Shab-E-Baraat Ki Haqeeqat Ulama-E-Ghair Muqallideen Ke Nazar Me

Maujooda Daur Ke Naam Nihaad Ahle Hadeeson Ke Awwam Wa Ulama 15vi Shabaan Ko BIDDAT Shumaar Kartey Hain, Halanke Inhi Ke Aslaaf Ne Is Raat Me Ibadat Karna Masroo Aur Mustahab Qarar Diya Hai.

Chunanche Ulama E Ahle Hadees Ke Fehrist Aur Unke Farahmeen Dekhein Aur Khud Faislah Karein Haq Par Kaun Hai. !!

1. Ghair Muqallidon Ke Muhaddis Shamsul Haq Azeembadi (Rh.) Farmaate Hai :

“Baaqi Raha Nisf-E-Shabaan Ki Shab Ko Quraan-E-Shareef Tilaawat, Dua-E-Maasura, Azkaar-E-Saheeha Padhna, Nafil Namaz Awwal Shab ko Beghair Jamaat…… Aur Allah Ta’alla Se Maghfirat Chahna, Rehmat Ki Khuwaastagaar Karna aur Apne Liye Duaaye Maagna aur Dua me Girya-Wazaari Karna Bhi Biddat Nahi Hai, Bulke MAUJOOB-E-AJAR WA SAWAAB-E-AZEEM Hai.

[Fataawa Maulana Shamshul Haq Azeembadi, Safah: 181]

SCAN PAGE :

2. Ghair Muqallid Aalim Maulana Abdur Rehman Mubarakpuri (Rh.) Ne Tohfatul Ahwazi Me 15v Shabaan Ke Fazail Ki Ahadees Zikr Kiya Aur Unme

1. Ammi Aisha (RaziallahuAnha)

2. Muaz Bin Jabal (Raziallahu Anhu)

3. Abdullah Bin Umar (Raziallahu Anhu)

4. Kaseer Bin Murra (Raziallahu Anhu)

5. Hazrat Ali (Radiallahu Anhu)

Ki Ahaadees Ko Mukhtalif Hadees Ki Kitabon Se Jama Kiya Phir Aakhir Me Apna Faislah Sunaya Ke :

“Toh Yeh Ahaadees Majmooi Taur Par HUJJAT Hai, Unlogo Ke
KHILAAF Jo Yeh Dawah Karte Hain Ke Koi Baat 15 Shabaan Ki Fazeelat Me Saabit Nahi, Wallahu Ta’ala Alam.”

[Tohfatul Ahwazi, Jild: 3, Safah: 441,442]

SCAN PAGE :

3. Ghair Muqallidon Ke Aalim Ubaidullah Mubarakpuri Sahab Mishkaat Ki Sharah Me 15v Shabaan Ke Fazilaat Ke Silsiley Se Warid Ahadees Ka Zikr Karne Ke Baad Likhtey Hain :

Continue reading

Advertisements