Azaan-e-Usmani Aur Ghair Muqallideen Ke Aiterazzat Ke Jawaabat

Jumma Ke Din Masajido Me Pehli AZAAN Jo Padhi Jaati Hai Woh Dar-Asal Khalifaah-e-Sa’alis Hazrat-e-Usman (Rdh.) Ki SUNNAT Hai, Aur Hum Ahle Sunnah Wal Jammat Jumma Ke Din Do Azaan Dene Ke Qail Hain..

Ahle Sunnat Wal Jammat Ki DALIL Mulaizah Farmayein:

ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ ﺑْﻦُ ﻣُﻘَﺎﺗِﻞٍ، ﻗَﺎﻝَ ﺃَﺧْﺒَﺮَﻧَﺎ ﻋَﺒْﺪُ ﺍﻟﻠَّﻪِ، ﻗَﺎﻝَ ﺃَﺧْﺒَﺮَﻧَﺎ ﻳُﻮﻧُﺲُ، ﻋَﻦِ ﺍﻟﺰُّﻫْﺮِﻱِّ، ﻗَﺎﻝَ ﺳَﻤِﻌْﺖُ ﺍﻟﺴَّﺎﺋِﺐَ ﺑْﻦَ ﻳَﺰِﻳﺪَ، ﻳَﻘُﻮﻝُ ﺇِﻥَّ ﺍﻷَﺫَﺍﻥَ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﺠُﻤُﻌَﺔِ ﻛَﺎﻥَ ﺃَﻭَّﻟُﻪُ ﺣِﻴﻦَ ﻳَﺠْﻠِﺲُ ﺍﻹِﻣَﺎﻡُ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﺠُﻤُﻌَﺔِ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻤِﻨْﺒَﺮِ ﻓِﻲ ﻋَﻬْﺪِ ﺭَﺳُﻮﻝِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭَﺃَﺑِﻲ ﺑَﻜْﺮٍ ﻭَﻋُﻤَﺮَ ـ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﻛَﺎﻥَ ﻓِﻲ ﺧِﻼَﻓَﺔِ ﻋُﺜْﻤَﺎﻥَ ـ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﻭَﻛَﺜُﺮُﻭﺍ،ﺃَﻣَﺮَ ﻋُﺜْﻤَﺎﻥُ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﺠُﻤُﻌَﺔِ ﺑِﺎﻷَﺫَﺍﻥِ ﺍﻟﺜَّﺎﻟِﺚِ، ﻓَﺄُﺫِّﻥَ ﺑِﻪِ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﺰَّﻭْﺭَﺍﺀِ، ﻓَﺜَﺒَﺖَ ﺍﻷَﻣْﺮُ ﻋَﻠَﻰ ﺫَﻟِﻚَ.

TARJUMA: Hazrat Saa’ib Bin Yazeed (Rdh.) Farmate Hain Ke Rasoolullah (Sallallahu alaihi wa Sallam) Aur Hazrat Abu Bakar Wa Umar (Rdh.) Ke Zamane Me Jumma Ki Azaan Us Waqt Hoti Thi Jab Imaam Mimbar Par Baith Jata Tha Phir Jab Hazrat Usman (Rdh.) Ka Daur-e-Khilafat Aaya Aur Log Zyada Ho Gaye Toh Hazrat Usman (Rdh.) Ne Teesri AZAAN (Yaani Jumma Ki Pehli Azaan) Ka Huqm Diya Chunanche Zoraa Par Woh Azaan Kahi Gayi Aur Yeh Tareeqah QAAYEM Ho Gaya.

[Sahih Bukhari, Jild: 1, Kitaab Al-Jumma, Baab: Khutbah Ke Waqt Azaan Kehna, Hd.no: 916]

SCAN PAGE:

TAMBEEH:

Bukhari Shariff Ki Hadees Ke Akhiri Lafz Me Gaur Karein Jisme Sarahat Hai ﻓﺘﻴﺖ ﺍﻻﻣﺮ ﻛﺬﺍﻟﻚ
“Aur Yeh Mamla Muqarrar Hogaya”- Yaani Iska Kisine Inkar Na Kiya Aur Ispar Musalmano Ka Amal Raha Hai… Chunanche Jumma Ke Din Do Azaane Di Jaane Lagi…

Tamam Sahaba-e-Kiraam (Rdh.) Jo Hazrat Usman (Rdh.) Ke Daur Me Ba-Hayaat The, Tabain Wa Deegar Aimma-e-Mujtahideen (Rh.) Ne Rasoolullah (Sallallahu Alaihi Wa Sallam) Ke Is Irshad Ki Pairwi Karte Huye Hazrat Usman (Rdh.) Ki Muwafaqat Farmayi Hai..

Chunanche Rasoolullah (S.A.W) Ne Farmaya:
Continue reading

Advertisements

YAZEED Bin Muawiyya SALAF Ki Ada’alat Me

Ulama-E-Deoband Ka MAUQAF Hai Ke YAZEED Bila Shuba FASIQ Wa FAJIR Hai Aur YAZEED Ke Kafir Honepe Ham SUQOOT Ikhtiyar Karte Hain..

Magar Kaafi Muhaddiseen Aur Tareekh Dan Ne Yazeed Par Bade Sakht Kalaam Kiye Hain Jisko Ham Wazeh Karenge..

YAZEED Bin Muawiyya SALAF Aur Ghair Muqallid Naam Nihaad Ahle Hadees Aalimo Ke Adalat Me:

1. Hazrat Abdullah Bin Zubair (Rdh.) Ko Jab YAZEED Ki MAUT Ki Khabar Pahunchi Toh Hazrat Abdullah Bin Zubair (Rdh.) Ne Farmaya: Aye Kambhakhton, Kyun Ladd Rahe Ho Tumhara “GUMRAH SARDAR” Marr Gaya Hai.

[Taarikh Ibn Khaldoon (Urdu), Jild: 2, Safah: 551, Baab: Khilafat Muawiyya Wa Ale Marwan, Tiba’a: Nafees Academy Urdu Bazar, Karachi]

Continue reading

ZUBAIR Ali Zai Aur DAADHI Ek MUSHT Se Zyada KAATNE Ka JAWAZ

Ghair Muqallid Haafiz Zubair Ali Zai Sahab Aur EK Musht (Mutthi) Daadhi Ka Jawaz…

Ghair Muqallideen Ke Bade MASHOOR Munazir Wa MUHAQIQ Haafiz Zubair Ali Zai Sahab Ek Musth Daadhi Ke Baal Ko Kaat Ne Ko JAYEZ Samjhtey The.

1. Haafiz Zubair Ali Zai Sahab Apni Mahnama AL-HADEES Shumara No: 27 Me Likhte Hain:

“Jin Ahadees Me Daadhiyan Chordhne, Muaaf Karne Aur Badhane Ka Huqm Diya Gaya Hai Unke RAAWIYON Mese Ek Raawi Sayyedna Abdullah Bin Umar (Rdh.) Hain Dekhiye Sahih Bukhari (5892, 5893) Wa Sahih Muslim (259)

Continue reading

Imaam-E-Azam Abu Hanifa (Rh.) Aur IRJA Ka SAHIH Ma’ana Wa Mafhoom

Lafz “IRJA” Ka Sahih Ma’ana Wa Mafhoom:

Jin Ma’ano Me Imaam-E-Azam Abu Hanifa (Rah) Ko Marjiya Kaha Gaya Hai, Woh Ahle Sunnat Wal Jammat Ke Aqeedon Ke Khilaf Nahi Hai. Isliye Hum Zaroori Samajhtey Hain Ki Aap Sabke Samne Pehle IRJA Aur MURJIYA Ka Sab Ma’ane (Meaning) Aap Logon Tak Pahucha Dein, Jisse Aap Sab Par Uski Haqiqat Wazeh Hojaye..

IRJA Kya Aur Kisse Kehtey Hain??

IRJA Ka Asli Ma’ana Hai, Takheer Ya Mohlat Dena.

Allama Abdul Kareem Shahrastani (Rh.) Al-Muttawaffi San 538 Hijri Iski Tafseel Batate Huye Likhte Hain:

Continue reading

Difa Imaam E Azam: Imaam BUKHARI (Rh.) Ke MURJIYA Wale QAUL Ka Jaiza

Ghair Muqallid Naam Nihaad Ahle Hadees Ke Chand TASSUB Parasst Awwam Imaam E Azam Abu Hanifa Noaman Bin Saabit Al-Koofi Rahimahullah Ki Zara Si Bhi TA’REEF Aur TAUSEEQ Raass Nahi Aati.

Asliyaat Me Aise Tassub Parasst Logo Ko TAQLEED Se Chid Kam Hoti Hai Bulke Isse Kayyin Guna Zada BUGHZ Aur ADDAWAT Imaam E Azam Abu Hanifa (Rh.) Se Hoti Hai. Lehaza Aise Log Imaam Sahab Rahimahullah Par JARAH Karte Hain Aur JARAH Karte Huye Khud ANDHE Aur SHAITAAN Ke MUQALLID Banjate Hain.

Aise Logo Ko Na ARBI Atti Hai Na URDU Inka Haal Toh Aisa Hota Hai Ke ANGREZZI Se Kaam Chalate Hain !! Phir Bhi Yeh Apne Apko Mujtahid Aur Muhaqiqeen Me Shumar Kar Lete Hain Aur Chalenge Ka Bazar Garam Karte Hain, Halanke Yeh Alag Baat Hai Ke Inke Pas ILM Aur HILM Dono Siffar (Zero) Ke Barabar Hota Hai.

Khair Asal Mauzu Pe Aate Hain Ke Aise Tassub Parasst Log Imaam Abu Hanifa (Rh.) Ko MURJI Saabit Karne Ke Liye AKSAR Ameerul Momineen Fil Hadees Imaam BUKHARI (Rh.) Ka Qaul Aksar Pesh Karte Hain..

Continue reading

Namaaz Me Aameen Bil JAHAR Ke SUNNAT Honeke Ek ZAEEF Riwayat Se Istedlaal

Ghair Muqallid Zubair Ali Zai Marhoom Ne Namaaz Ke Andar Aameen Bil Jahar Kehne Ko SUNNAT Sabit Karne Ke Liye Ek Hadees Pesh Ki Hai..

Naafe (Rh.) Se Marwi Hai Ke Hazrat Ibn Umar (Rdh.) Jab Imaam Ke Saath Hote Aur Woh Ummul Quraan Padhta Toh Log Aameen Kehte Toh Hazrat Ibn Umar (Rdh.) Bhi Aameen Kehte Aur Woh Isey SUNNAT Samjhte The.

[Sahih Ibn Khuzaymah, Jild: 1, Safa: 287, Hd.no: 572 (Arabic)]

Continue reading

Imaam Abu Hanifa (Rh.) Par KHINZEER Ke HALAAL Honeka ILZAAM Ka ILMI Jawaab

Ghair Muqallideen Naam Nihaad Ahle Hadees Aksar Imaam Bukhari (Rh.) Ke Taraf Mansoob Kitaab Al-Juzz Al-Qiraat Se Ek Hawala Pesh Karke Imaam Abu Hanifa (Rh.) Par Aiteraz Karte Hain Ke Imaam Abu Hanifa (Rh.) Ke Nazdeeq Khinzeer Halal Hai!!

Halanke Wahan Imaam Bukhari (Rh.) Ne Imaam Abu Hanifa (Rh.) Ka Naam Nahi Likha Aur Na He Khinzeer Ko Halaal Kehne Wale Ka Naam Maujood Hai.

Chunanche Puri Ibaarat Mulaiza Farmayein Imaam BUKHARI (Rh.) Likhte Hain:

“Baaz Madyin Ijmaa Ne Apna Ittefaaq Is Shakhs Ke Saath Banna Raha Hai Jo Yeh Dawa Karte Hai Ke Doodh Pilane Ki Muddat Adhayi Saal (2.6 Years) Hai. Halanke Yeh Baat Kalaam Ullah Ke Sarra Sar Khilaaf Hai. Allah Ta’alla Ne Farmaya: Jo Shakhs Raza’at Puri Karana Chata Ho Iske Biwi Do Saal Tak Doodh Pilaye. Yeh Shakhs Khinzeer Ko Halaal Samjhta Hai Aur Musalmano Ke Qatle Aam Ke Jawaz Ka Qail Hai. Aur Yeh Dawa Rakhta Hai Ke Allah Ka Huqm (Amr) Pehle Aur Baad Me Sab Makhlooq Hai. Yeh Shakhs Namaz Ko Deen Nahi Samjhta..

[Juzz Al-Qiraat Khalfal Imaam, Safa: 40, 41]
Continue reading

Imaam AHMAD Bin Hanbal (Rh.) Ne Imaam Abu Haneefa (Rh.) Ko KAZZAB (Jhoota) NAHI Kaha Hai

Ghair Muqallideen Naam Nihad Ahle Hadees Hazrat Imaam E Azam Abu Hanifa (Rh.) Ko Zaeef Aur Kazzab Sabit Karne Ke Liye Ji Torr Koshish Karte Hain Magar Unke Haath Ya Toh Zaeef Riwayate Ya Mauzu Manghadak Riwayatein Milti He Jisse Woh Imaam E Azam Ko Zaeef Aur Kazzab Saabit Karte Hain…

Aise Kuch Ta’ssub Parast Log Imaam Ahmad Bin Hanbal (Rh.) Ki Ek Zaef Qaul Pesh Karte He Jisme Unhone Imaam E Azaam Abu Hanifa Rh. Ko Jhoota Kaha Hai..

Aayein Inki Pesh Karda RIWAYAT Ka JAIZA Lete Hain.

Imaam UQAILI (Rh.) Likhte Hain:

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺩﺍﺅﺩ ﺍﻟﻌﻘﯿﻠﯽ ﻗﺎﻝ ﺳﻤﻌﺖ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺘﺮ ﻣﺬﯼ ﻗﺎﻝ ﺳﻤﻌﺖ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﯾﻘﻮﻝ ﺍﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔۃ ﯾﮑﺬﺏ.

Imaam Ahmad Bin Hanbal (Rh.) Ne Kaha Abu Hanifa (Rh.) JHOOT Bolta Tha.

[Kitaab Al-Zuafa Al-Kabeer Lil Uqaili, Jild: 4, Safa: 284]
Continue reading

Imaam Abu Dawood (Rh.) Ke Nazar Me Imaam E Azam Abu Hanifa (Rh.) Ka Maqaam

Imaam Abu Dawud Rahimahullah Jinki Wafat San 275 Hijri Me Huyi, Yeh Sunan Abi Dawood Ke Musannif Aur Bade Mashoor Aur Qabile Aitemaad Muhaddiseen Mese EK Hain.

Imaam Abu Dawood (Rh.) Ke Talluq Se HAFIZ Ibn Hajr Asqalani (Rh.) Likhte Hain:

” SIQAAH, HAAFIZ, Musannif Al-Sunan Wagaira Hain.”

[Taqreeb Al-Tehzeeb, Safa: 404, Raqam: 2548]

Scan Page:

Aur Yehi Imaam Abu Dawud Rh. Ne Imam E Azam Ki Tauseeq Aur Ta’arif Ki Hai Aur Aapko IMAAM Ka Martabe Se Nawaza Hai.

Continue reading