Abdullah Bin Mubarak Rh. Ke Nazr Me Imame Azam Abu Hanifa Rh. Ka Maqam

Ameerool Momineen Fil Hadees Abdullah Bin Mubarak (Rah.) Imam-e-Azam Abu Hanifa (Rh.) Ke Shagird The Aur Imaam Bukhari (Rh.) Ke Ustaaz Yaani Imam Ahmad Bin Hanbal (Rh.) Wagaira Ke Ustaaz The.

Imaam Bukhari (Rh.) Aur Muslim (Rh.) Ne Inse Kasrat Se Hadees Apni SAHIH Me Naqal Ki Hain..

Imam Abdullah Bin Mubarak Rh. Ne Apne Ustaaz Sultan Ul- Muhaddisun, Imaam-e-Azam Abu Hanifa Rahimahullah Ki Jam Kar Ta’areef Ki Hai Usko Ham Bayan Karenge Aur Saabit Karenge Ke Abu Hanifa (Rh.) Ka Maqam Ala Darjeh Ka Hai.

Chunanche Allama Ibn Abdul Barr (Rh.) Likhtey Hain :

ﻭَﻋَﻦِ ﺍﺑْﻦِ ﺍﻟْﻤُﺒَﺎﺭَﻙِ ﺭِﻭَﺍﻳَﺎﺕٌ ﻛَﺜِﻴﺮَﺓٌ ﻓِﻲ ﻓَﻀَﺎﺋِﻞِ ﺃَﺑِﻲ ﺣَﻨِﻴﻔَﺔَ ﺫَﻛَﺮَﻫَﺎ ﺍﺑْﻦ ﺯُﻫَﻴْﺮ ﻓِﻲ ﻛِﺘَﺎﺑِﻪِ ﻭَﺫَﻛَﺮَﻫَﺎ ﻏَﻴْﺮُﻩُ…

TARJUMA :

Abdullah Bin Mubarak (Rh.) Se Abu Hanifa (Rh.) Ke Fazail Kasrat Se Manqool Hain Jisse Ibn Zuhayr Rh. Ne Apni Kitaab Me Zikr Kiya Hai Aur Baakiyon Ne Bhi…

[Al-Inteqa Fee Fazail Al-Salasa Aimma Al-Fuqaha, Safah: 207]

SCAN PAGE :

Ab Ham Un Tauseeqi Kalimat Wa Riwayat Dekhtey Hain..

TAUSEEQ NO : 1

Sanad No : 1

ﺃَﺧْﺒَﺮَﻧَﺎ ﺍﻟﺨﻼﻝ،ﻗَﺎﻝَ: ﺃَﺧْﺒَﺮَﻧَﺎ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺨﻌﻲ، ﺣﺪﺛﻬﻢ ﻗَﺎﻝَ: ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ، ﻗَﺎﻝَ:ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺃَﺑُﻮ ﻛﺮﻳﺐ، ﻗﺎﻝ:ﺳﻤﻌﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ، ﻳﻘﻮﻝ : …….

Sanad No : 2

ﻭَﺃَﺧْﺒَﺮَﻧِﻲ ﻣُﺤَﻤَّﺪ ﺑﻦ ﺃَﺣْﻤَﺪ ﺑﻦ ﻳَﻌْﻘُﻮﺏ،ﻗَﺎﻝَ : ﺃَﺧْﺒَﺮَﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪ ﺑﻦ ﻧﻌﻴﻢ ﺍﻟﻀﺒﻲ،ﻗَﺎﻝَ: ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺃَﺑُﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﻣُﺤَﻤَّﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮ،ﻗَﺎﻝَ:ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺃَﺑُﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻣُﺤَﻤَّﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﺮﻭﺯﻱ،ﻗَﺎﻝَ:ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺃَﺑُﻮ ﺣﻤﺰﺓ ﻳَﻌْﻠَﻰ ﺑﻦ ﺣﻤﺰﺓ،ﻗﺎﻝ : ﺳﻤﻌﺖ ﺃﺑﺎ ﻭﻫﺐ ﻣُﺤَﻤَّﺪ ﺑﻦ ﻣﺰﺍﺣﻢ،ﻳﻘﻮﻝ : ﺳﻤﻌﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ، ﻳﻘﻮﻝ :

ﺭﺃﻳﺖ ﺃﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺭﺃﻳﺖ ﺃﻭﺭﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ،ﻭﺭﺃﻳﺖ ﺃﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺭﺃﻳﺖ ﺃﻓﻘﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻓﺄﻣﺎ ﺃﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ: ﻓﻌﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺭﻭﺍﺩ، ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻭﺭﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ: ﻓﺎﻟﻔﻀﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺽ، ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ :ﻓﺴﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ، ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻓﻘﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ: ﻓﺄﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ : ﻣﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻣﺜﻠﻪ.

TARJUMA :
Continue reading

Advertisements

Imaam Abu Dawood (Rh.) Ke Nazar Me Imaam E Azam Abu Hanifa (Rh.) Ka Maqaam

Imaam Abu Dawud Rahimahullah Jinki Wafat San 275 Hijri Me Huyi, Yeh Sunan Abi Dawood Ke Musannif Aur Bade Mashoor Aur Qabile Aitemaad Muhaddiseen Mese EK Hain.

Imaam Abu Dawood (Rh.) Ke Talluq Se HAFIZ Ibn Hajr Asqalani (Rh.) Likhte Hain:

” SIQAAH, HAAFIZ, Musannif Al-Sunan Wagaira Hain.”

[Taqreeb Al-Tehzeeb, Safa: 404, Raqam: 2548]

Scan Page:

Aur Yehi Imaam Abu Dawud Rh. Ne Imam E Azam Ki Tauseeq Aur Ta’arif Ki Hai Aur Aapko IMAAM Ka Martabe Se Nawaza Hai.

Continue reading

Imam Ibn Hajar Makki (Rah) Aur Difa Imam-E-Azam Abu Haneefa Nauman Bin Sabit Al-Koofi Rahimahullah

Imam Ibn Hajr Haismi al-Makki (Rahimahullah) al-Muttawwafi San 972 Hijri Ne Imam-E-Azam Abu Haneefa (Rahimahullah) Ke Difa Kartey Huwe Ek Puri Kutub Likhi Jisme Unhone Imam Sab Rahimahullah Ke Manaqeeb Bayan Ki Hai Aur Isme Unhone Hafiz Khateeb Baghdadi (Rah) Ki Kitab Tareekh Baghdad Me Jitne Bhi Imam Sab (Rah) Par Jirah Hain Unka Mukhtasar Jawab Bhi Diya Hai Chunanche Likhtey Hain…

“Issi wajah se Imam Shafi (rah) ne kaha ke Sab log FIQH me IMAM ABU HANIFA (Rah) ki AULAD HAIN aur kaha!! Jo Shakhs Fiqh seekhna Chahe to usko Imam Abu Haneefa (Rah) Aur unke Shagirdon ka daman pakarna chahiye, AUR kaha ke! Mene Imam Maalik (Rah) se pucha keh Apne Imam Abu Hanifa (Rah) ko kesa Paya? Bole Keh mene unko aisa Shakhs dekha keh agar wo is Satoon (pillar) ke bare main kalaam karen aur isko Sone ka hone ka
dawaa karen to Zarur Dalil se
Sabit Kar denge, Aur Jab Imam
Shafii (rah) Baghdaad Pohanche Aur Imam Abu Hanifa (rah) ki QABAR KI ZIYARAT KO GAYE AUR WAHAN 2 RAKAT NAMAZ PARHI toh Takbeer me Rafayadain na Kiya, AUR EK RIWAYAT main hai keh WOH FAJR ki Namaz thi or us main Duaa’ e Qanoot naa Parhi to kisi ne uski Wajah daryaaft ki Bole IS IMAM KE ADAB SE MENE NAA PARHA AUR UNKE SAMNE UNKI MUKHALIFAT KO RAWAA NA RAKHA,AUR FUDAIL BIN IYAD (Rah) ne kaha!!! Mujh ko unki Jalalat-e-Shaan ke liye Yahi Kaafi hai keh IMAM ABU HANIFA (RAH) FIQAH MAIN MAAROOF AUR PARHEZGAARI MAIN MASHOOR HAIN”

[Al Khairat ul Hisaan Fi Manaqib Lil Imam al Azam Abi Hanifa al Nauman: Muqadima Awwal, Safa: 5, Egypt]

Continue reading

Imam Abu Haneefa Rahimahullah Ke Majlis Me Shirkat Karne Wale 40 Muhaddiseen

Imam Abu Hanifa Rahimahullah Ke Majlis-E-Fatawa Commitee Me 40 Azeem-O-Shaan Muhaddiseen Baitha Karte Aur Harr Masley Pe Behas Karte The… Jinke Naam Darjeh Zail Hai..

1. Imam Zufar Rah (Wafat San158 Hijri)
2. Imam Malik bin Mughawwal Rah (Wafat San159 Hijri)
3. Imam Dawood Taa’ee Rah (Wafat San 160 Hijri)
4. Imam Mandil bin Ali Rah (Wafat San 168 Hijri)
5. Imam Nazar bin Abdul Kareem Rah (Wafat San 169 Hijri)
6. Imam Amr bin Maymoon Rah (Wafat San 171 Hijri)
7. Imam Hiban bin Ali Rah (Wafat San 173 Hijri)
8. Imam Abu Ismah Rah (Wafat San 173 Hijri)
9. Imam Zuhayr bin Mu’aawiyah Rah Wafat San 173 Hijri)
10. Imam Qaasim bin Ma’n Rah (Wafat San 175 Hijri)
11. Imam Hammad bin Imam Abu Hanifa Rah (Wafat San 176 Hijri)
12. Imam Hayyaaj bin Bistaam Rah (Wafat San 177 Hijri)
13. Imam Shareek bin Abdullah Rah (Wafat San 178 Hijri)
14. Imam Aafiyah bin Yazeed Rah (Wafat San 180 Hijri)
15. Imam Abdullah ibn Mubarak Rah (Wafat San 181 Hijri)
16. Imam Abu Yusuf Rah (Wafat San 182 Hijri)
17. Imam Muhammad bin Nuh Rah (Wafat San182 Hijri)
18. Imam Hushaym bin Basheer Sulami Rah (Wafat San 183 Hijri)
19. Imam Abu Sa’eed Yahya bin Zakariyyah Rah (Wafat San184 Hijri)
20. Imam Fadhl bin Ayyaadh Rah (Wafat San 187 Hijri)
21. Imam Asad bin Amr Rah (Wafat San 188 Hijri)
22. Imam Muhammad bin Hasan as Shaybani Rah (Wafat San189 Hijri)
23. Imam Ali bin Mis’ar Rah (Wafat San 189 Hijri)
24. Imam Yusuf bin Khalid Rah (Wafat San189 Hijri)
25. Imam Abdullah bin Idrees Rah (Wafat San 192 Hijri)
26. Imam Fadhl bin Moosa Rah (Wafat San 192 Hijri)
27. Imam Ali bin Tibyaan Rah (Wafat San 192 Hijri)
28. Imam Hafs bin Ghayyaath Rah (Wafat San 194 Hijri)

Continue reading

Imaam E Azam ABU HANEEFA (RH.)

Imam Abu Haneefa Nouman Bin Sabit Koofi Rahimahullah Ki Zindagi.

♥ SAHER KOOFA KI ILMI FAZEELAT

Koofa Me 1500 Sahaba Ikraam Razi Allahu Anhum Tashreef Laye The..
(Kitab Al Asmaa Wal Kuni 1/174)

Imam Ibn Sa’ad Rah Likhtey Hain-Sahaba Rizwanullahi Ajmaeen ki Badi Tadat Koofa Me Rehta Tha, 500 Se Zyada Sahaba Razi Koofa Me Rehte The Yehi Wajah Hai Ke Umar Bin Khattab Razi Ne Koofa Ko Ilm Ke Khazaana Ka Miyaar Kaha..
(Tabaqaat Ibn Sa’ad Jild 6, Ba’ab-Koofa)

Hazrat Ali Aur Ibne Masood Razi Allahu Anhuma Jaise Jaleelul Qadr Sahaba Koofa Me Kaiyi Saal Qiyam Farmaya..
(Siyar E Sahaba 7/600)

Jiski Badolat Ye Shahar Makke
Mukarrama Aur Madine Tayyaba Ki Tarah. Quran Wa Hadees Ke Uloom Ka Itna Bada Markaz Ban Chukka Tha Ke Imam Bukhari Rah. Ne Ilm
Ehadees Ke Liye Beshumar Martaba Koofa Ka Safar Farmaya…
(Hadi Us Saari 663)

Saheeh Bukhari Aur Saheeh Muslim Ke Sainkdo Muhaddiseen Koofa Hi Ke Bashinde The. Imam Abu Haneefa Rah. Ne Koofa , Makkah, Madina Waghair Ke Taqreeban 4000 Ulama Wa Muhaddiseen Se Quran O Hadees Ki Taleem Hasil Farmayi Jin Me Sab Se Mashoor Hazrat Hammad Rh. Hain, Hammad Rah. Ke Ustaad Ibrahim Nakhee Rah. Hain,Unke Ustaad Hazrat Alqama Rah. Hai Aur Unke Ustad Hazrat Abdullah Bin Masood Razi Allahu Anhu , Hazrat Umar Farooq Razi Allahu Anhu Jaise Azeem Sahaba Ikraam Hain…

♥ TAREEKH-E- PAIDAIS AUR NASSAB…
Continue reading

Imam Azam Abu Haneefa Rahimahullah Ke Kutub

Imaam-E-Azam Fil Fuqaha Abu Haneefa Nauman Bin Sabit Al Koofi Rahimahullah Ke Mukhtaliff Kitabon Ke Naam Aur Usse Jude Kuch Tehqiqat…

1) Mash’hoor Maurrikh Muhammad Ibn Yaqoob Ibn Nadeem r.a Apni Kitab “Al Fehrist” me Imam Abu Hanifa r.a ke Haalat me Likhte hain ki Aap Taba’i the…
Phiraage Likhte hain ki “Al Fiqah Al Akbar” “Kitab Al Risalah” ” Kitab Al Aalim Wal Muttalim” aur “Kitab
Radd Ala Qadria ” Aapki Tasaneef hain.
( Fehrist Ibn Nadeem Safah 256 )

Scan Page

2) Hazrat Ibn Hajar Asqalani r.a (Shafai)Farmate hain-“Imam Abu Hanifa r.a ki Hadees me Mufarrad Kitab “Kitab ul Aasar” hai Jo Imam
Muhammad Bin Hasan r.a ne Unse Riwayat ki Hai”

Scan Page

3) Hazrat Abu Abdullah Hussain Bin Ali Sumairi r.a Apni Kitab me Hazrat Sufiyan Soori r.a se Basanad Naqal Karte hain-“Zaida r.a ne Kaha Maine
Sufiyan Soori r.a ke Sirhane ek Kitab rakhi dekhi Jise wo Aksar Dekha karte the..Maine inse wo Kitab dekhne ki Ijazat Talab Ki, Inhone wo Kitab mujhko di ,Wo Kitab Imam Abu Hanifa r.a ki “Al Rahan” thi…Maine unse Kaha ki Kya tum Unki Kitaben
dekhte ho…Unhone Kaha Meri Khuwahish hai ki Unki Sab Kitaben mere Paas Jama hon….Ilm ke bayan karne me Unse Koi Bat Rahi nahi
hai…Lekin Ham Unke Sath Insaaf Nahi Karte hain….
(Akhbar Abi Hanifa Rah Wa Ashabihi Safa 74 )

Continue reading