Imam Abu Hanifa Rh. Pe Juroohat Ke Jawabaat- Part 1 (Reply To Zubair Ali Zai & Company)

Imame Azam Abu Hanifa Rh. Pe Juruhaat Ke Scans Ke Jawaab Mualaiza Farmayein.

TAMBEEH:

Yaad Rahe SANAD Deen Ka Hissa Hai, Chunache Hume Tehqeeq Karni Chiye Ke Hum Apna Deen Kisse Le Rahe Hain

Hazrat Abdullah Bin Mubarak Rh. Ka Farman Hai: “Sanad Deen Ka Hissa Hai, Agar Sanad Na Hoti To Jiske Dil Me Jo Ata Woh Bayan Karta”

{Muqaddama Sahih Muslim, Jild: 1, Baab:5 Sanad Deen Ka Hissa Hai, Safa: 9}

SCAN PAGE :

Leheza Meri Guzarish Hai Un Bhaiyon Se Ke Deen Ke Muamle Me Imam Abu Hanifa Rh. Ho Ya Dusre Koi Bhi Imamo Par Juruhaat Ke Liye Sanad Check Karliya Karein Kahin Apki Di Hui Sanad Zaef/Majrooh/Kazzab Ruwat To Shamil Nahi..

Imam Abu Hanifa Rh. Par Jitne Bhi Juruhaat Naqal Ki Gayi Hai Unke Sanad Check Kiye Bagair Bhaiyo Se Guzarish He Ke Apne Scans Aghe Na Badhaye Warna Zillat Ka Sikar Sirf Ap He Honge.

Lehaza Me Aghe Insha allah Bhaiyo Ke Scans Ke Sath Unka Radd Karunga Jinhone Bila Sanad Check Kiye Scans Ko Aghe Badhaya Hai…

JARAH NO : 1

Sufyaan Bin Oyena Rh. Farmate Hain: “Abu Hanifa Ko (Kufr) Se 3 Martaba Tauba Karayi Gayi..

{Tareekh Baghdad, Jild :15, Safa: 526}

POST SCAN :

JAWAB NO : 1

Iski Sanad Me KAMZOORI Hai..

Kyunki Isme Ek Raawi Hai Usman Bin Ahmad Bin Simak Abu Umar Dakak Jinke Taraf Banawati Hadees Naql Karne Ka Ishara Maujood Hai..

Imam Zehbi Rh. Farmatey Hain: Yeh Zaati Taur Par Saduq Hai Lekin Iski Naql Karda Riwayat Huwayi Hain.

Nez Ek Riwayat Par Tabsarah Karte Huye Farmaya Ke

“وهذا الإسناد ظلمات وينبغي أن يغمز ابن السماك لروايته لهذه الفضائح انتهى”

Yeh Sanad Andher He Andher Hai Aur Isme Ibn Simak Par Bhi Aiterazz Banta Hai Kyunki Isne Yeh Wahiyat Riwayat Naqal Ki Hai.

{Meezan Ul- Aitedaal , Jild: 3 Safah : 31}

SCAN PAGE : Arbi Book

{Meezan Ul Aitedaal Jild: 6, Safah: 69}

SCAN PAGE : Urdu Book

JAWAB NO : 2

Iski Bar Khilaf Sahih ul Asaneed Se Sufyaan Bin Oyena Rh. Se Imam Abu Hanifa Rh. Ke Tariff Manqool Hai..

Khud Khateeb Baghdadi Rh. Ne Tareekh Baghdad Me Naql Karte Hai Ke..

Sufyan Bin Oyena Rh. Farmatey Hain Ke Mere Ankho Ne Abu Hanifa Rh. Jaisa Shakhs Koi Aur Nahi Dekha.

{Tareekh Baghdad, Jild: 13, Safah: 336, Sanad: Sahih}

SCAN PAGE :

JARAH NO : 2

Ek Ahle Hadees Bhai Ne Bada Anokha Challenge Bhi Kiya Ke Me Jo Jarah Pesh Kar Raha Hun Uski Sanad Ko Poori Hanafi Zuriyat Zaef Saabit Karke Dikhaye, Aur To Aur Bhai Ne Likha Hai Ke Qayamat Tak Zaef Sabit Nahi Kar Sakte…

Abdur Rahman Farmatey Hain Ke Abu Hanifa Rh. Ne Farmaya: “Aksar Woh Baatein Jo Main Tumse Bayan Karta Hun Woh Galat Hoti Hain”

{Illal Tirmizi Kabeer, Safah: 388}

POST SCAN :

JAWAB NO : 1

Bhai Sahab Ne Jis Kitaab Se Jarah Naqal Ki Hai Yeh Kitaab Khud Inke Yahan Imam Tirmizi Rh. Se Sahih Sanad Se Sabit He Nahi…

Halake Hamare Bhai Ne Overconfidence Me Challenge To Kardiya Magar Yahan Yeh Dhoka Aur Khud Galati Kar Baithe Kahan Imam E Azam Ke Qaul Ko Galat Saabit Karne Chale The Khud Galati Kar Baithe…

Ghair Muqallideen Ke Mashoor Aalim Muhaddis ul Asr Hafiz Zubair Ali Zai Marhoom Ne Is Kitaab Ke Bareme Kya Farmaya Hai Hum Tafseel Se Apko Pesh Karte Hain…

Zubair Ali Zai Marhoom Likhte Hain : “Kitab Al- Ilal Al- Kabeer Ka Matbua Nushka Imam Tirmizi Rh. Se Ba- Sanad Sahih Sabit He Nahi. Iska Ek Raawi Abu Hamid Al- Tajeer (Ahmad Bin Abdullah Bin Dawud Al- Marwazi) MAJHOOL UL-HAAL Hai.

Dusri Jagah Likhtey Hain : “Al-Ilal Ka Bunyadi Raawi Abu Hamid Al- Tajeer Hai Aur Yeh MAJHOOL UL-HAAL Hai Aur Ilal Al-Kabeer Ke Muhaqiq Ko Bhi Iski Halat Nahi Mili…”

{Mahnama Al Hadees Hazaro, Shumara : 102, Safah : 27}

{Mahnama Al-Hadees Hazaro, Shumara : 38, Safah : 31}

SCAN PAGE : Shumara 102

SCAN PAGE : Shumara 38

Chunanche Agar Kitaab He Ghair Muqallideen Ke Yahan Sabit Nahi To Jarah Ka Kya Matlab !!!

Bhai Ko Chaiye Ke Ilal Al Kabeer Lil Tirmizi Ke Markazi Raawi Abu Hamid Al-Tajeer Ki Tauseeq Sabit Kare..

JAWAB NO : 2

Yeh Riwayat Ki Do Aur Sanad Tareekh Baghdad Me Maujood Hai Aur Yeh Do Sanadein Bhi ZAEF Hain, Jiski Tafseel Allama Muhammad Zahid Al-Kawsari Rh. Ki Tasaneef Me Maujod Hai SCAN Mulaiza Farmayein…

(Taneeb ul-Khateeb,Safah : 288, 289)

SCAN PAGE : Taneebul Khateeb

JARAH NO : 3 (Ahle Iraq Par Jarah)

Ek Bhai Ne Ahle Iraq (Koofi) Par Jarah Karne Imam Malik Rh. Ka Qaul Naqal Kiya Hai Jiska Mafhoom Hai..

Imam Malik (Rh.) Ke Samne Ahle Iraq (Koofiyo) Ka Zikr Hua To Unhone Farmaya : “Logon Ahle Iraq (Koofiyo) Ko Yahood-O-Nasara Ka Darja Do Inse Bayan Karda Baaton Ko Na Tasdeeq Karna Na Ta’azeeb.

{Jamee Bayan ul Ilm Wa Fazlihi, Safah: 1108, Raqam: 2165}

Dusri Sanad Se Manqool Hai Ke Hamare Jumla Ashab (Maliki) Yehi Baat Kehte The.

{Jamee Bayan ul Ilm Wa Fazlihi, Safah: 1108, Raqam: 2166}

POST SCAN :

JAWAB :

Yeh Imam Malik Rh. Ka Zaati Qaul Hai Aur Imam Malik Rh. Se Mashoor Hai Ke Woh Ahle Madina Ke Qaul Ko Ahle Makka Wagaira Ke Qaul Ko Bhi Chordh Dete The.

Aur Jahan Tak Raahi Baat Ahle Iraq (Koofiyo) Ka Qaul Ke Hawalese Toh Adna Se Adna Talibe Ilm Ko Bhi Pata Hai Koofa Ilm Ka Samandar Hai..

Bade Bade Kibar Ahle Ilm, Faqeeh, Mujtahid, Muhaddis Iraq Ki Sarzamin Me Paida Huye Hain.. Kayi Aise Raawi Toh Bukhari Wa Muslim Bhi Hain Jo Koofi Hain..

Jisne Bhi Yeh Post Banaya Hai Woh Indirectly Bukhari Wa Muslim Ke Ruwaat Par Hamla Kar Raha Hai.. Ek Misal Dedun Imam Abu Bakr Ibn Abi Shaiba Koofi Rh. Bukhari Wa Muslim Ke Raawi Hai Aur Yeh Ahle Iraq Koofi The. Bukhari Wa Muslim Sharif Me Inki Beshumar Riwayat Manqool Hai Kya Ab Ahle Hadees Bhai Inki Hadees Qaul Ko Yahood-O-Nasara Ka Qaul Shumar Kareinge ???

Mazeed Dusri Riwayat Me Jo Mazkoor Hai Ke Ashabe Malik Yani Maliki Hazrat Ka Bhi Yehi Fatwa Hai Toh Yeh SANAD ZAEF Hai Kyunki Iske Sanad Me Ek Raawi Abu Yusuf Ahmad Bin Muhammad Sadlani Naami Shakhs MAJHOOL Hai.

Khud Imam Ibn Abdul Barr Rh. Ne Farmaya Ke “Abu Yusuf Ahmad Bin Muhammad Sadlani” Majhool Hai.

{Jamee Bayan ul Ilm Wa Fazlih, Safah: 1108}

SCAN PAGE :

JARAH NO : 4

Ek Ghair Muqallid Bhai Ne Scan Banaya Hai Taake Imam Sahab Par Jarah Kar Sake Kitaab Al-Kaamil Ibn Adi Se Jiska Mafhoom Hai..

Imam Wakee Rh. Farmate Hain Ke Koofa Ke Ek Ghar Me Imam Ibn Abi Layla, Imam Shariq, Imam Sufyan Sawri, Imam Abu Hanifa Aur Imam Hasan Bin Salah Koofi Jama The Ke Abu Hanifa Ne Kaha Ke Apne Maa Se Nikaah Karne Wale Ka Imaan Jibrael Ke Imaan Ke Bara Bar Hai Imam Wakee Ne Farmaya Is Tarah Ke (Khurafat) Baaton Ke Wajah Se Imam Shariq Rh. Abu Hanifa Aur Iske Ashaab (Hanafiyon) Ko Mardood Al-Sahada Qarar Dete The Aur Imam Sufyan Sawri Rh. Ne Abu Hanifa Se Saari Zindagi Baat Nahi Ki Yahan Tak Ke Woh Wafat Paa Gaye.

{Kitaab Al-Kaamil Ibn Adi, Jild: 4, Safah: 125,126, Raqam: 16470}

POST SCAN :

JAWAB :

Hamare Ahle Hadees Bhai Jisne Yeh SCAN Banaya Hai Usko Ek Chota Sa Chalenge Deta Hu Ke Bhai Apne SANAD Ke 2 Raawi Ki Tauseeq Saabit Karein..

Yaani Iski Sanad Me Do Raawi MAJHOOL Hain.

1. Abu Khalid Yazeed Bin Hakim Al-Askari

2. Ishaq Bin Ahmad Bin Hafz

Yeh Dono Raawiyo Ki Tauseeq Kisi Bhi Kitaab Me Na-Maloom Hai Chunache Aise Raawiyo Ke Riwayato Se Imam Sahab Rahimahullah Par Jarah Karna Himaqat Wa Jahilana Kam Hai.

Nez Main To Kehta Hun Yeh Riwayat Sanad Aur Matan Do Ke Lihaz Se Manghad Aur Bana Wati Hai..

JARAH NO : 5

Ek Bhai Ne Kitaab As-Sunnah Jo Imam Ahmad Bin Bin Hanbal Rh. Ke Bete Abdullah Rh. Par Mansoob Kitaab Hai Usse Ek Jarah Naqal Kiya Hai Jiska Mafhoom Hai..

Imam Yahya Bin Maeen Rh. Ne Farmaya : “Abu Hanifa Murji Tha Aur Iske Dawat Dene Walon Mese Tha Hadees Me Woh Koi Cheez Nahi.”

{Kitaab As-Sunnah, Jild: 1, Safah: 226, Raqam: 402}

POST SCAN :

JAWAB

Kitaab As-Sunnah Se Imam E Azam Abu Hanifa Rh. Par Juruhaat Karna Galat Hai. Kyunki Kitaab Me Abu Hanifa Par Juruhaat Wala Baab Saabit Nahi Hai.

Sirf Aur Sirf Ek Nushqe (Muhammad Bin Saad Al-Qahtani) Me Yeh Baab Maujood Hai Baaki Jitne Bhi Nushqe Hai Ye Is Baab Se Khali Hain.

{Muqaddama Kitab As-Sunnah, Jild : 1, Safah : 61, Muhaqiq : Shaikh Mustafa Ameen}

Lehaza Yaad Rahe Ahle Hadees Bhaiyon Kitaab as- Sunnah Se Imam Abu Hanifa Rh. Par Jarah Tab Kar Nahi Paoge Jab Tak Yeh Baab Sanad E Sahih Se Saabit Na Hojaye.

JARAH NO : 6

Ek Naam Nihad Ahle Hadees Bhai Jarah Naqal Kiya Hai Jiska Mafhoom Kuch Yun Hai….

Imam Amr Bin Ali Rh. Ne Kaha Ke Abu Hanifa Sahabul Raaye Tha Aur Naam Nauman Bin Sabit Tha Ye Hafiz Nai Tha Bulke Inki Hadees Muztarib Hai Aur Wahiul Hadees Hai.

{Al-Kaamil Ibn Adi, Jild: 4, Safah: 121}

POST SCAN :

JAWAB :

Pehli Baat To Yeh Jarah Ki Sanad Sabit Nahi Hai Kyunki Amr Bin Ali Rh. Ki Wafat San 249 Hijri Me Hui Aur Imam Ibn Adi Rh. Ki Paidaish San 277 Hijri Hai.

Imam Ibn Adi Rh. Aur Amr Bin Ali Rh. Ke Darmiyan Kam Se Kam 28 Saal Ka Fasla Hai To Unhone Yeh Jarah Kahan Se Naqal Kiya Iska Koi Ata Pata Nahi..

Lehaza Iski Sanad Me Inqata Payi Gayi Hai Aur Riwayat Mardood Wa Matrook Hai.

JARAH NO : 7

Ek Jarah Naqal Kiya Hai Jiska Mafhoom Hai…

Imam Malik Rh. Farmatey Hain Chutth (Jaraseem Ameez) Dar Bimari Deen Ke Liye Halaqat Hai Aur Abu Hanifa Bhi Islaam Ke Liye Chutth (Jaraseem Ameez) Dar Bemari Hai.

{Al-Kamil Lil Ibn Adi, Jild : 4, Safah : 121, Raqam : 16453}

POST SCAN :

JAWAB :

Is Riwayat Ki Sanad Bhi Gujista Riwayato Ke Asaneed Ki Tarah Zaef Wa Mardood Hai Kyunki Iski Sanad Me Ek Raawi Hai “Rabee Bin Sulaiman Al-Jazi” Ho Zaef Hai.

Hafiz Ibn Hajr Asqalani Rh. Likhte Hain : “Mussalama Bin Qaasim Ne Farmaya Yeh Zaeef Hai Aur Jo Kuch Yeh Riwayat Karta Hai Isse Acchi Tarike Se Adda Nahi Kar Sakta.”

{Lisan Ul-Meezan, Jild : 3, Safah : 449, Raqam : 3120}

SCAN PAGE :

Mazeed Kokhle Juruhaat Ke Jawabaat Qist Wari Di Jayeingi Insha allah..

Advertisements

Imaam-E-Azam Abu Hanifa (Rh.) Aur IRJA Ka SAHIH Ma’ana Wa Mafhoom

Lafz “IRJA” Ka Sahih Ma’ana Wa Mafhoom:

Jin Ma’ano Me Imaam-E-Azam Abu Hanifa (Rah) Ko Marjiya Kaha Gaya Hai, Woh Ahle Sunnat Wal Jammat Ke Aqeedon Ke Khilaf Nahi Hai. Isliye Hum Zaroori Samajhtey Hain Ki Aap Sabke Samne Pehle IRJA Aur MURJIYA Ka Sab Ma’ane (Meaning) Aap Logon Tak Pahucha Dein, Jisse Aap Sab Par Uski Haqiqat Wazeh Hojaye..

IRJA Kya Aur Kisse Kehtey Hain??

IRJA Ka Asli Ma’ana Hai, Takheer Ya Mohlat Dena.

Allama Abdul Kareem Shahrastani (Rh.) Al-Muttawaffi San 538 Hijri Iski Tafseel Batate Huye Likhte Hain:

Continue reading

Difa Imaam E Azam: Imaam BUKHARI (Rh.) Ke MURJIYA Wale QAUL Ka Jaiza

Ghair Muqallid Naam Nihaad Ahle Hadees Ke Chand TASSUB Parasst Awwam Imaam E Azam Abu Hanifa Noaman Bin Saabit Al-Koofi Rahimahullah Ki Zara Si Bhi TA’REEF Aur TAUSEEQ Raass Nahi Aati.

Asliyaat Me Aise Tassub Parasst Logo Ko TAQLEED Se Chid Kam Hoti Hai Bulke Isse Kayyin Guna Zada BUGHZ Aur ADDAWAT Imaam E Azam Abu Hanifa (Rh.) Se Hoti Hai. Lehaza Aise Log Imaam Sahab Rahimahullah Par JARAH Karte Hain Aur JARAH Karte Huye Khud ANDHE Aur SHAITAAN Ke MUQALLID Banjate Hain.

Aise Logo Ko Na ARBI Atti Hai Na URDU Inka Haal Toh Aisa Hota Hai Ke ANGREZZI Se Kaam Chalate Hain !! Phir Bhi Yeh Apne Apko Mujtahid Aur Muhaqiqeen Me Shumar Kar Lete Hain Aur Chalenge Ka Bazar Garam Karte Hain, Halanke Yeh Alag Baat Hai Ke Inke Pas ILM Aur HILM Dono Siffar (Zero) Ke Barabar Hota Hai.

Khair Asal Mauzu Pe Aate Hain Ke Aise Tassub Parasst Log Imaam Abu Hanifa (Rh.) Ko MURJI Saabit Karne Ke Liye AKSAR Ameerul Momineen Fil Hadees Imaam BUKHARI (Rh.) Ka Qaul Aksar Pesh Karte Hain..

Continue reading

Imaam Abu Hanifa (Rh.) Par KHINZEER Ke HALAAL Honeka ILZAAM Ka ILMI Jawaab

Ghair Muqallideen Naam Nihaad Ahle Hadees Aksar Imaam Bukhari (Rh.) Ke Taraf Mansoob Kitaab Al-Juzz Al-Qiraat Se Ek Hawala Pesh Karke Imaam Abu Hanifa (Rh.) Par Aiteraz Karte Hain Ke Imaam Abu Hanifa (Rh.) Ke Nazdeeq Khinzeer Halal Hai!!

Halanke Wahan Imaam Bukhari (Rh.) Ne Imaam Abu Hanifa (Rh.) Ka Naam Nahi Likha Aur Na He Khinzeer Ko Halaal Kehne Wale Ka Naam Maujood Hai.

Chunanche Puri Ibaarat Mulaiza Farmayein Imaam BUKHARI (Rh.) Likhte Hain:

“Baaz Madyin Ijmaa Ne Apna Ittefaaq Is Shakhs Ke Saath Banna Raha Hai Jo Yeh Dawa Karte Hai Ke Doodh Pilane Ki Muddat Adhayi Saal (2.6 Years) Hai. Halanke Yeh Baat Kalaam Ullah Ke Sarra Sar Khilaaf Hai. Allah Ta’alla Ne Farmaya: Jo Shakhs Raza’at Puri Karana Chata Ho Iske Biwi Do Saal Tak Doodh Pilaye. Yeh Shakhs Khinzeer Ko Halaal Samjhta Hai Aur Musalmano Ke Qatle Aam Ke Jawaz Ka Qail Hai. Aur Yeh Dawa Rakhta Hai Ke Allah Ka Huqm (Amr) Pehle Aur Baad Me Sab Makhlooq Hai. Yeh Shakhs Namaz Ko Deen Nahi Samjhta..

[Juzz Al-Qiraat Khalfal Imaam, Safa: 40, 41]
Continue reading

Imaam AHMAD Bin Hanbal (Rh.) Ne Imaam Abu Haneefa (Rh.) Ko KAZZAB (Jhoota) NAHI Kaha Hai

Ghair Muqallideen Naam Nihad Ahle Hadees Hazrat Imaam E Azam Abu Hanifa (Rh.) Ko Zaeef Aur Kazzab Sabit Karne Ke Liye Ji Torr Koshish Karte Hain Magar Unke Haath Ya Toh Zaeef Riwayate Ya Mauzu Manghadak Riwayatein Milti He Jisse Woh Imaam E Azam Ko Zaeef Aur Kazzab Saabit Karte Hain…

Aise Kuch Ta’ssub Parast Log Imaam Ahmad Bin Hanbal (Rh.) Ki Ek Zaef Qaul Pesh Karte He Jisme Unhone Imaam E Azaam Abu Hanifa Rh. Ko Jhoota Kaha Hai..

Aayein Inki Pesh Karda RIWAYAT Ka JAIZA Lete Hain.

Imaam UQAILI (Rh.) Likhte Hain:

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺩﺍﺅﺩ ﺍﻟﻌﻘﯿﻠﯽ ﻗﺎﻝ ﺳﻤﻌﺖ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺘﺮ ﻣﺬﯼ ﻗﺎﻝ ﺳﻤﻌﺖ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﯾﻘﻮﻝ ﺍﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔۃ ﯾﮑﺬﺏ.

Imaam Ahmad Bin Hanbal (Rh.) Ne Kaha Abu Hanifa (Rh.) JHOOT Bolta Tha.

[Kitaab Al-Zuafa Al-Kabeer Lil Uqaili, Jild: 4, Safa: 284]
Continue reading

Imam Abu Hanifa (Rh.) Aur Ambiya A.S Ke Baad AFZAL Kaun Hain?

Imam E Azam Fil FUQAHA Abu Hanifa (Rh.) Farmate Hain:

ﻭﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺒﻴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺛﻢ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ ﺛﻢ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ ﺫﻭ ﺍﻟﻨﻮﺭﻳﻦ ﺛﻢ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ

Tarjuma:

Nabi Akram Sallallahu Alaihi Wassallam Ke Baad Sabse Afzal Hasti Abu Bakr SIDDIQUE (Rdh.) Hain Inke Baad Umar Farooque (Rdh.) Inke Baad Usman Bin Affan (Rdh.) Zilnoorain Aur Inke Baad Ali Bin Abi Talib Al-Murtaza (Rdh.) Hain.

[Fiqhul Akbar, Safa: 18, 19]

[Sharah Fiqhul Akbar Lil Mulla Ali Qari, Safa: 182]

Scan Page: Fiqhul Akbar

Scan Page: Sharah Fiqhul Akbar

SAHIH Bukhari Aur Muslim Me Bhi QADRI, SHIA Aur MURJIYA Raawi Hain: DIFA’A Imam E Azam Abu Hanifa (Rh.)

Ghair Muqallideen Naam Nihad Ahle Hadees Ki Awwam Imam-E-Azam Abu Hanifa Nouman Bin Sabit (Rh.) Par JARAH Karte Huye Kehte Hain Ke Tumhara IMAM Toh SHIA Aur MURJI Firqa Se TALLUQ Rakhte The Aur Isiliye Ham (Ghair Muqallideen) Abu Hanifa Ko CHORDH Diye Hain…

Agar Aisa Hai Ke Ghair Muqallid Ki Awwam SHIA Wa MURJI Raawi Aur Muhaddiseen Ko Tark Karte Hain Toh Inko Chaiye Ke Imam HAKIM (Rh.) Ke Muttaliq Kya Khayal He Aplogo Ka ??

Imam HAKIM (Rh.) Par SHIA Honeka Jarah:

1. Allama Khateeb E Baghdadi (Rh.) Se Manqool Hai Ke “Abu Abdullah Hakim Qaabil E Aitemaad Hai Tashaiyo (Shiyat) Ki Taraf Maail The”

[Tazkiratul Huffaaz]

Continue reading

Imam Abu Hanifa (Rh.) Aur Qiyas

Baaz Ghair Muqallideen Naam Nihad Ahle Hadees Tassub Parast Log Jo Na Quran Wa Hadees Ke Mahireen Hain Na He Tareekh Wa Tehzeeb Ke Mahireen Mese Hain Inlogo Ka Kehna Hai Ke

“Imam-E-Azam Abu Hanifa (Rh) ” Hadeeso Ke Bajaye RAAYE AUR QIYAS Se Faisla Kartey The… (Jhooton Par Allah Ki Lanaat Beshumar)

Bulkey Khud Ghair Muqallideen Ijtehaad Wa Qiyas Ke Qail Hain..

Ghair Muqallideen Ke Bade Paaye Ke Alim Shaikh Zubair Ali Zai (Rh) Ek Sawal Ke Jawab Me Likhtey Hain: “Baki Umoor Ke Bareme Khud IJTEHAAD Karlein”

[Fatawa Ilmiyah, Jild: 1, Safa: 198]

Scan Page: Fatawa Ilmiyah

Yeh Toh Yehi Baat Hogayi: “Ulta Chor Kotwal Ko Daantey”

Khair Ayein Dekhtey Hain Kya Sacchme Imam Sahab Raaye Aur Qiyas Se Faisla Karte Hain Ya KAZZABO Ki Yeh Nayyi Jarah Hain Imam Abu Hanifa (Rh) Par..

Continue reading

Gunyatul Talibeen Aur Imam Abu Haneefa (Rh) Par Murji Honeka Ilzam Ka Jawab

Ghair Muqallideen Naam Nihad Ahle Hadees “AHNAF” Par Aiterazz Ke Taur Pe Shaikh Abdur Qadeer Jeelani (Rh) Ki Gunyatul Talibeen Se Ek Ibarat Ko “HANFIYO” Ke Khilaf Pesh Kar Ke “AHNAF” Ko Gumrah Aur Biddati Firqah Kehte Hain…

Chunanche Ghair Muqallideen Kehte Hain Sheikh Abdur Jeelani (Rh) Ne Hanfio Aur Unke Imam Abu Hanifa Nauman Bin Sabit (Rh) Ko Murjiya Firqah Me Shumar Kiya Hai Aur Inko Ghair Najji (Jo Firqa Nijat Pane Wala Nahi) Batlaya Hai..

[Gunyatul Talibeen Lil Sheikh Abdur Qadir Jeelani (Rh), Safa: 222, Mutarjim: Hafiz Mubassir Hussain Lahori, Darul Ilm Mumbai]

Scan Page: Gunyatul Talibeen

Hazarat Aaiyeh Iss Ibarat Ka Tafseelan Jawab Mulaihza Karte Hain….

《 Al-Jawab No: 1 》

Gunyatul Talibeen Kitab Ke Bareme Imam Ibn Hajar Haismi (Rh) Ne Apni Kitab Me Farmaya Hai Ke-“Baad Me Logo Ne Aise Bohot Sari Cheeze Dal Di Hain Jo Pehle Nahi Thi”

Chunanche Imam Ibn Hajar Haismi (Rh) Farmatey Hain:

ﻭَﺇِﻳَّﺎﻙ ﺃَﻥ ﺗﻐﺘﺮ ﺃَﻳْﻀﺎ ﺑِﻤَﺎ ﻭَﻗﻊ ﻓِﻲ ‏[ ﺍﻟﻐُﻨْﻴﺔ ‏] ﻹِﻣَﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﻴﻦ ﻭﻗﻄﺐ ﺍﻟْﺈِﺳْﻠَﺎﻡ ﻭَﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤﻴﻦ ﺍﻟْﺄُﺳْﺘَﺎﺫ ﻋﺒﺪ ﺍﻟْﻘَﺎﺩِﺭ ﺍﻟﺠﻴﻼﻧﻲ، ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﺩﺳَّﻪ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻣَﻦْ ﺳﻴﻨﺘﻘﻢ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻣِﻨْﻪُ ﻭَﺇِﻟَّﺎ ﻓَﻬُﻮَ ﺑﺮﻯﺀ ﻣﻦ ﺫَﻟِﻚ ﻭَﻛَﻴﻒ ﺗُﺮﻭَّﺝ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻫَﺬِﻩ ﺍﻟْﻤَﺴْﺄَﻟَﺔ ﺍﻟْﻮَﺍﻫِﻴَﺔ ﻣَﻊَ ﺗﻀَّﻠُﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟْﻜﺘﺎﺏ ﻭَﺍﻟﺴّﻨﺔ ﻭَﻓﻘﻪ ﺍﻟﺸَّﺎﻓِﻌِﻴَّﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺣَﺘَّﻰ ﻛَﺎﻥَ ﻳُﻔْﺘِﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺬﻫﺒﻴﻦ،

Tarjama: Tum par lazim hai ke tum dhoka mat khaao jo Imamul Arifeen aur Qutbul Islam wal Muslimeen Al Ustaz Abdul Qadir jeelani (rh) ki “Ghuniya” me waqeh hua hai. PAS BESHAQ WOH USME DALAA GAYA HAI” Allah Ta’ala use inteqam lenge warna wo Bari hai use. Aur kaise mubham raha ye wahiyaat masla un par Uske Kitab-o-Sunnat aur fiqh-e-Shafai o Hanabal se Sair hone ke bawajood yahan tak ke woh un dono mazhab par fatwa dete the…

[Fatawa Hadasiyah Lil Ibn Hajr Haismi (Rh), Jild: 2, Safa: 280]

Continue reading

Imaam Abu Hanifa (Rh.) Aur Allama Khateeb Baghdadi (Rh.) Ka Tassub

KHATEEB BAGHDADI Rh INTIHAYI TASSUB rakhne wale the aur yeh ek khuli hui Haqeeqat hai, chunanche unke bare mein..

1) HAFIZ IBNE AL-JUZI AL-
HANBALI ( Rah) apni SANAD ke sath ISMAIL BIN ABI FAZAL AL-
QAMUSI AL-ASBAHANI Rah ka Qaul naqal kartey hain-“Woh(ISMAIL BIN FAZAL Al-ASBAHANI) HADEES ke janne wale they farmatey the
Main TEEN(3)HUFFAZ e HADEES ko PASAND NAHIN karta kyunke woh “SAKHT MUTASSIB” aur “QALEELUL INSAAF” (Buhat kam insaaf karne waley) hain” Woh Hain-IMAM HAKIM Rah, ABU NU’EM ASBAHANI(ra) aur KHATEEB BAGHDADI Rah…
Aghe HAFIZ IBNE AL-JUZI Rah IMAM ISMAIL ke is Qual ki Khud bhi Tayid kartey hain aur farmate hain-“Aur ISMAIL ne BILKUL SACCH kaha hai aur wo Ahle Mu’arifat mein se the”
(AL-MUNTAZIM, Jild 8, Safa 269)

HAFIZ IBNE AL-JUZI Rah apni Dusri kitab mein bhi yahi mazmoon zikar farmatey hain-“IMAM KHATEEB Rah un dono (IMAM HAKIM aur ABU NU’EM) se TASSUB aur BUREY QASAD mein ZIYADA BARHEY huye hain.”
(AS-SEHAMUL MUSAIYAB bahawala AL-TANEEB, Safa 11, Taba’ MISAR)
Continue reading