YAZEED Bin Muawiyya SALAF Ki Ada’alat Me

Ulama-E-Deoband Ka MAUQAF Hai Ke YAZEED Bila Shuba FASIQ Wa FAJIR Hai Aur YAZEED Ke Kafir Honepe Ham SUQOOT Ikhtiyar Karte Hain..

Magar Kaafi Muhaddiseen Aur Tareekh Dan Ne Yazeed Par Bade Sakht Kalaam Kiye Hain Jisko Ham Wazeh Karenge..

YAZEED Bin Muawiyya SALAF Aur Ghair Muqallid Naam Nihaad Ahle Hadees Aalimo Ke Adalat Me:

1. Hazrat Abdullah Bin Zubair (Rdh.) Ko Jab YAZEED Ki MAUT Ki Khabar Pahunchi Toh Hazrat Abdullah Bin Zubair (Rdh.) Ne Farmaya: Aye Kambhakhton, Kyun Ladd Rahe Ho Tumhara “GUMRAH SARDAR” Marr Gaya Hai.

[Taarikh Ibn Khaldoon (Urdu), Jild: 2, Safah: 551, Baab: Khilafat Muawiyya Wa Ale Marwan, Tiba’a: Nafees Academy Urdu Bazar, Karachi]

Continue reading

Advertisements

YAZEED Sabse Pehla Shakhs Jo SUNNAT Ko Badal Lega

YAZEED Ke Bareme Allah Ke Rasool Sallallahu Alaihi Wassalam Ke Faramien Mulaizah Farmayein:

Hadees No: 1

Abu Ya’ala Apni Musnad Me Riwayat Karte Hain Ke Rasul Allah Ne Farmaya: Meri Ummat Hamesha Adal Wa Insaaf Par Qayim Rahegi Yahan Tak Ke Bani Umayya Me Se EK Shakhs Isme Rakhna Andazi Dalega.

[Musnad Abu Ya’ala, Majma Zawaid, Jild: 5, Safa: 241, Tarikh Ul Khulafa, Safa: 300 (Urdu)]

Continue reading

HARRAH Ke Waqiye Me YAZEED Ka KIRDAR

Hum Ahle Sunnat Wal Jammat Ahnaf YAZEED Ke KAFIR Honepe SUQOOT Ikhteyar Karte Hain Bulke Yazeed Ko FA’ASIQ Aur FA’JIR Zarur Mante Hain…

Lekin Chand Gair Muqallideen YAZEED Ke Difa Me Itna Zada Hadd Se Aghe Bad Gaye Ke NASIBIYO Ki Pairwi Karne Lage Hain…

Chunanche Ham Is Post Me HARRAH Ke Waqiye Ka Tazkira Karenge Aur Sath Hee Sath Is Taluq Se Chand Ahadeese Mubaraka Bhi Zehan Nashi Karenge…

MAKKA Aur MADINA Dono HARAM Kardiya Gaya Hai:

Continue reading

YAZEED Bin Muawiyya Imam ZEHBI (Rh.) Ki Ada’alat Me

Imam ZEHBI Rh. (Paidaish San 673 Hijri – Wafat San 748 Hijri) Aisi Shakhiyat He Jinka Tarruf Zaroori Nahi Hai Khass Taur Par Fann-E-Hadees Ke Mahireen Ke Liye Yeh Mashoor Wa Ma’roof Hasstiyon Mese Ek Hain….

YAZEED Bin Muawiyya Ke Muttaliq Imam ZEHBI (Rh.) Ka Kya Mauqaf Tha Dekhte Hain…

1.Imam ZEHBI (Rh.) Likhte Hain:

ﻭﻛﺎﻥ ﻧﺎﺻﺒﻴﺎ ﻓﻈﺎ ﻏﻠﻴﻈﺎ ﺟﻠﻔﺎ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴﻜﺮ ﻭﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺩﻭﻟﺘﻪ ﺑﻤﻘﺘﻞ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻭﺍﺧﺘﺘﻤﻬﺎ ﺑﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻓﻤﻘﺘﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻟﻢ ﻳﺒﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻋﻤﺮﻩ ﻭﺧﺮﺝ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻛﺄﻫﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﻟﻠﻪ

Continue reading

YAZEED Bin Muawiya Imam AHMAD Bin Hanbal (Rh.) Ki Ada’alat Me

Imam Ahle Sunnat, Imam Ahmed Bin Hanbal (Rh) Farmatey Hain “Yazeed Ne Madina Me Sahaba (Rz) Ka Qatl Kiya Aur Madina Me Lutt Mar Karwaya Tha, Nez Farmaya Isse HADEES Na Likho Na LO…”

ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﻝ ﺛﻨﺎ ﻣﻬﻨﻰ ﻗﺎﻝ ﺳﺄﻟﺖ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻗﺎﻝ ﻫﻮ ﻓﻌﻞ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﻗﻠﺖ ﻭﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﻗﺎﻝ ﻗﺘﻞ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﻓﻌﻞ ﻗﻠﺖ ﻭﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﻗﺎﻝ ﻧﻬﺒﻬﺎ ﻗﻠﺖ ﻓﻴﺬﻛﺮ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻗﺎﻝ ﻻ ﻳﺬﻛﺮ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻨﻪ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻗﻠﺖ ﻷﺣﻤﺪ ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻪ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺣﻴﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﻗﺎﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻗﻠﺖ ﻟﻪ ﻭﺃﻫﻞ ﻣﺼﺮ ﻗﺎﻝ ﻻ ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻫﻞ ﻣﺼﺮ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ…

Tarjama: Raawi Ne (Imam) Ahmed Bin Hanbal (Rh) Se Yazeed Bin Mu’awiyah Ke Mutaliq Pucha Toh Unhone (Imam Ahmed) Ne Farmaya- “Usne MADINA Ke Sath Woh Kiya Jo PATA Hai.”

Toh Meine Pucha Usne Kya Kiya Tha? Unhone Farmaya-“Usne Madina Me Nabi Sallallahu Alaihi Wassallam Ke Ashaab Raziallahu Tallanhu Ko QATL Kiya Aur Dusre Kaam Bhi Saranjam Bhi Diya”.

Toh Meine Sawal Pucha Kaunse Kaam? Unhone Farmaya-“Usne LUTT Ki (MADINA) Me”

Toh Meine Pucha Kya Usse (YAZEED) Se HADEES Li Jaskti Hai? Unhone Jawab Diya-“Usse Hadees NAHI Li Jayegi AUR Koi Bhi Uski HADEES Naa LIKHE”

Meine Ahmed Se Sawal Kiya Toh Usne Jo Madina Ke Sath Jo Salooq Kiya Uske Sath Kaun Shamil The? Unhone Farmaya: “Shaam Ke Log”

Meine Pucha MISR Ke Logo Ke Bareme Kya Khayal Hai? Farmaya-“MISR Ke Log Unke Sath The Jab USMAN (Rdh.) Ka Waqiya Pesh Aya Tha”

[Kitab Us-Sunnah, Jild: 3, Safa: 520, Shaykh Atiya Zehrani Ne “Isnaadun Sahih” Kaha Hai]

Continue reading

Manaqeeb E Hassan Wa Hussain Razi Allahu Talla Anhuma

Allah Ke Rasool S.A.W Ke Do Chahite Nawase Razi Allahu Ta’alla Anhuma Ke Naam Hazrat Hassan Raz Aur Hazrat Hussain Razi Tha Aur Yeh Fatima Razi Aur Hazrat Ali Karam Allahu Wajahu Ke Bete The..

Inki Fazeelat Aur Shaan Kuch Yu Haii..

1) Abu Hurairah Razi Se Riwayat Hai Ke Aanhazrat s.a.w mumber per tashreef ferma the aur Hazrat Hassan Razi aap ke pehloo mai the,Aap s.a.w kabhi logon ki taraf mutawajh hotay aur phir Hassan Razi ki teraf aur fermate-“Mera ye beta serdar hai aur umeed hai k Allah is k zariye musalmanon ki do jamaton mai sulah kerwa de ga”
(Sahih Bukhari Jild 5, Hd.no-3746)

2) Usama bin Zaid Razi Se Riwayat Hai Ke Nabi-e-kareem S.A.W inhein aur Hassan Razi Ko pakkar ker ye dua kertay the..”Aay Allah mujhe in se Mohabbat hai tu bhi in se mohabbat rakh”
(Sahih Bukhari Jild 5 Hd.no-3747)

3) Anas bin Malik Razi Farmate Hai Jab Hazrat Hussain Razi ka Ser Mubarak Ubaidallah ibne Ziyad
(Hakim-e-Basra) ke paas laya gaya aur Ek tasht mai rakh diya gaya to woh badbakht us per lakri marne laga aur Aap Razi ki khoobsoorti ke baray mai bhi kuch kaha ( Ke main
ne isse ziada khoobsoorat chehra nahi dekha) isper hazrat Anas Razi ne kaha k Hazrat Hussain Razi Rasool Allah S.A.W se sabse ziada mushabeh the aur unhonne wasma ka khizab istimal ker rakha tha..
(Sahih Bukhari Jild 5, Hd.no-3748)

4) Al-Bara Radi Allahu Anhu se
rivayat hai ki meine Rasool ullah Sallallahu Alaihi Wasallam ko dekha ki Hasan Razi Allahu Anhu Aap
Sallallahu Alaihi Wasallam ke kandhe mubarak par the aur Aap Sallallahu Alaihi Wasallam ye farma rahe the
ki Ya Allah mujhe in se Muhabbat hai tu bhi in se Muhabbat rakh..
(Sahih Bukhari, Jild 5, Hd.no-3749)

5) Uqba bin Haris Razi Farmate He-“Maine Hazrat Abu Bakr Razi ko dekha k Aap Hazrat Hassan Razi ko
uthaye huwe hain aur ferma rahe hain mere maan baap inper fida
hon..Ye Nabi-e-kareem se mushabeh hain Ali se nahi.Aur Hazrat Ali Razi
wahin muskura rahe the..
(Sahih Bukhari Jild 5, Hd.no-3750)

6) Abdullah Ibn Umar Razi Farmate He-Abu Bakar Razi ne fermaya ke nabi-e-kareem S.A.W ki khushnoodi Aapke Ahl-e-Bait ke sath (Mohabbat aur Khidmat ke) zariye talash karo..
(Sahih Bukhari, Jild 5, Hd.no-3752)

7) Ibn Abi Nu’m razi allahu anhu se rivayat hai ki ek shaksh ne Abdullah bin umar radi allahu Anhuma se pucha ki agar koi shaksh (ehraam ki halat mein) makhi maar de to uska
kaffara kya hoga is par Abdullah bin Umar Radi Allahu Anhu ne farmaya Iraq ke log makhi ke baare mein sawal karte hain jabki yahi log
Rasoollallah Sallallahu Alaihi Wasallam ke nawase ko Qatl kar chuke hain jinkey baare mein Rasoollallah Sallallahu Alaihi ne farmaya tha ki ye dono (Hasan aur Hussain Radi Allahu Anhuma) Duniya mein mere Do khushubudar phool hain..
(Sahih Bukhari, Jild5, Hd.no-3753)

8) Said Bin abu Rashid Razi Allahu Anhu se rivayat hai ki Yala bin Murrah ne kaha ki ek baar wo Log Rasool Ulllah Sallallhu Alaihi Wasallam ke saath Daawat e Taa’m ke liye nikle Hussain Razi allahu anhu
Gali mein khel rahe the Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam logon se aaage bade aur apne haath phaila
diye (hazrat Hussain Radi Allahu Anhu ) idhar udhar bhagne lage Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam unhe hasate rahe yahan tak ki unko pakad
liya Aapne ek haath thodi ke neeche aur dusra haath sir ke upar rakha aur Bosa liya phir farmaya Hussain mujh se hain aur Main Hussain se hu aur ALLAH us se Muhabbbat rakhte hain jo Hussain se muhabbbat rakhta hai..
(Sunan Ibn Majah, Vol 1,Hd.no-144, Kitab us Sunnat, Abwabo Fazail e
Ashaab e Rasool Sallallaho Alaihe Wasallam)
* Riwayat Hasan Darjeh Ki Hai..

9) Abu Hurairah Radi Allahu Anhu
se rivayat hai ki Rasoollallah Sallallhu Alaihi Wasallam ne Hazrat Hasan Radi Allahu Anhu se farmaya Eh ALLAH mein Inse Muhabbat karta hu Aap bhi inse Muhabbat kijiye aur jo unse Muhabbbat kare use bhi
Mehboob rakhiye phir Aap Salllallahu alaihi wasallam ne Hasan radi allahu anhu ko seene se lagaya..
(Sunan Ibn Majah, Jild 1 ,Hd.no-142 Kitab us Sunnat, Abwabo Fazail e Ashaab e Rasool Sallallaho Alaihe Wasallam)
* Riwayat Hasan Darjeh Ki Hai..

10) Abu Hurairah Radi Allahu Anhu se rivayat hai ki Rasoollallah Sallallhu Alaihi Wasallam ne farmaya jisne Hasan aur Hussain Razi Allahu Anhuma se muhabbat rakhi usne mujhse Muhabbbat rakhi aur jisne
unse bugz rakha usney mujhse bugz rakha..
(Sunan Ibn Majah, Jild 1 ,Hd.no-143, Kitab us Sunnat, Abwabo Fazail e
Ashaab e Rasool Sallallaho Alaihe Wasallam)
*Yeh Riwayat Sahih Hai…

Chunanche Hamme Chaiye Ki Hum Ahle Bait Wa Nawase E Rasool Salalallahu Alaihi Wassalam Ki Adab Wa Ihteraam Karein..