist” Me Imam Abu Hanifa (Rh.) Ke Haalat Me Likhte Hain Ki Aap Tabai The..

Phir Aghe Likhte Hain Ki “Al Fiqah Al Akbar, Kitab Al Risalah, KITAB AL-AALIM WAL MUTA’ALIM Aur Kitab Radd Ala Qadriya” Aapki Tasaneef Hain..

[Fehrist Ibn Nadeem, Safa: 256]

Scan Page: Fehrist Ibn Nadeem

4. Imam Abu Jafar At-Tahavi Rh. Ne AQEEDAH TAHAWIYYAH Likhi Hai Jisme IMAM Abu Hanifa (Rh.) Ka QAUL Naqal Kiya Hai Sifaat-E-Baari Ta’alla Ke Mutalliq Aur Ye KITAB Makkah Aur Madina Me Bhi Parhaya Jata Hai (Alhamdullilah)

Chunanche Imam Tahawi (Rh.) Likhte Hain..

Tarjuma- “Yeh Bayan Hai Ahle Sunnat Wal Jamaat Ke Aqeede Ka Fuqaha-E-Millat Abu Haneefa Noman Bin Sabit Koofi, Abu Yusuf Yaqoob Bin Ibrahim Ansari Aur Abu Abdullah Muhammad Bin Hasan Shaibani (Allah Inpar Rahem Kare) Ke Mazhab Ke Mutabik, Aur Isme Woh Usoole Deen Bhi Zikr Kiye Gayi Hai Jinpar Yeh Hazrat Aiteqad Rakhte The”

[Muqaddama Aqeedah Tahawiyyah , Safa: 7]

Scan Page: Muqaddama Aqeeda Tahawi

Tabsirah: “Yani Yeh Kitaab AQEEDAH TAHAWIYYAH Me Jo Kuch Bhi AQAID Bayan Kiye Gaye He Yeh Tamam AQAID Wa NAZRIYAT Imam Abu Hanifa (Rh.) Aur Unke Shagirdo Ke Hain”

Aur Kuch Aqeeda Bayan Karne Ke Baad Likhte Hain

ﻭَﻣَﻦْ ﻭَﺻَﻒَ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺑِﻤَﻌْﻨًﻰ ﻣِﻦْ ﻣَﻌَﺎﻧِﻲ ﺍﻟْﺒَﺸَﺮِ ﻓَﻘَﺪْ ﻛَﻔَﺮَ ﻣَﻦْ ﺃَﺑْﺼَﺮَ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻋْﺘَﺒَﺮَ ﻭَﻋَﻦْ ﻣِﺜْﻞِ ﻗَﻮْﻝِ ﺍﻟْﻜُﻔَّﺎﺭِ ﺍﻧْﺰَﺟَﺮَ ﻭَﻋَﻠِﻢَ ﺃَﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺑِﺼِﻔَﺎﺗِﻪِ ﻟَﻴْﺲَ ﻛَﺎﻟْﺒَﺸَﺮ

Tarjuma-“Aur Jis Shakhs Ne Allah Ta’alla Ka Wasf Is Ma’ana Aur Sifaat Ke Sath Kiya Jo Insano Me Paya Jata Hai Toh Aisa Shakhs KAFIR HOGA”

[Aqeedah Tahawiyyah, Raqam: 34]

Scan Page:
Aqeeda Tahawiyyah

Phir Kuch Sataro Ke Baad Likhte Hain..

ﻭَﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﺤُﺪُﻭﺩِ ﻭَﺍﻟْﻐَﺎﻳَﺎﺕِ ﻭَﺍﻟْﺄَﺭْﻛَﺎﻥِ ﻭَﺍﻟْﺄَﻋْﻀَﺎﺀِ ﻭَﺍﻟْﺄَﺩَﻭَﺍﺕِ ﻟَﺎ ﺗَﺤْﻮِﻳﻪِ ﺍﻟْﺠِﻬَﺎﺕُ ﺍﻟﺴِّﺖُّ ﻛَﺴَﺎﺋِﺮِ ﺍﻟْﻤُﺒْﺘَﺪَﻋَﺎﺕِ

Tarjuma-“Allah Ta’alla Hadd Wa Gayat Aaza Wa Arkan Aur Aalaat Se Buland Wa Bartar Hai Jihate Sitta (Yani 6 Simat) Uska Ahata Nahi Kar Sakte, Jaise Tamam Makhlooq Ka Ahata Kiye Huye Hai..

[Aqeedah Tahawiyyah, Raqam: 41]

Scan Page: Aqeedah Tahawiyyah

Alhamdullilah Hamne IMAM Abu Hanifa (Rh.) Ke Sahih Qaul Se Sabit Kiya Ke Jo AQEEDA Imam E Azam Abu Hanifa (Rh.) Ka Hai Wohi Aqeeda Hamara Bhi Hai..

Allah Ta’alla Hame Har Fitno Se Bacchaye Jo Logo Ke Aqaid Wa Nazreeyat Se Khelte Hain..

Wallahu’Allam…