Musafa Dono Hath Se Karne Ke Dalail

Rasoolullah Sallahu Alaihi Wasallam Se Le Kar Sahaba, Tabain Aur Tabe-Tabain Aur Jamhoor Musalmano Ka Yahi Maslak Hai Musafa Dono (2) Hantho Se Karna Sunnat Hai…

Dalail Ke Roshni Me Imam Bukhari Rahimahullah Ne Mustaqil Musafa Ka Baab Bandha Aur Isspar 2 Riwayat Naqal Ki Ek Riwayat Me Musafa Ko Sunnat Qarar Diya Dusri Marfoan Riwayat Me Dono(2) Hatho Se Musafa Karneko Sunnat Bataya Gaya Aur Ek Tabe-Tabain Ke Amal Ko Batlaya Gaya…..

DALEEL NO. 1

ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻋَﻤْﺮُﻭ ﺑْﻦُ ﻋَﺎﺻِﻢٍ، ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻫَﻤَّﺎﻡٌ، ﻋَﻦْ ﻗَﺘَﺎﺩَﺓَ، ﻗَﺎﻝَ ﻗُﻠْﺖُ ﻷَﻧَﺲٍ ﺃَﻛَﺎﻧَﺖِ ﺍﻟْﻤُﺼَﺎﻓَﺤَﺔُ ﻓِﻲ ﺃَﺻْﺤَﺎﺏِ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲِّ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗَﺎﻝَ ﻧَﻌَﻢْ.

SANAD:
Umar Bin Aasim –> Hamam –> Qatadah –> Anas Bin Malik (Raz)

MATAN:
Qatadah Rah Ne Hazrat Anas Raz Se Pucha Kya Musafe Ka Dastur Nabi Karim S.A.W Ke Sahaba Raz Me Tha To Unhone Jawaab diya Ji haan…
[Sahih Bukhari, Jild 2, Safa: 926, Hd.no: 6263, Kitabal Istezan(ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺌﺬﺍﻥ), Baab Musafah]

Note: Iss Hadees Se Sabit Hota Hai Ke Musafah Sunnat Hai Aur Dono Hathon Se Karneki Daleel Aghe Aarahe Hai…

DALEEL NO. 2

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ: ‏« ﻋﻠﻤﻨﻲ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻟﺘﺸﻬﺪ، ﻭﻛﻔﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﻔﻴﻪ‏» ﻭﻗﺎﻝ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ: ‏«ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ، ﻓﺈﺫﺍ ﺑﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻓﻘﺎﻡ ﺇﻟﻲ ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ
ﺍﻟﻠﻪ ﻳﻬﺮﻭﻝ ﺣﺘﻰ ﺻﺎﻓﺤﻨﻲ ﻭﻫﻨﺄﻧﻲ »

Hazrat Ibn Masood Raz Farmate hai Ke Muhje Nabi Kareem.S.A.W Ne Tashawud sikhaya To Meri Dono Hatheli Nabi Karim S.w ki Dono
Hatheliyo Ke Darmiyan Thi Aur Kaab Bin Malik Rz Ne Bayan Kiya Ke Main Masjid Me Dakhil Huwa To Waha Nabi Karim S.A.W Tashrif Farma The Talha Bin Abdullah Rz Badi Tezi Se Meri Taraf Aaaye Aur Tauba Qubul Hone Par Mujhe Mubarak Baad Di…
[Sahih Bukhari, Jild 2, Safa 926, ﺑﺎﺏ ﺍﻷَﺧْﺬِ ﺑِﺎﻟْﻴَﺪَﻳْﻦ:Baab Do Hath Se Musafah, Kitabal Istezan(ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺌﺬﺍﻥ), Hd.no: 6265]

DALEEL NO. 3

Continue reading

Advertisements