Hayat-E-Eesa Alaihisalaam Aur Radd-E-Qadyaniyat

Tamam Musalmano Ka Aqeedah Hai Ke Hazrat Eesa Alaihissallam Zinda Hain Aur Aasmano Me Hain Aur Woh Qayamat Se Qabal Iss Duniya Me Unki Nuzul Hoge, Bilashubah yeh qayamat ki Alamaton Se Ek Alamat Hai…

Magar Kuch Log Jo Apne Aapko Musalman toh kehtey hain magar asliyat me Woh Kafir Hain Jinko log Qadyani Ya Mirzai Ya Ahmadiyah Kehte Hain, Inlogo Ka Badbakht Aqeeda Hai Ke Nauzubillah Eesa Alaihisallam Faut Hogaye Hain Aur Qayamat Se Qabal Woh Duniya Me Tasriff Farma Na Honge!!!!

Chunanche Mirzaiyat Ya Qadyaniyat Ke Bani “Mirza Gulam Ahmad Qadyaani” (Jisne Nabi Honeka Dawa Kiya toh Kabhi Mujjaddid Honeka) Apni Kitabo Me yeh Badbakht Aqeedah Tehreer Kiya Hai Ke jo darjeh zail he Nez Ham Ahle Sunnat Iske Aqeede Ko Quran Wa Sahih Ahadees Aur Aslaaf-E-Ummat Ke Ruh Se Radd Karte Huye Jayenge Insha Allah…

MIRZA GULAM AHMAD QADYAANI KA AQEEDA (MIRZAIYON KA GUMRAAH AQEEDA)

1.Mirza Gulam Ahmad Qadyani Likhta Hai-“Yeh Badi Chid Wali Baat Hai Ke Koi Kahe Ke Eesa Alaihisallam Ki Wafat Nahi Hui Hai Bulkey Aisa Kehna Shirk-E-Akbar Hai…
[Roohani Khazain, Jild: 22, Safa: 660, Haqeeqatul Wahi]

2.Mirza Gulam Ahmad Qadyani Likhta Hai-“Eesa A.S Asmano Ka Jism Aasmano Me Uthaya Jana Quran Wa Hadees Se Sabit Nahi Hai..
[Izala-E-Auham, Roohani Khazain: 3/235,236]

Continue reading

Advertisements

Eesa Alaihisallam Ke Mutaliq Mirza Ka Aqeeda Ka Radd

Qadyaniyon Ka Aqeedah Hain Ke Hazrat Eesa Alaihisallaam Wafat Pachuke Hain..(Nauzubillah)
Mirza Gulam Ahmad Qadyani Likhta Hai-“Eesa A.S Beshaq Unki Wafat Agayi Aur Jiska Yeh Aqeedah Nai Usne Shirk-E-Akhbar(Sabse Bada Shirk) Hai..
(Roohani Khazain Jild 22,)

Aisa be-huddah Aqeeda Ek Jaali Nabi Ka He Hosakta He Musalmano Ka Nahi…
Eesa A.S Ke Bareme Ahle Sunnat Wal Jammat Ka Mutafiq Ale Maslak Hai Ke “Eesa A.S Zinda Hain Aur Allah Ta’aala Ne Unko Asmano Me Utha Liya Tha (Jisam Aur Rooh Samet) Aur Unka Duniya Me Nuzool Qabal-E-Qayamat Me Hoga”

Fatawa Islamiyah Jo Arab Ke Ulamao Ke Fatawa Ki Kutub Hai Usse Ham Iss Aqeede Ke Wazahat Karte Hain…

SAWAL-Kya Hazrat Esa BinMaryam A.S zinda hain ya murdah?
Zindah ya murdah hain to is waqt kahan hain?
kitab-o-sunnat se iski kya daleel hai?

JAWAAB

Continue reading