Janwar Se Badfaili (Sex) Karne Pe Hadd Nahi Bulke Ta’zeer Hai

​Ghair Muqallideen Naam Nihad Ahle Hadees Apne Apko Salafi Kehne Waalo Ka FIQAH HANFI Se Dushmani Nahi, Bulke QURAN Wa SAHIH HADEESON Se Dushmani Hai..!!
Ghair Muqallideen Ka Dawa Hai Ke FIQAH HANAFI Ka Ek Maslah “Janwar Se Badfaili Karnepe Koi Hadd Nahi” Yeh Maslah Hadees Ke Khilaff Hai..
Chunanche Naam Nihaad Ahle Hadees Ke Mashoor Fitna Parwar Aalim Maulana Muhammad Yusuf Jaypuri Sahab Apni Kitaab (Jisme Unhone Fiqh Hanfi Ke Un Maslon Ko Bayan Kiya He Jo Unke Nazdeeq Quran wa Hadees Ke Khilaf Hain) Me Likhtey Hain Ke : “Janwar Se Jimma (Sex) Karne Par Koi Hadd Nahi Aati. (Aur Durre Mukhtar Ka Hawala Diya)”

[Haqeeqatul Fiqh, Safah: 291]
SCAN PAGE : 

Ghair Muqallideen Naam Nihaad Ahle Hadeeson Ka Khokla Dawa Hai Ke Sahih Hadees Se Saabit Hai Ke Janwar Se Badfaili Karne Pe HADD Hai, Aur Ahnaf Ka Mauqif HADEES Ke Khilaf Hai.. 
Lekin Afsos Ki Baat Yeh Hai Ke Is Masle Me Bhi Ahle Hadeeson Ke Pass Zaeef Riwayaton Ke Alawa Aur Kuch Bhi Nahi…
● GAIR MUQALLIDEEN NAAM NIHAD AHLE HADEESON KE DALAIL KA TEHQEEQI JAIZA:
Dalil No : 1
SANAD : 
Imam Ibn Majah –>> Abdur Rahman Bin Ibraheem Damishq –>> Ibn Abi Fudayk –>> Ibrahim Bin Ismail –>> Dawud Bin Hussain –>> Ikramah –>> Abdullah Bin Abbas (Rdh.)

MATAN : 

Hazrat Abdullah Bin Abbas (Rdh.) Se Riwayat Hai Rasoolullah S.A.W Ne Farmaya-“Jo Shakhs Mahram Aurat Se Badkaari Kare Toh Isse Qatal Kardo Aur Jo Shakhs Kisi Janwar Se Badfaili Kare Toh Isse Bhi Qatal Kardo Aur Uss Janwar Ko Bhi Halaq Kardo.

[Sunan Ibn Majah, Kitaab Al-Hudud, Hadees No: 2564]
SCAN PAGE : 

Al-Jawab No: 1
Yeh Riwayat Sanad Ke Aitebaar Se Zaeef Hai, Kyunki Iski Sanad Me Ek Raawi “IBRAHIM BIN ISMAIL BIN ABI HABIB AL-MADNI AL-ANSARI” Hai Jo Zaeef Hai.
1. Imam Yahya Bin Maeen (Rh.) Farmatey Hain: Yeh Kuch Nahi Hai.
2. Imam Bukhari (Rh.) Farmatey Hain: Munkarul Hadees.
3. Imam Abu Haatim Ar-Raazi (Rh.) Farmatey Hain: Munkarul Hadees Iski Hadeesein Likhi Jayein Lekin Hujjat Na Pakdi Jaaye.
4. Imam Nasai (Rh.) Ne Farmaya: Zaeef.
5. Imam DarQutni (Rh.) Farmatey Hain: Matrook.

[Tehzeeb ut-Tehzeeb, Jild: 1, Safah: 104,105, Raqam: 180]
SCAN PAGE : 

6. Hafiz Ibn Hajr Asqalani (Rh.) Ibrahim Bin Ismail Bin Abi Habib Ke Muttaliq Likhtey Hain- “Zaeef Hai”

[Taqreeb ut-Tehzeeb, Safah: 104, Raqam: 147]
SCAN PAGE : 

Al-Jawab No: 2
1. Ghair Muqallid Allama Muhammad Shamshul Haq Azeemabadi Sahab Ne Bhi Hadees Ke Sehat Par Aur Iske Raawi Ibrahim Bin Ismail Par Kalaam Kiya Hai.

[Awnul Ma’bood Sharah Sunan Abu Dawud, Jild: 12, Safah: 159]
SCAN PAGE : 

3. Ghair Muqallidon Ke Allama Wa Shaykh Naseeruddin Albani Sahab Ne Hadees Pe ZAEEF Hone Ka Huqm Lagaya Hai.

[Zaeef Sunan Ibn Majah, Safah: 204, Hadees No: 2612]
SCAN PAGE : 

Dalil No : 2
SANAD : 
Imam Abu Eesa Tirmizi –>> Muhammad Bin Amr Al Sawaq –>> Abdul Azeez Bin Muhammad –>> Amr Bin Abi Amr –>> Ikramah –>> Abdullah Bin Abbas (Rdh.)
MATAN : 
Hazrat Ibn Abbas Rdh. Se Marwi Hai Ke Rasoolullah (S.A.W) Ne Farmaya Agar Tum Aisa Shakhs Dekho Jisne Janwar Ke Saath Badkaari Ki Hai Toh Isse Qatal Kardo Aur Saath He Janwar Ko Bhi…

[Sunan Tirmizi, Jild: 3, Safah: 123, Kitaabul Hudood, Hadees Raqam: 1455]
[Sunan Abi Dawud, Jild: 4, Safah: 406, Hadees Raqam: 4464]
SCAN PAGE : Jamee Tirmizi

SCAN PAGE : Sunan Abi Dawud

AL-Jawaab No : 1
Is Hadees Ko Qai Muhaddiseen/ Hafizul Hadees Aur Qayi Ghair Muqallid Aalimo Ne Kalam Kiya Hai Jaise..
1. Imam Abu Eesa Tirmizi (Rh.) Farmatey Hain : “Hadd Nahi Hai Waali Hadees Zyada Qaawi Hai Qatal Waali Hadees Se. Ahle Ilm Ka Ispar Amal Tha Aur Ahmad Aur Ishaq (Rh.) Ka Yeh Qaul Hai.”

[Jamee Tirmizi Ba Tehqeeq Albani, Safah: 345, Hadees Raqam: 1456]
SCAN PAGE : 

2. Imam Abu Dawud (Rh.) Farmatey Hain: “Yeh Riwayat Qaawi Nahi Hai”

[Sunan Abi Dawud, Jild: 4, Safah: 406, Hadees Raqam: 4464]
SCAN PAGE : 

3. Hafiz Ibn Hajar Asqalani (Rh.) Farmatey Hain: “Iski Sanad Me Kalaam Hai.”
[Talkhees Ul-Habeer, Jild: 4, Safah: 103, 104, Hadees Raqam: 2033]
SCAN PAGE : 

4. Shaikh Shoaib Arnaut (Rh.) Ne Is Riwayat Ko “Zaeef” Kaha Hai.

[Al Jamee Ul-Kabeer Sunan Tirmizi, Tehqeeq Shoaib Arnaut, Jild: 3, Safah: 282]
SCAN PAGE : 

5. Ghair Muqallidon Mashoor Aalim Abdur Rahman Mubarakpuri Sahab Ne Bhi Hadees Par Kalam Kiya Hai Aur Hadd Nahi Hai Riwayat Ko Zyada Sahih Kaha Hai.
[Tohfatul Ahwazi, Jild: 5, Safah: 19, 20]
SCAN PAGE : 


6. Ghair Muqallid Aalim Shamshul Haqq Azeemabadi Sahab Is Hadees Ke  Muttaliq Likhtey Hain: “Is Hadees Ki Sanad Me Kalaam Hai”

[Awnul Mabood Sharah Sunan Abu Dawud, Jild: 12, Safah: 158]
SCAN PAGE : 

AL-Jawaab No : 2
Yeh Hadees Par Zauf Ka Huqm Lagane Ki Wajah / Dalil Yeh Hai Ke Iski Sanad Me Ek Raawi “AMR BIN ABI AMR AL-MADANI” Hai Jispar Wahm Wali Jarah Maujood Hai …
Chunanche Ham Aimma Muhaddiseen Se Is Raawi Ke Wahmi Hone Ki Dalil Pesh Kartey Hain.
1. Imam Yahya Bin Zakariya As-Saaji (Rh.) Farmatey Hain: “Saccha Tha Magar WAHM Hojata Tha.”

[Tehzeeb Ut-Tehzeeb, Jild: 7, Safah: 83, Raqam: 122]
SCAN PAGE : 

2. Imam Ibn Hibban (Rh.) Farmatey Hain : “Siqaah Hai Magar KHATA Karta Tha.”

[Siqaat Ibn Hibban, Jild: 5, Safah: 185]
SCAN PAGE :

3. Imam Ibn Hajr Asqalani (Rh.) Iske Bareme Likhtey Hain : “Siqaah Hai Magar WAHM Hojata Tha.”
[Taqreeb Ut-Tehzeeb, Safah: 742, Raqam: 5118]

SCAN PAGE : 

4. Shaykh Muhaqiq Abdul Muti Amin Qalaji Likhtey Hain : Amr Bin Abi Amr Al-Madani Siqaah Hain, Magar Wahm Hota Tha.

[Haasiya Kitaabul Zuafa Lil Uqaili, Jild: 3, Safah: 288]
SCAN PAGE : 

● Chunanche Jis Raawi Par Wahm Waali Jarah Ho Us Raawi Ki Hadees ZAEEF Hoti Hai Aur Yeh Usool Ghair Muqallideen Hazrat Ko Ba-Khoobi Pata Hai…
● AHLE SUNNAH WAL JAMMAT KA MAUQIF AUR MAZBOOT DALAIL KA TAZKIRAH : 
Jamhoor Ahle Ilm Ka Yeh Mauqif Hai Ke Janwar Se Badfaili Karnese Koi Hadd Nahi Hai Aur Ispar Ek Zabardast Dalil Maujood Hai..
SANAD : 
Imaam Abu Dawud –>> Ahmad Bin Yunus –>> Shareek –>> Ahwash & Abu Bakr Bin Ayyash –>> Aasim –>>  Abi Razain –>> Ibn Abbas (Rdh.)
MATAN : 
Abu Razain (Rh.) Sayyedana Ibn Abbas (Rdh.) Se Riwayat Kartey Hain Ke Jo Shakhs Chaupaye Se Badfaili Kare Ispar Hadd Nahi Hai.

[Sunan Abu Dawud, Jild: 4, Safah: 406, 407, Hadees Raqam: 4465]

[Sunan Kubra Bayhaqi, Jild: 8, Safah: 407, Hadees Raqam: 17,038]
SCAN PAGE : Sunan Abu Dawud

SCAN PAGE : Sunan Kubra Bayhaqi

HADEES KI TASHEEH : 
1. Imam Abu Dawud (Rh.) Farmatey Hain: “Asim Ki Hadees (Jisme Koi Hadd Nahi Hai Wali) Amr Bin Abi Amr Ki Riwayat Ko Zaeef Karti Hai.”

[Sunan Abu Dawud, Jild: 4, Safah: 407, Hadees Raqam: 4465]
SCAN PAGE : 

2. Imam Tirmizi (Rh.) Farmate Hain : “Hadd Nahi Hai Waali Hadees Zyada Qaawi Hai Qatal Waali Hadees Se. Ahle Ilm Ka Ispar Amal Tha Aur Ahmad Aur Ishaq (Rh.) Ka Yeh Qaul Hai.”

[Jamee Tirmizi Ba Tehqeeq Albani, Safah: 345, Hadees Raqam: 1456]
SCAN PAGE : 

3. Shaikh Naseeruddin Albani Sahab Ne Bhi Hadees Ko HASAN Kaha Hai Aur Apni Sahih Abu Dawud Me Darj Kiya Hai.

[Sahih Abu Dawud, Jild: 3, Safah: 74, Hadees Raqam: 4465]
SCAN PAGE : 

4. Ghair Muqallidon Ke Allama Zubair Ali Zai Sahab Ne Bhi Hadees Par HASAN Ka Huqm Lagaya Hai.

[Haasiya Sunan Abu Dawud, Jild: 4, Safah: 406, Hadees Raqam: 4465]
SCAN PAGE : 

5. Ghair Muqallid Haafiz Imran Ayyub Lahori Sahab Ne Hadees Ko “HASAN SAHIH” Kaha Hai.

[Fiqhul Hadees, Jild: 2, Safah: 617]
SCAN PAGE : 

Lehaza Saabit Hogaya Ke Marfu Hadees Qaawi Nahi Hai Han Hamari Mauquf Hadees SAHIH Hai Lehaza Hamara Maslah Sahih Hadees Se Saabit Hai..
● AHEM NUKTAH :
Ghair Muqallid Aalim Yusuf Jaipoori Sahab Ne Durre Mukhtar Ki Aadhi Ibarat Naqal Kiya, Sirf Hadd Nahi Hai Likh Ke Sahih Hadees Ka Mazak Udaya Aur Zaeef Hadees Se Apna Mazhab Aghe Badhaya.
Lekin Sahibe Durre Mukhtar Ne Mazeed Tazeer Ki Baat Kahi Hai Ta’ake Log Aisa Behudda Kaam Na Karein..
Chunanche Sahibe Durre Mukhtar Likhtey Hain Ke Jo Shakhs Chaupaye Se Badfaili Kare Uspar Koi Hadd Nahi Lekin Uspar Sakht Se Sakht Saza Dijayegi Ta’ake Aisa Na Kare..
[Durre Mukhtar, Safah: 310, Kitabal Hudud]
SCAN PAGE : 

SALAF-O-SUWALIHEEN AUR GHAIR MUQALLIDON KE BUZURGO KE MAUQIF :
1. Hazrat Ata Bin Abi Rabah (Rh.)

2. Hazrat Ibrahim Naqai (Rh.)

3. Imam -E-Azam Abu Hanifah (Rh.)

4. Imam Malik Bin Anas Madani (Rh.)

5. Imam Sufyan Sauri (Rh.) Aur

6. Imam Shafi (Rh.) Ke (Ek Qaul Ke Muttabiq) Bhi Sirf Ta’zeer Hai.
[Tohfatul Ahwazi, Jild: 5, Safah: 20]
[Bulughul Maraam Urdu By Allama Shafiurrehman Mubarakpuri, Jild: 2, Safah: 797]
SCAN PAGE : Tohfatul Ahwazi

SCAN PAGE : Urdu Bulugh Ul-Maraam

7. Imam Ahmad Bin Hanbal (Rh.) Aur 

8. Imam Ishaq Bin Rahwaye (Rh.) Se Manqool Hai Ke Janwar Se Bafaili Par Koi Hadd Nahi Hai.

[Jamee Tirmizi Ba Tehqeeq Albani, Safah: 345, Hadees Raqam: 1456]
SCAN PAGE : 

9. Ghair Muqallid Nawab Siddique Hasan Khan Bhopali Sahab Farmatey Hain: “Jis Hadees Me Qatl Ka Huqm Hai Woh Qabile Hujjat Nahi Hai Isliye Zahir Ta’zeer He Hai.”

[Bahawala Fiqhul Hadees, Jild: 2, Safah: 617]
SCAN PAGE : 

10. Ghair Muqallid Haafiz Imran Ayyub Lahori Sahab Likhtey Hain : “Rajeh Yeh Hai Ke Isse Sirf Ta’zeer He Lagaya Jayega.”

[Fiqhul Hadees, Jild: 2, Safah: 617]
SCAN PAGE : 

Wallahu Alam…

Advertisements