The Status Of Scholars In Islam

Yeh Post Khasskar Ulama E
Kiraam Aur Alim E Deen Ke
Shaan Me Hai…

Aj kal apne maslak ke pairvi
kartey kartey Dusre ulama aur
alim E deen ko galiyan galoch
kar baith tey hain Chahe vo
hamare maslak ka kyu na ho
usko dusre ulama E deen ke
shaan me koi gustaqi ni karni
chaiye agarche iktelaff kyu
na paya jaye..

SHARIYAT ME ULAMA-E-DEEN KI FAZILAT ABIDON PAR…

1) Nabi
E Karim SAW Ne Irshaad
Farmaaya- “Ek Aalim E Deen
Shaitaan Par 1000 Aabido Se
Zyaada Saqt Hai..”
(Tirmizi : 2681)

2) Rasul Ullah S.A.W Ka Irshad E Girami He- “Aalim Ki Fazilat Aabid Par Aisi
Hi Hai Jaise Meri Fazilat Tum
Me Se Ek Maamuli Shaks Par
Hai. Rasoolullah SAW Ne
Irshaad Farmaaya : Logo Ko
Bhalai Sikhaane Waale Par
Allah Tala , Unke Farishte ,
Aasmaan Aur Zameen Ki
Tamaam Maqlooq Yaha Tak Ke
Chutiya (Ants) Apne Bil Me
Aur Machliya (Apne Apne
Andaaz Me ) Rehmat Bhejti
Aur Duwaye Karti Hai..
(Tirmizi : 2685)

3) Huzur
Saw Ne Farmaaya Hai Ke Ek
Pure Qaabile Ki Maut Ek Aalim
Ki Maut Se Kam Darje Ki Hai..
(Behaiqi Fii Shoeib Ul Imaan :
264/2)

4) Nabi E Karim SAW Ne Irshaad
Farmaaya- “Ulama Ki Misaal
Un Sitaaro Ki Tarah Hai Jinse
Khushki Aur Tari Ke Andhero
Me Rehnumaai Hasil Ki Jaati
Hai.Jab Sitaare Be-Noor
Hojaate Hai Toh Is Baat Ka
Imkaan Hota Hai Ke Raasta
Chalne Waale Bhatak Jaaye…
(Muraad Yeh Hai Ke Ulama Na
Hone Se Log Gumrah Hojaate
Hai..
(Musnad E Ahmed
157/3)

Lehaza Hamari Guzarish He Ke Alim E Din Ki Qadar Karein Allah Mujhe Kehne Sunne Se Zada Amal Karne Wala Banaye..

Ameen..

Advertisements