Chaaron Mazahib Ahle Sunnat, Ahle Haq Aur Ahle Hadees Hain !

DAWAH : Mazahibe Arba Ke Pairokar (Hanafi, Maliki, Shawafe Aur Hanabela) Sab Ke Sab ASAL AHLE HADEES, AHLE SUNNAH WAL JAMMAT Aur AHLE HAQ Wale Hain..!

Ab Ham Insha Allah Hasbe Dastur Aslaafe Ummat Se Chand Aqwal Pesh Karenge Jisse Wazeh Hojayega Ke Aimma Arba Ke Muqallideen AHLE ISLAM, AHLE HADEES Aur AHLE SUNNAH WAL JAMMAT Wa AHLE HAQ Wale Hain..

1. Ghair Muqallido Ke (SHAYKHUL ISLAAM) Allama Ibn Taymiyyah Rh. (Al Muttawaffa 728 Hijri) Apni Kitaab “Minhaj Us-Sunnah” Me Farmatey Hain :

“Aimma Arbaa Ke Ittebba (Pairokar) Karne Wale AHLE HADEES, Ahle Tafseer, Ahle Tasawuff Aur Ahle Fiqh Hain..”

[Minhaj Us-Sunnah, Jild: 2, Safah: 105]

SCAN PAGE :

2. Allama Ibn Khuldun Rh. (Al-Muttawaffa 808 Hirji) Farmatey Hain: “Is Zamane Me Jo Bhi Dawa E Ijtehaad Karega Uska Dawa Na Qabile Qubool Hoga Aur Na Hi Uski Taqleed Ki Jayegi Kyunki Ab AHLE ISLAAM Sirf AIMMA ARBA Ki TAQLEED Karte Hain.”

[Tareekh Ibn Khuldun, Jild: 1, Safah: 566]

SCAN PAGE :

3. Allama Ibrahim Yamani (Rh.) Likhte Hain: “Ahle Hadees Un Logon Ka Naam Hai Jinho Ne Ilm E Hadees Ki Taraf Poori Tawajjoh Ki, Isko Hasil Karne Ke Liye Dunya Se Yaksoo Hogaye… Yehi Log Ahle Hadees Hain Chahe Wo Kisi Bhi Maslak Ke Hoon..”

[Ar Rauzul Baasim: Jild: 1, Safah: 122]

Continue reading

Advertisements

Ahle Ilm Aur Ulama-E-Deen Ki Ittebba Zaruri Hai

Ahle Ilm Aur Ulama-E-Haq Ki Ittebba Kyu Ki Jayegi Iss Post Me Chand Hawalajat Darje Zail Hain…

Ahle Ilm Ulama-E-Deen Ke Fazail Ahadees-E-Sahiha Ke Roshni Me..

1. Huzur SAW ne Farmaaya ke Ulama Ambiya ke Waaris hai..
[Sahih al-Bukhari]

2. Isi Tarah Ek aur Riwayat me Farmaate hai ke Aalim ke liye Aasmaan wa Zameen ki Saari Maqlooq aur Machliyaa Jo Paan ke andar Sab ke sab Duaa e Maghfirat Karti hai. Bilaa Shuba Aalim ki Fazilat Aabid par Aisi hai Jaise 14wi Raat ke Chand ko Saare Sitaaro par Fazilat hai..
[Abu Dawud, Hd.no: 3641]

3. Ek Hadees me Yu hai ke Aalim ki Maut Aisi Musibat hai Jiski Tilaafi Nahi Hosakti aur Aisa Nuqsan hai Jo pura nahi Hosakta aur Aalim Aisa Sitaara hai Jo (Maut ki Wajeh se) be-noor hogaya. Ek Poore Qabeele ki Maut Ek Aalim ki Maut se Kam Darje ki hai..
[Shoaib ul-Imaan Lil Behaiqi,Jild: 2, Safa: 264]

4. Hazrat Anas (Raz) Farmaate hai ke Nabi e Karim SAW ne Farmaaya: Ulama ki Misaal un Sitaaro ki Tarah hai Jinse Khushki aur Tari ke Andhero me Rehnumaayi Haasil ki Jaati hai. Jab Sitaare Be-noor hojaati hai Toh Is baat Imkaan hota hai ke Raasta Chalne waala Bhatak Jaaye..
[Musnad-e-Ahmed, Jild: 3, Safa: 157]

Continue reading

Taqleed Ke Radd Me Ek Munqati (Ghair Muttasil) Riwayat

Ghair Muqallideen Apne Firqe Ko Bacchane Ki Koshish Me Taqleed Ke Radd Pe Ek Riwayat Pesh Kartey Hain Jo Sanadan Munqateh Riwayat Hai Aur Munqateh Riwayat Zaef Ki Qism Hoti Hai, Chunanche Woh Riwayat Ki Haqeeqat Iss Post Me Zahir Hone Jarahi Hai..

ﻭَﺑِﻪِ:ﺣَﺪَّﺛَﻨِﻲ ﺍﻟﻠَّﻴْﺚُ ﻗَﺎﻝَ:ﻗَﺎﻝَ ﻳَﺤْﻴَﻰ ﺑْﻦُ ﺳَﻌِﻴﺪٍ، ﺣَﺪَّﺛَﻨِﻲ ﺃَﺑُﻮ ﺣَﺎﺯِﻡٍ، ﻋَﻦْ ﻋَﻤْﺮِﻭ ﺑْﻦِ ﻣُﺮَّﺓَ، ﻋَﻦْ ﻣُﻌَﺎﺫِ ﺑْﻦِ ﺟَﺒَﻞٍ، ﻋَﻦْ ﺭَﺳُﻮﻝِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻗَﺎﻝَ : ‏«ﺇِﻳَّﺎﻛُﻢْ ﻭَﺛَﻠَﺎﺛَﺔً: ﺯَﻟَّﺔَ ﻋَﺎﻟِﻢٍ، ﻭَﺟِﺪَﺍﻝَ ﻣُﻨَﺎﻓِﻖٍ، ﻭَﺩُﻧْﻴَﺎ ﺗَﻘْﻄَﻊُ ﺃَﻋْﻨَﺎﻗَﻜُﻢْ .ﻓَﺄَﻣَّﺎ ﺯَﻟَّﺔُ ﻋَﺎﻟِﻢٍ ﻓَﺈِﻥِ ﺍﻫْﺘَﺪَﻯ ﻓَﻠَﺎ ﺗُﻘَﻠِّﺪُﻭﻩَ ﺩِﻳﻨَﻜُﻢْ، ﻭَﺇِﻥْ ﺯﻝَّ ﻓَﻠَﺎ ﺗَﻘَﻄَّﻌُﻮﺍ ﻋَﻨْﻪُ ﺁﻣَﺎﻟَﻜُﻢْ . ﻭَﺃَﻣَّﺎ ﺟِﺪَﺍﻝُ ﻣُﻨَﺎﻓِﻖٍ ﺑِﺎﻟْﻘُﺮْﺁﻥِ، ﻓَﺈِﻥَّ ﻟِﻠْﻘُﺮْﺁﻥِ ﻣَﻨَﺎﺭًﺍ ﻛَﻤَﻨَﺎﺭِ ﺍﻟﻄَّﺮِﻳﻖِ، ﻓَﻤَﺎ ﻋَﺮَﻓْﺘُﻢْ ﻓَﺨُﺬُﻭﻩُ، ﻭَﻣَﺎ ﺃَﻧْﻜَﺮْﺗُﻢْ ﻓَﺮَﺩُّﻭﻩُ ﺇِﻟَﻰ ﻋَﺎﻟِﻤِﻪِ . ﻭَﺃَﻣَّﺎ ﺩُﻧْﻴَﺎ ﺗَﻘْﻄَﻊُ ﺃَﻋْﻨَﺎﻗَﻜُﻢْ، ﻓَﻤَﻦْ ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻓِﻲ
ﻗَﻠْﺒِﻪِ ﻏِﻨًﻰ ﻓَﻬُﻮَ ﺍﻟْﻐَﻨِﻲّ.
ُ
Tarjumah: Muaz Bin Jabal (raz) Se Riwayat Hai Ke, Rasoolullah S.A.W ne Farmaya ki TEEN CHEEZON se BACHO..

1-ALIM KI GHALATI.

2-MUNAFIQ ka (QURAN le kar)
MUJADILA karna.

3- Aur DUNIYA jo tmhari GARDANO ko KAATEGI Rahi ALIM ki GHALATI toh agar woh HIDAYAT par bhi ho tb bhi uski TAQLEED NA KARNA aur agar woh PHISAL jaaye toh usse Nah
UMMEED na ho jao..
[Al Muajjam Lil Tabrani, Jild: 8, Safa: 307,308, Hd.no: 8715]

Scan Page:

Sanad:
Al-Lais —->> Yahya Bin Saeed —->> Abu Hazam —->> Amr Bin Murrah Bin Abdullah —->> Muaz Bin Jabal (Raz)

AL-JAWAAB:

Continue reading

Ghair Muqallideen Ulama, Saudiya Ke Salafi Ulama Ke Fatwe TAQLEED Ke JAIZ Honepar

Ghair Muqallideen Naam Nihad Ahle Hadees Aur Saudiya Ke SALAFI Ulama Ne Aami Aur Gair Mujtahid Par TAQLEED Ke JAYEZ Honeka Fatwa Diya Hai….

Saudi Fatawa Commitee Ne Aimma Arbaa Ke Taqleed Ko Jaiz Kaha Hai…

1. Sawaal: Baz Logon Ka Khayal Hai Ke ebarat-o-mamlat ko sahi
Tarike se ada kerne ke liye ek
musalman ke liye yeh zarori hai
ke woh masshor mazahib arba’a
mese kisi Ek mazhab ki taqleed kere lekin mazhab shia(Rawafiz) imamiya aur shia zaidiya in charu mazahib mese nahi hain toh app ki khidmat me guzarish hai kya app is rayye se Ali Al itlaq ittefaq kerty hain ke charu mazahib main se kisi ek ki Taqleed Toh Ki Jaye Lekin Mazhab Shia Imamia-o-Asna Ashriya Ki Taqleed Na Ki Jaye?

·Jawaab: Har musalman per farz hai ke ager woh khud kitab-o-sunnat se ahkam akhez ker sakta ho toh Allah Ta’ala aur is ke Rasool ki itbaa kere aur ager woh khud ahkam akhez nahi ker sakta toh jab isse deen me koi mushkil paish aye toh woh “AHLE
ILM SE PUCH LE” aur koshish
kare ke jo zyada bara alim ho isse balmushafa ya khat-o-kitabat ke zariya Istafsar kare. Kisi musalman ke liye yeh jaiz nahi hai ke woh mazhab shia imamia ya shia zaidiya ya in jaise deegar mubtad ain (Ahle Biddat)maslan khuwarij,moutazala aur jehmiya wagairah ki taqleed Kare,albatta mashoor mazahib arbaa mese kisi ki tarf entasab me koi harj nahi jabke woh ta’asub se kaam na le aur is mazhab ki waja se daleel ki mukhalfat na kare..

Min Janib: Fatwa Committee Ulama-E-Saudia..

[Fatawa Islamiyah, Sawal No: 150, Safa: 216, Tiba: Darusalam]

Scan Page:

2. Sawaal: Meri ab tak Mazaahib-e-Arabah (Ya’ni 4 Masaalik) me se Kisi se bhi WAABISTGI Nahi hai. Kya Mere liye Yeh Jaayez hai ke Main inme se Kisi Ek MAZHAB ko apne liye PASAND Kar loon?

Jawaab: A’imma-e-Araba’h ke
Mazaahib Usool Ya’ni AQEEDAH me MUTTAFIQ (Ya’ni Ek) hain. Haan!Albattah FIQHI MASAA’IL ke FRO’ se mutalliq Inke
IJTIHAADAAT mukhtalif hain
aur Yeh Ikhtilaaf FEHAM, MASAALIH aur ITLA’ me
Ikhtilaaf ke sabab hai aur uske ba-wajood Wo IJTIHAAD ki wajah
se AJR-O-SAWAAB ke Mustahiq hain. Jiska IJTIHAAD Durust ho Us ko 2 AJAR milte hain aur Jis ka IJTIHAAD Durust na ho Usko bhi 1 AJAR Zaroor milta hai aur
HUSN-E-IRAADAH ki wajah se
Uski GHALTI Mu’aaf hoti hai.
Mazaahib-e-Araba’h me se Kisi Ek (Mazhab) ki Pairvi JAAYEZ hai Jab tak ke Uski GHALTI
ZAAHIR Na ho, Isi tarah Har Mazhab ke RAAJEH Qoul ke mutaabiq amal Karna bhi Jaiz hai..

[Fatwa Shaykh Ibn Jibreen (rahimahullah); Fataawa
Islamiyah, Jild:1, Safa: 242, Tiba: Darus-Salaam]

Scan Page:

3. Saudiya Ke Mahhoor Wa Ma’roof Aalim Shaikh Saaleh Bin Fauzan Farmaate Hain:

Continue reading

Hazrat Abdullah Bin Masood (Raz) Aur Taqleed

Allah Ke Rasool Sallallahu Alaihi Wasallam Ke Ashaab Abdullah Ibn Masood Raziallahu Tallanhu Ka Taqleed Jaiz Honepar Par Fatwa….

1)ﻋَﻦْ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ، ﻳَﻌْﻨِﻲ ﺍﺑْﻦَ ﻣَﺴْﻌُﻮﺩٍ ، ﺃَﻧَّﻪُ ﻗَﺎﻝَ : ” ﻻ ﺗُﻘَﻠِّﺪُﻭﺍ ﺩِﻳﻨَﻜُﻢُ ﺍﻟﺮِّﺟَﺎﻝَ ، ﻓَﺈِﻥْ ﺃَﺑَﻴْﺘُﻢْ ﻓَﺒِﺎﻷَﻣْﻮَﺍﺕِ ، ﻻ ﺑِﺎﻷَﺣْﻴَﺎﺀِ ”

Tarjuma-“Abdullah bin Mas’ood (raziallahu ta’ala anhu) farmaate hain: “Deen me Logo’n ki TAQLEED Na Karo,Pas Agar Tum Inkaar karte ho (Ya’ni TAQLEED karte ho) toh MURDO’N ki (Ya’ni Jo Buzrug Wafaat Paa gaye hain) Kar lo,ZINDO’N ki Mat Karo.” (Sunan Al-Kubra Lil Bayhaqi,
Raqam# 2037)

Is Mauqoof Hadees se ma’loom hua ke Un Buzrugaan-e-Deen ki Taqleed karni Jaayez balke Behter hai Jo Wafaat pa chuke hain….

2)ﻋَﻦْ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻗَﺎﻝَ : ﻻ ﻳُﻘَﻠِّﺪَﻥَّ ﺃَﺣَﺪُﻛُﻢْ ﺩِﻳﻨَﻪُ ﺭَﺟُﻼ، ﻓَﺈِﻥَ ﺁﻣَﻦَ ﺁﻣَﻦَ ﻭَﺇِﻥْ ﻛَﻔَﺮَ ﻛَﻔَﺮَ،ﻭَﺇِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﻻ ﺑُﺪَّ ﻣُﻘْﺘَﺪِﻳﻦَ ﻓَﺎﻗْﺘَﺪُﻭﺍ ﺑِﺎﻟْﻤَﻴِّﺖِ، ﻓَﺈِﻥَ ﺍﻟْﺤَﻲَّ ﻻ ﻳُﺆْﻣَﻦُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟْﻔِﺘْﻨَﺔُ ”

Tarjuma-“Abdullah bin Mas’ood (raziallahu ta’ala anhu) farmaate hain: “Tum me se Koi Aadmi kisi Aadmi ki aisi TAQLEED na kare ke woh imaan laaye to Eimaan laaye aur agar Woh Kufr kare toh Kufr karo aur Agar tum kisi ki IQTIDA’ karna hi chaahte ho toh Marey hue logo’n ki Karo iss liye ke Zinda Insan Fitne se Mamon (bacha hua) nahi rehta”
(Al-Mu’ajjam Al-Kabeer Tabrani,Hd.no-8764)

Continue reading

Ghair Mujtahid Par Taqleed Wajib Hai

Mujhtahid Woh Hota He Jinko Yeh Salahiyat Ho
1. Quran
2. Ahadees
3. Aasaar e Sahaba Aur Fail E Sahaba
4. Arbi Zuban Ki Maharat
5. Tareek E Islam

Lehaza Mujtahid Wohi He Jisko Yeh 5 Salahiyaat Paya Jaye Lehaza Woh Ijtihaad ke Darjeh Tak Pahuch Gaya Ab uspar Takleed Wajib Nahi..
Aur Jinko Yeh 5 Khubiya Pai Na Jaye Uspar Ijtihaad Ek Gunah Hai Vo Taqleed Karne Ke Alawa Kuch Nahi Kar Sakta..
(Yeh Qaul Imam Baghawi Rahimahullah Ka Hai Jisko Shah Wali Ullah Muhaddis Ne Apni Kutub Iqdul Jaid Safa-7 Me Naqal Kiya Ha)

IJTIHAAD KARNA JAIZ HAI..

Hazrat Muaz Bin Jabl Razi Allahu Anhu Se Riwayat Hai Ke Jab Rasool ullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ne UnKo Yemen Bheja To Farmaya “Jab Koi Qizya Pesh Aaye To Kis Tarah Faisla Karoge, Arz Kiya Kitabullah Ke Mutabiq Faisla Karunga, Apne Farmaya “Agar Wo Masla Kitabullah Me Na Mile To?” Arz Kiya “Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ki Sunnat Ke Mutabiq Faisla Karunga.” Ap Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Farmaya “Agar Kitabullah Aur Sunnat E Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dono Me Na Mile To? Arz Kiya “Us Waqt Apni Raaye Se Faisla Karunga Aur (Haq
Tak Pohanchne Ki Koshish Me) Koi Kotahi Nahi Karunga” Is Par Aan hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Hazrat Muaz Razi Allahu Anhu Ke Seene Par Hath Maara Aur Farmaya Allah Ka Shukr Hai Keh Us Ne Apne
Rasool Ke Qaasid Ko Is Baat Ki Taufeeq Di Jis Se Allah Ka Rasool Raazi Hai.”
(Abu Dawood Shareef Safha
149, Mishkat Safha 324)

Is Hadith se maloom hota hai ki deen mein baaz mas’le aise bhi hote hai jinka jawab sarahat se naa to kitabullah mai hota hai, naa sunnate
Rasool ullah saw mai hota hai.
Un mas’lo ko hal karne ke liye Olil Amr (Mujtahid) Qur’an aur Sunnat ki roshni mai Istanbaat karta hai..

Mujtahid ke Istanbaat par agar wo sahih baat paa leta hai to use 2 ajr
milte hai, aur agar use khata hoti hai tab bhi use 1 ajr milta hai..
Chunanche..Hazrat Amr bin Al Aas
(raziallahu anhu) farmate hain ke-“Jab Hakim Ijtihad se faislah karey aur Saheeh faislah par Pohanch Jaaye to Usko 2 Ajar milte hain aur
Agar Hakim Ijtihad se Faislah Kare aur Khata’ (Ghalti) ho Jaaye to 1 Ajar ka MUSTAHIQ hai..
(Sahih Bukhari Kitab Al-I’tisaam Bil-Kitabi Was Sunnati Baab Ajril Haakim Iza Ajtahada Fa-Asaaba Au
Aqta)

Imam Nawawi Ash-Shafa’i (rahimahullah) Is Hadees ki TASHREEH me farmate hain “Musalmano ka Ittifaaq hai ke Mujtahid har Ijtihad me Ajar pata hai. Agar uska Ijtihad durust nikla to 2 Ajar ka Mustahiq hai, 1 Ajar Ijtihad ka doosra Isbaat (Ya’ni Sahih baat pane) ka aur Ijtihad Khata’ (Ghalat) nikla to bhi 1 Ajar Ijtihad ka milega. Haan, JO NAAHAL HAI USKO IJTIHAD SE HUKM KARNA KISI HAAL ME JAYEZ NAHI BALKE WO GUNAHGAAR HAI. USKA
HUKM NAAFIZ BHI NAHI HOGA AGARCHAH USKA HUKM HAQQ KE MUWAFAQ HO YA MUKHALIF,KYONKE USKA HAQQ KO PAA LENA MEHAZ ITTEFAQI HAI. KISI ASAL
SHARA’I PAR MUBNI NAHI. Pas wo tamam Ahkaam me Gunahgar hai Haqq ke muwafaq ho ya mukhalif aur uske nikaaley hue tamam Ahkaam Mardood (rejected) hain. Uska koi uzr Shari’an Maqbool Nahi.”
(Sharah Muslim 2/76)

JO IJTIHAAD NA KAR PAAYE YANI GAIR MUJTAHID KYA FATWA DE SAKTA HE??

Iska Ek He Jawab Hai Ke bilkul nahi jisko ijteehad ki salahiyaat na ho vo agar ijtihaad kare toh allah ke rasool salalallahu alaihi Wassalam ne sakht waheed ka Farman hai..chunchache irshad e nabwi he
Jisne Quran Me Apni Raai Lagaiyi Aur Durust Baat Bhi Paa Li Toh Bhi Woh Gunahgaar Hoga..
(Tirmizi Jild 2 Safa 123)

Abu Imran Bin Jundub Razi Se Riwayat Hai Ke Rasool ullah S.A.W ne farmaya- Jis Shaqs ne kitabullah me (Bagair Ilm Ke) Apni Raye Chalayi Aur Sahih baat pa li bhi toh bhi usne Galati ki..
(Sunan Abu Dawood Kitabul Ilm Baabul Kalaam Fi Kitabillah Bi Ghairi Ilm)

Allah ke rasool salalallahu Alaihi Wassallam Ne irshad Farmaya Jo shakhs Baghair Ilm Ke Quran Me Koi baat kahe Woh Apna Thikana Jahannum Me Banale
(Tirmizi)

Aur ek riwayat me allah ke rasool salalallahu alaihi wassalam ne farmaya bagair ilm ke Quran Me Gaur Karna Aur Koi Raye Dena Haram Aur Gunah Kabirah Hai
(Tirmizi)

Imam Nawawi Shafi Rah Farmate Hain- Jo Nahal Hai Uska Ijtehaad Gunah Hai Aur Uska Koi Ajar Sharan Maqbool Nahi..
(Sharh Sahih Muslim Lil Nawawi Jild 2 Safa 76)

Shaikhul Islam Ibn Taymiyyah Rah Farmate He Jo Ijtihaad Ki Ahliyaat Nahi rakhta Ispar Taqleed Wajib Hai
(Fatawa ibn Tamiyyah 22/219-220)

Shaikh Ibn Taymiyyah Rah farmatey he jo gair mujtahid ho aur taqleed bhi nai karta voh naffs parast hai..
(Fatawa Ibn Tayymiyah Jild 22 Safa 220)