ZUBAIR Ali Zai Aur DAADHI Ek MUSHT Se Zyada KAATNE Ka JAWAZ

Ghair Muqallid Haafiz Zubair Ali Zai Sahab Aur EK Musht (Mutthi) Daadhi Ka Jawaz…

Ghair Muqallideen Ke Bade MASHOOR Munazir Wa MUHAQIQ Haafiz Zubair Ali Zai Sahab Ek Musth Daadhi Ke Baal Ko Kaat Ne Ko JAYEZ Samjhtey The.

1. Haafiz Zubair Ali Zai Sahab Apni Mahnama AL-HADEES Shumara No: 27 Me Likhte Hain:

“Jin Ahadees Me Daadhiyan Chordhne, Muaaf Karne Aur Badhane Ka Huqm Diya Gaya Hai Unke RAAWIYON Mese Ek Raawi Sayyedna Abdullah Bin Umar (Rdh.) Hain Dekhiye Sahih Bukhari (5892, 5893) Wa Sahih Muslim (259)

Continue reading

Advertisements

Daarhi (Beard) Ki Miqdaar Aur Ghair Muqallideen Ka Aiterazz Ka Jawab

Daarhi Ke Miqdaar Ke Muttaliq AKSAR (Zadatar) Ahle Ilm Ka QAUL Hai Ke EK MUTTHI SE ZYADA Baal Ko Kaat Liya Jaye Toh Koi Harj Nahi….

Lekin GHAIR MUQALLIDEEN Naam Nihad Ahle Hadees Addat Se Majboor Is Masle Ko Bhi IKHTELAFI Surat Dete Huye Kehte Hain DAARHI Ko EK MUTTHI se Zayada KAATNA JAYEZ Nahi…

Chunanche Ghair Muqallid Shaikh Abul Hasan Mubassir Ahmad Rabbani Sb. Likhte Hain: “Daarhi EK MUTTHI Se Zyada Kaatna Bhi JAYEZ NAHI ”

[ Hassiya Fatawa Albaniya, Safa: 237, Mutarjim: Abul Hasan Mubassir Ahmad Rabbani ]

Scan Page: Fatawa Albaniyya

《 Al-Jawab 》
Iss Aiterazz Ka Jawab Aur Ahle Sunnat Ke Dalail Dekhnese Pehle Hum Aimma-E-Arba Ka MASLAK Kya Hai Yeh Dekhte Hain..

¤ HANAFI MAZHAB:

1. Imam Muhammad (Rh.) Farmate Hain Ke Meine Imam Abu Hanifa (Rh.) Se Suna Unhone Haisam (Rh.) Se Suna Ke Hazrat Abdullah Bin Umar (Rz) Apne Daarhi Ko Apne Hath Se Pakad Lete Aur Jo Zada Hota Usko Kaat Lete The..

Phir Imam Muhammad (Rh.) Farmatey Hain Ke Yehi Hamara Amal Hai Aur Imam Abu Hanifa (Rh.) Ka Qaul Hai.

[ Kitabul Aasaar Ba Riwayat Imam Muhammad ]

Continue reading